Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: lubelskie - oświetlenie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8449127 2021-10-18
godz. 09:00
Lubelskie Modernizacja budynku Ośrodka Kultury Samorządowej w Żółkiewce w celu nadania funkcji społecznych, kulturalnych wraz z zagospodarowaniem terenu funkcjonalnie związanego z obiektem – zakup wyp...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8417746 2021-10-18
godz. 10:00
Lubelskie 1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie gminy Janów Podlaski.2. Zakres zamówienia obejmuje: a) wymianę 304 źródeł światła w istniejących oprawach...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8429502 2021-10-18
godz. 10:00
Lubelskie Budowa energooszczędnego oświetlenia na terenie Gminy Niemce. – „Niskoemisyjna Gmina Niemce - etap II” Część 1: 3. Przedmiotem części nr 1 zamówienia jest budowa energooszczędnego oświetlen...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8440396 2021-10-18
godz. 11:00
Lubelskie Remont oświetlenia terenu budynku

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8433129 2021-10-19
godz. 09:00
Lubelskie 4.1.Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana pn.:„Budowa oświetlenia drogowego drogi gminnej nr 103363 L w miejscowościach Łucka i Łucka-Kolonia, gm. Lubartów”.Przedmiot zamówienia obejm...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8435378 2021-10-20
godz. 10:00
Lubelskie Modernizacja systemu oświetlenia drogowego na terenie Gminy Godziszów Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy GodziszówEtap I wykonanie projektu wykonawczego oraz uzgodnienie z ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8418067 2021-10-20
godz. 10:00
Lubelskie 1. Przedmiotem zamówienia jest Zagospodarowanie wzgórza Poniatówka w Nałęczowie.2. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pn. „Zwiększenie dostępności walorów środowiskowych i klimaty...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8436680 2021-10-20
godz. 10:30
Lubelskie Przedmiot zamówienia obejmuje: roboty budowlane na zadaniu inwestycyjnym pn: „Budowa oświetlenia drogowego na terenie Starego Miasta w Rykach. Zamówienie obejmuje ul. Cicha dz. nr 3697, ul. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8443454 2021-10-21
godz. 09:00
Lubelskie Przedmiot zamówienia obejmuje:realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa oświetlenia drogowego ul. Ogrodowej w m. Mełgiew”, w tym wykonanie budowy sieci kablowej NN 0,4kV oświetlenia ul. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8355336 2021-10-21
godz. 10:00
Lubelskie Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Zamość Numer referencyjny: RI.271.46.2021 Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę opraw oświetlenia ulicznego ze źródłem światła LED wraz z ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8436681 2021-10-22
godz. 10:00
Lubelskie „Budowa i wymiana oświetlenia ulicznego w Gminie Frampol” Część 1: Część 1 – „Budowa linii kablowej nN oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej nr 2914L w m. Kąty, gm. Frampol”.Zakres z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8447921 2021-10-25
godz. 10:00
Lubelskie Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Serniki Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie oświetlenia ulicznego na terenie gminy Serniki. Przedmiot zamówienia o...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8450516 2021-10-25
godz. 14:00
Lubelskie Osiedle Niepodległości 1. Wymiana łącznie 21 szt. okienek piwnicznych (wraz z obrobieniem glifów i pomalowaniem) w budynku mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym przy ul. Niepodległości 8...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8455941 2021-10-25
godz. 14:00
Lubelskie Wymiana łącznie 21 szt. okienek piwnicznych (wraz z obrobieniem glifów i pomalowaniem) w budynku mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym przy ul. Niepodległości 8. Wymiana starych lamp na ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8447900 2021-10-27
godz. 10:00
Lubelskie Budowa energooszczędnego oświetlenia w Gminie Ulan-Majorat Część 1: Przedmiotem zamówienia jest budowa 14 odcinków linii oświetlenia ulicznego zlokalizowanych przy drogach: krajowej, powiat...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8455750 2021-10-27
godz. 10:00
Lubelskie Budowa linii oświetlenia drogowego na terenie gminy Chodel w 2021 roku Część 1: Część 1 – Budowa sieci elektroenergetycznej nN (linii oświetlenia drogowego wydzielonego) w miejscowości Zast...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8458703 2021-10-27
godz. 12:00
Lubelskie BUDOWA OŚWIETLENIA PRZY DRODZE GMINNEJ NR 105957L W MIEJSCOWOŚCI PIOTROWICE WIELKIE 1. Przedmiot zamówienia obejmuje: „Budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej nr 105957 L ww miejsc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8449723 2021-10-27
godz. 16:00
Lubelskie Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstwa DAKAR Sp. z o.o. w Łukowie poprzez termomodernizację budynku usługowo-produkcy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8330454 2021-10-29
godz. 12:00
Lubelskie Kompleksowa modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Józefów nad Wisłą. Numer referencyjny: IP.271.5.2021.PK Przedmiotem zamówienia jest „Kompleksowa modernizacja systemu ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8432735 2021-11-04
godz. 10:00
Lubelskie Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Głusk Numer referencyjny: ZP.271.27.2021 Przedmiotem zamówienia jest: Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Głusk. Zakres robót budowlan...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)