Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: lubelskie - instalacje - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7207433 2020-01-24
godz. 10:00
Lubelskie Świadczenie usług telefonii komórkowej w kraju i za granicą wraz z dostawą nowych aparatów telefonicznych na potrzeby Katolickiego...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7207433 2020-02-10
godz. 10:00
Lubelskie Świadczenie usług telefonii komórkowej w kraju i za granicą wraz z dostawą nowych aparatów telefonicznych na potrzeby Katolickiego...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7300924 2020-02-17
godz. 00:00
Lubelskie Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla Poddziałania Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdro...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7324264 2020-02-17
godz. 08:00
Lubelskie Zakup i dostawa ubrań koszarowych :4 częściowe -16 kpl , 3 częściowe 3 kpl 1. Ubrania koszarowe-4 częściowe 16 ST 2. Ubrania kosz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7326211 2020-02-17
godz. 08:00
Lubelskie Zakup i dostawa krat pomostowych i uchwytów - łącznie 68 szt. 1. Krata pomostowa kompozytowa 40x 40/40 TWS 10 ST 2. UCHWYT STANDA...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7331429 2020-02-17
godz. 08:30
Lubelskie Zakup latarek diodowych płaskich oraz lizaków sygnalizacyjnych drogowych.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7322971 2020-02-17
godz. 09:00
Lubelskie Świadczenie usługi odśnieżania obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" w Lublinie Sp. z o.o. Numer referencyj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7324696 2020-02-17
godz. 09:00
Lubelskie Usługa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) i ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC) podczas 6-mies...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7325555 2020-02-17
godz. 09:00
Lubelskie Zakup i dostawa rur czarnych na podwyższoną temperaturę - łącznie 162 mb. 1. Rura b/sz 139,7 x6,3 13CrMo4-5 -TC2 EN 10216-2 12 MB...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7331224 2020-02-17
godz. 09:00
Lubelskie Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na: Budowę kanału technologicznego w drodze wewnętrznej równoległej do ul. Lub...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7278333 2020-02-17
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa leków do SPZOZ w Łukowie (programy lekowe) część II Numer referencyjny: 04/20 Wartość bez VAT: 106 032.00 PLN Pakiet nr ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7320841 2020-02-17
godz. 10:00
Lubelskie Remont dróg asfaltem na terenie Gminy Chełm Numer referencyjny: PGI.271.1.20 Zakres robót obejmuje remonty dróg asfaltem w miejsc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7322649 2020-02-17
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa sprzętu komputerowego (PUB/05-2020/DZP-a/EMBO)

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7323420 2020-02-17
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa kruszywa mineralnego o frakcji od 0 mm do 31,5 mm w ilości ok. 800 ton. W propozycji cenowej należy podać cenę tłucznia za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7323161 2020-02-17
godz. 10:00
Lubelskie Zapewnienie posiłków uczestnikom projektu pn.: „Placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży gmin miejskiego obszaru funkcjo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7324268 2020-02-17
godz. 10:00
Lubelskie Remont w Apartamentach ul.Bernardyńska 15a, Lublin 1. Prace remontowe 1 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7324269 2020-02-17
godz. 10:00
Lubelskie Remonty w Apartamentach _okna/żaluzje 1. Prace remontowo – konserwacyjne 1 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7324769 2020-02-17
godz. 10:00
Lubelskie Rozbudowa macierzy Hitachi Data Systems VSP G200 1. Rozbudowa dwóch macierzy 1 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7305836 2020-02-17
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa wraz z montażem i instalacją aparatury medycznej dla potrzeb oddziałów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefan...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7332820 2020-02-17
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa materiałów do badań Zapytanie ofertowe nr 222,223_2020 Część 1. Lp. Nazwa Ilość Oferowany produkt: numer katalogowy, produ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7333139 2020-02-17
godz. 10:00
Lubelskie Zakup i dostawa folii stretch ręcznej- 5 szt 1. folia stretch ręczna 50 cm 5 ST

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7333471 2020-02-17
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa materiałów do badań Zapytanie ofertowe nr 425_2020 Lp. Nazwa Ilość Oferowany produkt: numer katalogowy, producent Cena jed...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7334049 2020-02-17
godz. 10:00
Lubelskie Oferta na Elektrokardiograf AsCARD Grey v. 07.205 - 3 szt. PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Elektrokardiograf AsCARD Grey v. 07.205 3 sz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7320331 2020-02-17
godz. 10:30
Lubelskie Dostawa tuszy i tonerów do drukarek cykliczne dostawy tuszy i tonerów do drukarek w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2020...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7309953 2020-02-17
godz. 11:00
Lubelskie Kompleksowa rewitalizacja terenów zdegradowanych poprzez aktywizację społeczną obszaru A oraz podniesienie spójności funkcjonalnej...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7319995 2020-02-17
godz. 11:00
Lubelskie Budowa linii kablowej SN, słupowej stacji transformatorowej "Obsza 2" oraz przyłącza kablowego nN w miejscowości Obsza, w związku ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7319996 2020-02-17
godz. 11:00
Lubelskie Modernizacja części budowlanej wnętrzowej stacji transformatorowej SN/nN na terenie RE Zamość – „Orzeszkowa 1”.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7319997 2020-02-17
godz. 11:00
Lubelskie Budowa linii kablowej nN zasilanej ze stacji transformatorowej „Łopiennik Dolny Kolonia 3” w miejscowości Łopiennik Dolny Kolonia ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7321791 2020-02-17
godz. 11:00
Lubelskie Usługi opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie 4 części. Numer referencyjny: ZP/PN/2/2020 Przedmiotem zamówi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7324790 2020-02-17
godz. 11:00
Lubelskie Zakup i dostawa zaworów ZWZ - 40szt 1. ZAWÓR TYP.ZWZ-11 FI6 16MPA/KWASOO 40 ST

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)