Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: lubelskie - usługi geodezyjne, inwentaryzacje - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8110749 2021-05-10
godz. 10:00
Lubelskie Utworzenie bazy danych BDOT500 dla jednostki ewidencyjnej: 062006_2 Miączyn Przedmiotem zamówienia jest utworzenie baz danych BDOT500 dla jednostki ewidencyjnej: 062006_2 Miączyn, zapewniaj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8104556 2021-05-12
godz. 15:00
Lubelskie Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości położonych na terenie gm. Kraśnik w miejscowości Suchynia tj.: działki ewidencyjnej numer 1...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8119216 2021-05-17
godz. 00:00
Lubelskie Określenie powierzchni zajęć pasa drogowego drogi krajowej nr 48 w m. Dęblin wraz ze sporządzeniem dokumentacji dotyczącej tych za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8122241 2021-05-17
godz. 09:00
Lubelskie „Wdrażanie układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH na terenie powiatu biłgorajskiego” Modernizacja istniejącej i założenie nowej, szczegółowej osnowy wysokościowej, przeliczenie wysokości osno...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)