Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: lubelskie - sprzęt medyczny - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8452394 2021-10-25
godz. 10:30
Lubelskie Dostawa, montaż i uruchomienie tomografu komputerowego Numer referencyjny: SPZOZ.ZP.3520.8.2021 Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie tomografu komputerowego wraz z prac...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8467953 2021-10-26
godz. 09:00
Lubelskie Zakup aparatu do diagnostyki ultrasonograficznej z funkcją echokardiografii; aparatu do diagnostyki ultrasonograficznej naczyń krwionośnych z funkcją Duplex Część 1: 1. Przedmiotem zamówien...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8466695 2021-10-26
godz. 10:00
Lubelskie „Zakup i dostawa urządzenia do dezynfekcji pomieszczeń oraz środków ochrony osobistej na potrzeby Dziennego Domu Pomocy dla Seniorów w Opolu Lubelskim”. 2. Przedmiotem zamówienia jest dosta...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8469226 2021-10-26
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa aparatu USG do SPZOZ w Łukowie Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatu USG na potrzeby SPZOZ w Łukowie.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do specyfika...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8469752 2021-10-26
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa i transport fabrycznie nowego wyposażenia wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego i wspomagającego w ramac...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8467306 2021-10-26
godz. 11:00
Lubelskie Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomp aktywnie wspomagających pracę serca w ilości 5 szt. dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu.Przedmi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8469834 2021-10-26
godz. 12:30
Lubelskie Dostawa sprzętu i aparatury medycznej dla SP ZOZ MSWiA w Lublinie Część 1: Pakiet nr 1 – Zestaw do histeroskopii diagnostyczno – operacyjnej z wyposażeniem – 1 kpl. Część 2: Diatermia ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8482361 2021-10-27
godz. 10:30
Lubelskie Dostawa nowych automatycznych defibrylatorów zewnętrznych AED Philips Heartstart HS1 – 2 kompletów oraz szkolenie z zasad udzielan...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8475043 2021-10-27
godz. 15:00
Lubelskie Usługi społeczne w gminie Biała Podlaska Wg załącznika nr 3 - opis przedmiotu zamówieniaWg załącznika 3 - opis przedmiotu zamówie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8478107 2021-10-29
godz. 10:00
Lubelskie Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem i instalacją Aparatu ultrasonograficznego z funkcją Duplex dla potrzeb Oddziału Neurologii z Pododdziałem Udarowym WSS SP ZOZ DZP 382....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8478998 2021-10-29
godz. 10:00
Lubelskie DZ.370.2.2021 „Zakup i dostawa 28 sztuk urządzeń do neutralizacji patogenów chorobotwórczych wraz z ich rozmieszczeniem i montażem...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8477793 2021-10-29
godz. 11:00
Lubelskie Zakup stołu operacyjnego ortopedycznego Przedmiotem zamówienia jest zakup stołu operacyjnego - szt 1 z wybranymi kompatybilnymi przystawkami do zabiegów ortopedycznych (biodra, kolana itp.)...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8472966 2021-10-29
godz. 12:00
Lubelskie Dostawa sprzętu chirurgicznego – narzędzi jednorazowych do Platformy Elektrochirurgicznej wraz z dzierżawą Platformy Elektrochirur...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8478710 2021-10-29
godz. 12:00
Lubelskie Dostawa dozowników na wkłady z żelem, żelu do dezynfekcji do dozownika, materacy na łóżka szpitalne, pokrowców na materace, ... w podziale na 21 części Część 1: Dozownik na wkłady z żelem, ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8421297 2021-11-02
godz. 09:00
Lubelskie Dostawa opatrunków sterylnych, NIEsterylnych oraz do podciśnieniowej terapii ran Numer referencyjny: EO/LA-M-2722/LIV/21 1. Przedmiot zamówienia stanowi: Dostawa opatrunków sterylnych, NIEst...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8472018 2021-11-02
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa aparatury medycznej Numer referencyjny: ZP/PN/21/2021 Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury medycznej (zwanego dalej :przedmiotem umowy”) do SPZOZ w Lubartowie wraz z rozładu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8481998 2021-11-04
godz. 09:00
Lubelskie Dostawa aparatu EKG w ramach projektu pn. „Prospektywna pełnoprofilowa onkologia dla Lubelszczyzny – doposażenie Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli w Lublinie ... Numer ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8432812 2021-11-05
godz. 10:00
Lubelskie DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO TERAPII NERKOZASTĘPCZYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ APARATÓW DLA SP ZOZ w ŁĘCZNEJ powtórka II Numer referencyjny: SPZOZ-DZ/17/2021 3.1.Przedmiotem zamówienia jes...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
8449697 2021-11-09
godz. 11:00
Lubelskie DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO, NARZĘDZI CHIRURGICZNYCH ORAZ SAMOCHODU DOSTAWCZEGO - 11 ZADAŃ Część 1: Zadanie 1 - Dostawa mikroskopu laboratoryjnego- szt.2 Część 2: Zadanie 2 - Dostawa wir...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8448021 2021-11-10
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatorów

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8475574 2021-11-15
godz. 11:00
Lubelskie Dostawa materiałów jednorazowego użytku. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki 1.1-1.27 do SWZ. Numer referencyjny: DZP/PN/64/2021 Dostawa materiałów jednorazowego użyt...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8458489 2021-11-16
godz. 11:00
Lubelskie Dostawa stymulatorów jedno i dwujamowych, stymulatorów resynchronizujących, defibrylatorów, elektrod oraz sprzętu pomocniczego Numer referencyjny: DZP.3320.51.21 Dostawa stymulatorów jedno i...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8466307 2021-11-17
godz. 23:59
Lubelskie CYFROWA STOMATOLOGIA = STOMATOLOGIA W TECHNOLOGII 3D „ jednego dnia” Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowych ŚRODKÓW TRWAŁYCH ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8465090 2021-11-18
godz. 09:00
Lubelskie Zakup wraz z dostawą i montażem aparatów USG, pomp infuzyjnych defibrylatorów oraz ssaków dla SP ZOZ Kraśnik Numer referencyjny: SPZOZ/ZP/24/2021 Zakup wraz z dostawą i montażem aparatów USG...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8475569 2021-11-22
godz. 09:00
Lubelskie APARATURY I SPRZĘTU MEDYCZNEGO DLA POTRZEB ODDZIAŁU CHORÓB PŁUC I INTENSYWNEJ TERAPII Numer referencyjny: DZP.3311-30/2021 Przedmiotem zamówienia jest Dostawa aparatury i sprzętu medycznego ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)