Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: lubelskie - kredyty, pożyczki - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8412718 2021-10-04
godz. 10:00
Lubelskie „Kredyt długoterminowy w kwocie 1 550 000,00 zł” Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 1 550 000,00 zł (słownie złotych: jeden milion pięćset pi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8421776 2021-10-04
godz. 12:00
Lubelskie Udzielenie kredytu długoterminowego inwestycyjnego w wysokości 2.000.000,00 zł (dwa miliony zł.) na sfinansowanie planowanego defi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8421436 2021-10-04
godz. 12:30
Lubelskie Kompleksowa obsługa bankowa budżeu Gminy Miejskiej tWłodawa i jej jednostek organizacyjnych wraz z udzieleniem kredytu w rachunku ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8408854 2021-10-11
godz. 10:00
Lubelskie Udzielenie kredytu długoterminowego w wys. 3 575 000,00zł na restrukturyzację zadłużenia w formie wcześniejszej spłaty części istniejącego zadłużenia Przedmiotem zamówienia jest usługa pn.:...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8399395 2021-10-21
godz. 10:00
Lubelskie Udzielenie pożyczki na kwotę 43 000 000,00 zł (słownie: czterdzieści trzy miliony złotych) na okres 12 lat, w tym dwuletni okres k...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)