Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: lubelskie - urządzenia, materiały - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8456972 2021-10-18 Lubelskie Dostawa akumulatorów. Opis przedmiotu zamówienia: Akumulatorki: • R6 AA napięcie 1,2V, pojemność min.2500 mAh -1000 szt. • R6 AA n...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8438516 2021-10-18
godz. 11:00
Lubelskie Dostawa i uruchomienie baterii akumulatorów 220V wraz z zasilaczami buforowymi MEDCOM dla stacji 110/15kV Sieniawa, 110/15kV Przemyśl Bakończyce i 110/15kV Jarosław Północ

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8442873 2021-10-18
godz. 11:00
Lubelskie Dostawa materiałów z zakresu: Słupy i płyty dla Oddziału Zamość

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8459674 2021-10-18
godz. 11:00
Lubelskie UTRZYMANIE RUCHU/ELEKTROMECHANIKA 5/ zestaw elektryczny 13.10.2021

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8449696 2021-10-20
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa mierników elektrycznych z podziałem na 8 części Część 1: Część 1: Multimetr cyfrowy - 4 szt.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 1 do SWZ. Część...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8466589 2021-10-20
godz. 12:00
Lubelskie ROZDZIELACZ LINCOLN SSV

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8460698 2021-10-21
godz. 09:00
Lubelskie Zakup i dostawa akumulatorów trakcyjnych 6V - 8szt. oraz kompletu przewodów akumulatorowych.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8355336 2021-10-21
godz. 10:00
Lubelskie Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Zamość Numer referencyjny: RI.271.46.2021 Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę opraw oświetlenia ulicznego ze źródłem światła LED wraz z ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8451781 2021-10-21
godz. 10:00
Lubelskie Przeglądy serwisowe wyłączników WN

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8444164 2021-10-21
godz. 12:00
Lubelskie Dostawa taśm kablowych z tworzywa sztucznego

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8457826 2021-10-21
godz. 23:59
Lubelskie „Platforma startowa – Wschodni Akcelerator Biznesu” Przedmiotem zamówienia jest zakup usług specjalistycznych na rzecz Podmiotu I...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8444138 2021-10-22
godz. 10:00
Lubelskie Zakup i dostawa 160 szt. akumulatorów kwasowych typu 32 TH-450-Y2 oraz 60 szt. akumulatorów zasadowych rozruchowych typu 2 KH 245P...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8455528 2021-10-22
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa jednorazowa materiałów energetycznych -2 zadania

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8466198 2021-10-25
godz. 08:00
Lubelskie Zapytanie ofertowe: Zakup instalacji fotowoltaicznej 22kW do produkcji energii z OZE - środek trwały

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8457502 2021-10-25
godz. 11:00
Lubelskie Dostawa siedmiu kompletów baterii akumulatorów do urządzeń UPS.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8461265 2021-10-25
godz. 11:00
Lubelskie Dostawa materiałów z zakresu rozdzielnice i szafy oświetleniowe dla Oddziału Zamość

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8468845 2021-10-25
godz. 11:00
Lubelskie Dostawa, montaż i uruchomienie kompensacji mocy biernej w budynku Sądu Okręgowego w Lublinie przy ul. Krakowskie Przedmieście 47

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8462559 2021-10-25
godz. 12:00
Lubelskie Miejskie Elektrownie Fotowoltaiczne Dostawa trzech typów / czterech sztuk falowników fotowoltaicznych małej mocy. Wszystkie urząd...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8459115 2021-10-26
godz. 11:00
Lubelskie Dostawa przekładników kombinowanych WN

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8464976 2021-10-27
godz. 11:00
Lubelskie Dostawa siłowni telekomunikacyjnych oraz akumulatorów

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8449723 2021-10-27
godz. 16:00
Lubelskie Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstwa DAKAR Sp. z o.o. w Łukowie poprzez termomodernizację budynku usługowo-produkcy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8451359 2021-10-28
godz. 10:00
Lubelskie Wykonanie awaryjnego źródła zasilania w wodę, remont rampy rozprężnej tlenu, dostawę i montaż agregatu prądotwórczego dla SPZOZ w Lubartowie Część 1: Awaryjne źródło zasilania w wodę Cz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8458259 2021-10-28
godz. 12:00
Lubelskie Wykorzystanie energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznej do zasilania firmy Makaruk Andrzej Auto-Myjnia i Stacja LPG w Biał...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8460135 2021-11-16
godz. 09:00
Lubelskie Wdrożenie innowacyjnych technologii dla bezpieczeństwa i niezawodności transmisji danych w energetyce i telekomunikacji. Zakup Ro...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)