Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: lubelskie - sprawozdania finansowe - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8407554 2021-10-20
godz. 00:00
Lubelskie Przeprowadzenie badania: sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. oraz s...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8419719 2021-10-20
godz. 00:00
Lubelskie Badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 i 2022.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8469217 2021-10-21
godz. 09:00
Lubelskie Badanie sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie za 2021 r. i 2022 r.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8413609 2021-10-22
godz. 00:00
Lubelskie Przeprowadzenie badania: sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. oraz s...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8450690 2021-10-22
godz. 00:00
Lubelskie Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 oraz rok 2022.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8460513 2021-10-22
godz. 10:00
Lubelskie Wykonanie usługi badania łącznego sprawozdania finansowego IUNG-PIB za 2021 i 2022 rok

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8439679 2021-10-22
godz. 14:00
Lubelskie Badanie sprawozdania finansowego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych sp. z o.o. w Radzyniu Podlaskim za lata obrotowe 2021-2022.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8449122 2021-10-22
godz. 15:00
Lubelskie Wykonanie usługi przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego SP ZOZ Nr 1 w Bełżycach za rok obrotowy obejmujący okres od 01.0...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8456922 2021-10-27
godz. 12:00
Lubelskie Badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 oraz 2022 oraz przeprowadzenie audytu poprawności wydzielenia kosztów, wylic...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8416077 2021-10-31
godz. 00:00
Lubelskie badanie sprawozdań finansowych za lata 2021 i 2022, sporządzenie sprawozdań z badania rocznych sprawozdań finansowych wraz z opini...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8448400 2021-10-31
godz. 00:00
Lubelskie Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok obrotowy 2021

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)