Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: lubelskie - zagospodarowanie terenu - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7924847 2021-01-20
godz. 08:30
Lubelskie Zakup chłodziarko-zamrażarki (2szt.)

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7885680 2021-01-20
godz. 09:00
Lubelskie „Świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych na potrzeby 1.WSzKzP SPZOZ w Lublinie, Filia w E...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7912885 2021-01-20
godz. 09:00
Lubelskie Termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Szóstce 4.1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na Termomodern...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7904766 2021-01-20
godz. 09:00
Lubelskie Zakup i dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku Numer referencyjny: ZP 3311/64/2020 Przedmiotem zamówienia jest zakup i d...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7879048 2021-01-20
godz. 10:00
Lubelskie Budowa niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez wykonanie zagospodarowania terenu przy świetlicy wiejskie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7880027 2021-01-20
godz. 10:00
Lubelskie Świadczenie usług kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Lubli...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7879932 2021-01-20
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, kotłów na biomasę oraz pomp ciepła na terenie gmi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7885478 2021-01-20
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa 3 sztuk ambulansów Typu C z wyposażeniem medycznym Numer referencyjny: NZP.3520.5.2020 Przedmiotem zamówienia jest dostawa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7885457 2021-01-20
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa odczynników immunohistochemicznych wraz z dzierżawą aparatury Numer referencyjny: COZL/DZP/ED/3411/PN-201/20 Dostawa odczy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7901143 2021-01-20
godz. 10:00
Lubelskie DOSTAWA 4000 TON KRUSZYWA ŁAMANEGO NA DROGI GMINY CYCÓW Numer referencyjny: Gk .271.22.2020 Przedmiotem zamówienia jest dostawa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7898759 2021-01-20
godz. 10:00
Lubelskie „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1405L – ulica Rokicka w Stężycy„ Numer refere...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7906462 2021-01-20
godz. 10:00
Lubelskie Remont pokrycia dachowego Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 4 w Lublinie Numer referencyjny: MKT. 2370.25.2020 Roboty budowlane w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7902117 2021-01-20
godz. 10:00
Lubelskie Zasilenie w energię elektryczną budowanej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Hrubieszowie oraz zasilanie obiektu Szkoł...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7909169 2021-01-20
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa sprzętu ogólnomedycznego Zadanie podzielone jest na 3 pakiety : Pakiet Nr 1 - Sprzęt ogólnomedyczny, Pakiet Nr 2 – Sprzęt ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7903746 2021-01-20
godz. 10:00
Lubelskie Przebudowa dróg gminnych nr.105955 L , 105959 L w miejscowości Bogucin , gmina Garbów. Numer referencyjny: ZP.2710.XIII.DG.BOG.1...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7909235 2021-01-20
godz. 10:00
Lubelskie Szkolenie grupowe pn.: Operator koparki jednonaczyniowej, do 25 ton, klasa III

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7909240 2021-01-20
godz. 10:00
Lubelskie Szkolenie grupowe: Operator koparko-ładowarki, klasa III, wszystkie typy

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7906294 2021-01-20
godz. 10:00
Lubelskie Przebudowa pomieszczeń budynku byłego dworca PKP w celu zmiany funkcji obiektu Numer referencyjny: ZP.271.1.46.2020 1. Przedmiote...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7911759 2021-01-20
godz. 10:00
Lubelskie Niepubliczne Przedszkole Świętego Jana Bosko w Lublinie Przedmiotem zamówienia jest wybór wykonawcy na wykonanie robót budowlanyc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7912360 2021-01-20
godz. 10:00
Lubelskie „Adaptacja na Gminny Żłobek budynku przy ul. Kościelnej 7 w Mełgwi” Numer referencyjny: ZP.271.18.2020 Przedmiotem zamówienia jes...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7913160 2021-01-20
godz. 10:00
Lubelskie „Nowa Odsłona Gminy Borki - Rewitalizacja. Wykonanie prac budowlanych w zabytkowym parku w Woli Osowińskiej (IV etap)" Numer refe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7905196 2021-01-20
godz. 10:00
Lubelskie Przebudowa drogi gminnej nr 107373L od km 0+008,95 do km 1+985,23 w miejscowości Świdnik Duży, gmina Wólka, przebudowa drogi gminn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7912647 2021-01-20
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa wyposażenia ośrodka szkolenia kierowców kategorii T oraz pracowni mechanizacji rolnictwa i agrotroniki do Zespołu Szkół im...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7917458 2021-01-20
godz. 10:00
Lubelskie Zamówienie planowane jest w ramach projektu, „Nowa innowacyjna usługa w ECOMARX” złożonego w ramach Regionalnego Programu Operacyj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7918419 2021-01-20
godz. 10:00
Lubelskie Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa cukru biały kryształ bez dodatków chemicznych, słodzików i ulepszaczy – 100% sacharoza...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7918950 2021-01-20
godz. 10:00
Lubelskie Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie wykonawców, którzy zapewnią świadczenie usług wielodyscyplinarnego zespołu terapeutycznego ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7888660 2021-01-20
godz. 10:00
Lubelskie Budowa Stacji Badawczej i Ośrodka Dydaktyczno - Szkoleniowego Jeździectwa i Hipoterapii przy ul. Doświadczalnej 50, 20-950 Lublin ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7919202 2021-01-20
godz. 10:00
Lubelskie Zakup i dostawa kserokopiarki nowej lub poleasingowej - wariant do wyboru 1. Kserokopiarka Ricoh MP 5002 -NOWA 1 ST 2. Kserokopia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7919825 2021-01-20
godz. 10:00
Lubelskie Zakup mobilnych garaży na potrzeby ZZ Biała Podlaska oraz RZGW Lublin ( 2 szt. Dwustanowiskowy).

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7913364 2021-01-20
godz. 10:00
Lubelskie Wykonanie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej kanalizacji sanitarnej dla gminy Nałęczów Numer referencyjny: IZ.271.3...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)