Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: lubelskie - oświetlenie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8105899 2021-05-13
godz. 09:30
Lubelskie Zaprojektowanie i budowa oświetlenia drogowego ulic Hajdowskiej, Zadębie i Jarmarcznej w Lublinie oraz pełnienie nadzoru autorskie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8105748 2021-05-13
godz. 09:30
Lubelskie Zaprojektowanie i budowa oświetlenia drogowego ulic Hajdowskiej, Zadębie i Jarmarcznej w Lublinie oraz pełnienie nadzoru autorskiego Zakres zamówienia obejmuje: 1. sporządzenie dokumentacji...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8107993 2021-05-14
godz. 10:00
Lubelskie Zakres zamówienia obejmuje realizację robót instalacyjno-montażowych związanych z wykonaniem instalacji elektrycznych obejmujących instalację oświetlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8107122 2021-05-14
godz. 12:00
Lubelskie Budowa dojazdu do wielofunkcyjnej hali sportowej przy Zespole Szkół nr 3 w Kraśniku 1. Przedmiot umowy obejmuje w szczególności wykonanie:1) roboty rozbiórkowe istniejących elementów nawier...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8108345 2021-05-20
godz. 10:00
Lubelskie Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Chełm w miejscowości Stańków 1. Przedmiotem zamówienia jest: Budowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości StańkówPrzedmiotem zamówienia je...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8119650 2021-05-21
godz. 09:00
Lubelskie „Budowa oświetlenia drogowego LED oraz kanału technologicznego w Al. 1000 Lecia P.P. w Puławach” Przedmiotem niniejszego zamówienia jest budowa oświetlenia drogowego LED oraz kanału technol...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8114955 2021-05-21
godz. 16:00
Lubelskie Poprawa efektywności energetycznej DAKAR Sp. z o.o. w Łukowie - termomodernizacja budynku usługowo-produkcyjnego z montażem instal...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8115137 2021-05-21
godz. 16:00
Lubelskie Poprawa efektywności energetycznej DAKAR Sp. z o.o. w Łukowie - termomodernizacja budynku usługowo-produkcyjnego z montażem instal...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8116275 2021-05-24
godz. 10:00
Lubelskie Rewitalizacja zbiornika wodnego w miejscowości Baranów Zamówienie obejmuje rewitalizację zbiornika wodnego w miejscowości Baranów, w tym m.in.:1) Umocnienie linii brzegowej zbiornika:a) Umo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8085092 2021-05-24
godz. 14:00
Lubelskie Wykonywanie usługi utrzymania instalacji i urządzeń oświetlenia zewnętrznego i iluminacyjnego oraz instalacji i urządzeń elektrycz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8125042 2021-05-25
godz. 12:00
Lubelskie 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa oświetlenia ul. Kossaka, Chełmońskiego, Malczewskiego, Styki, Gierymskiego, Fałata w Białej Podlaskiej.2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczeg...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8125245 2021-06-10
godz. 10:00
Lubelskie Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Opole Lubelskie Numer referencyjny: IPR.271.4.2021 Wykonanie projektu t...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)