Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: lubelskie - sieci zewnętrzne - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8098910 2021-05-11
godz. 11:00
Lubelskie Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę stacji transformatorowej ,,Obsza" oraz budowa linii i przyłącza kablowego nN w celu zasilenia działki nr 555/6 w miejscowości Obsza, gmina ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8072252 2021-05-11
godz. 12:00
Lubelskie Przedmiotem zamówienia jest Budowa drogi gminnej nr 108348L wraz z mostem w miejscowości Bystrzyca na rzece Bystrzyca. 3.1 Branża drogowaParametry techniczno - użytkowe projektowanej drogi:–...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8105748 2021-05-13
godz. 09:30
Lubelskie Zaprojektowanie i budowa oświetlenia drogowego ulic Hajdowskiej, Zadębie i Jarmarcznej w Lublinie oraz pełnienie nadzoru autorskiego Zakres zamówienia obejmuje: 1. sporządzenie dokumentacji...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8107314 2021-05-13
godz. 11:00
Lubelskie Przyłączenie obiektów PWSTE w m. Jarosław, ul. Stefana Czarnieckiego 16, dz. nr 1048/23, w systemie „zaprojektuj i zbuduj”

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8118103 2021-05-14
godz. 12:00
Lubelskie RFP – na remont odłączników sieci trakcyjnej w hali A i B PUT Skarżysko-Kamienna, ul. Piękna 27” Remont odłączników sieci trakcyj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8122430 2021-05-17
godz. 11:00
Lubelskie Przyłączenie wysokosprawnej kogeneracji gazowej w m. Krasnystaw, ul. Leśna 6, dz. nr 2881/9, realizowane w systemie „zaprojektuj i zbuduj”

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8114701 2021-05-18
godz. 10:00
Lubelskie Dokumentacja projektowa oraz roboty budowlane w branży elektroenergetycznej w miejscowości Lublin, ul. Wojciechowska 1. Dokumentacja projektowa oraz roboty budowlane w branży elektroenerget...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8124725 2021-05-18
godz. 11:00
Lubelskie Budowa sieci nN i SN oraz stacji transformatorowej 15/0,4kV „Mikulin 3” – etap pierwszy, w związku z przyłączeniem odbiorcy.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8124726 2021-05-19
godz. 11:00
Lubelskie Przyłączenie zakładu stolarskiego w m. Lubaczów, ul. Mazury 4, dz. nr 4585, 4586, 4587, 4588, w systemie „zaprojektuj i zbuduj”

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8125548 2021-05-19
godz. 11:00
Lubelskie Przyłączenie elektrowni słonecznej w m. Rejowiec Fabryczny, dz. nr 18/3, PV SOLAR PROJECTS, realizowane w systemie „zaprojektuj i zbuduj”

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8125820 2021-05-19
godz. 11:00
Lubelskie Budowa kanalizacji kablowej i linii kablowej nN przy ulicy Studziennej w Zamościu.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8118052 2021-05-20
godz. 10:00
Lubelskie Projekt i budowa przyłącza SN do zasilenia Farmy fotowoltaicznej w m Kępa Borzechowska gm. Borzechów dz. nr 139, 140, 167, 168

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8119631 2021-05-20
godz. 10:00
Lubelskie Dokumentacja proj. i roboty bud. - przyłączenie obiektu sił zbrojnych w m. Biała Podlaska dz. nr 2005/54

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8126365 2021-05-20
godz. 11:00
Lubelskie Przyłączenie zakładu produkcyjnego w m. Chojno Nowe Drugie 15, dz. nr 1528/2, gm. Siedliszcze, w systemie „zaprojektuj i zbuduj”

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8128064 2021-05-20
godz. 11:00
Lubelskie Przebudowa linii SN 15kV Tomaszów Lubelski – Wyjścia z GPZ Tomaszów Południe – Etap II b.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8117935 2021-05-21
godz. 10:00
Lubelskie „montaż mikroinstalacji o mocy 34,68 kW Niniejsze postępowanie obejmuje realizację projektu pt. „„montaż mikroinstalacji o mocy34...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8121925 2021-05-21
godz. 10:00
Lubelskie wyłonienia wykonawców na usuwanie awarii w sieci elektroenergetycznej WN, SN i nN

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8114955 2021-05-21
godz. 16:00
Lubelskie Poprawa efektywności energetycznej DAKAR Sp. z o.o. w Łukowie - termomodernizacja budynku usługowo-produkcyjnego z montażem instal...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8115137 2021-05-21
godz. 16:00
Lubelskie Poprawa efektywności energetycznej DAKAR Sp. z o.o. w Łukowie - termomodernizacja budynku usługowo-produkcyjnego z montażem instal...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8122783 2021-05-27
godz. 10:00
Lubelskie Dokumentacja projektowa i wykonanie robót w branży elektroenergetycznej dla zadania: Dobudowa pola liniowego 110 kV oraz dostosowanie stacji 110/15 kV GPZ Wólka Dobryńska do przyłączenia Far...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8090208 2021-06-08
godz. 11:00
Lubelskie Budowa GPZ Felin

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8089966 2021-06-08
godz. 11:00
Lubelskie Budowa GPZ Felin

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8128265 2021-06-24
godz. 11:00
Lubelskie Przebudowa stacji Abramowice Numer referencyjny: POST/DYS/OL/LZA/00678/2021 Wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowalnych w branży elektroenergetycznej dla zadania: Przebudowa stacj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8128608 2021-06-24
godz. 11:00
Lubelskie Przebudowa stacji Abramowice

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)