Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: lubelskie - utrzymanie dróg - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7930433 2021-01-28 Lubelskie Prawo jazdy kat. C z egzaminem oraz kwalifikacja wstępna przyspieszona w zakresie kat. C, C+E. Szkolenie będzie realizowane w rama...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7930437 2021-01-28 Lubelskie Szkolenie będzie realizowane w ramach projektu pn.: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie hrubieszowskim (V...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7932196 2021-01-28 Lubelskie Usługa utylizacji odpadów medycznych wraz z podstawieniem dwóch pojemników o pojemności -240 litrów i 660 litrów.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7932197 2021-01-28 Lubelskie Dostawa pieczywa na potrzeby kuchni szpitalnej w SPZOZ we Włodawie zgodnie z opisem podanym w formularzu asortymentowo-cenowym. Pi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7932990 2021-01-28 Lubelskie Usługa polegająca na oczyszczeniu z drzew, krzewów i zarośli pasa drogi granicznej w rejonie miejscowości Zbereże na odcinku: o dł...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7898491 2021-01-28
godz. 08:00
Lubelskie UZUPEŁNIAJĄCA DOSTAWA LEKÓW DO PROGRAMÓW TERAPEUTYCZNYCH I DO CHEMIOTERAPII ORAZ LEKÓW RÓŻNYCH– 29 zadań

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7928773 2021-01-28
godz. 08:00
Lubelskie "Biznes to przyszłość!" Organizacja i realizacja indywidualnego specjalistycznego wsparcia doradczego dla maksymalnie 43 Uczestni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7900759 2021-01-28
godz. 08:45
Lubelskie RDW w Białej Podlaskiej: Koszenie traw i chwastów z pasów drogowych dróg wojewódzkich (z prawem opcji)

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7899702 2021-01-28
godz. 08:45
Lubelskie Dostawa produktów leczniczych na potrzeby pacjentów COZL. Numer referencyjny: COZL/DZP/AK/3411/PN-207/20 TemolzolomidePrzedmiotem ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7900152 2021-01-28
godz. 08:45
Lubelskie RDW w Białej Podlaskiej: Koszenie traw i chwastów z pasów drogowych dróg wojewódzkich (z prawem opcji) Numer referencyjny: R1.ST.3...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7899877 2021-01-28
godz. 09:00
Lubelskie Dostawa sprzętu medycznego dla Szpitala SP ZOZ Świdnik Numer referencyjny: Nr sprawy: SPZOZ/ZP/271/22/12/2020 Pakiet Nr 1 - Sprzęt...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7899658 2021-01-28
godz. 09:00
Lubelskie „Dostawa materiałów medycznych jednorazowego użytku na potrzeby 1 WSZKZP SPZOZ w Lublinie Filia w Ełku cz. III”. Numer referencyjn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7905276 2021-01-28
godz. 09:00
Lubelskie ZAKUP MASY MINERALNO–BITUMICZNEJ NA GORĄCO Numer referencyjny: Gk .271.25.2020 1. Przedmiotem zamówienia jest ZAKUP MASY MINE...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7919984 2021-01-28
godz. 09:00
Lubelskie Wyk. w latach 2021-2023 wycinki krzewów wraz z podszyciem w ilości 33,526 ha na ter. Sekcji Drogowej: Wola Baranowska i Sędziszów,...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7927855 2021-01-28
godz. 09:00
Lubelskie Wzrost konkurencyjności firmy DROG-TECH SP. Z.O.O poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji betonu z dodatkiem odpadów ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7928221 2021-01-28
godz. 09:00
Lubelskie Akademia Przyszłości Diagnoza nozologicznaDiagnoza problemowaIndywidualne doradztwo zawodowe wraz opracowaniem IPD i IŚRIndywidua...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7929490 2021-01-28
godz. 09:00
Lubelskie 1. Usługa - Modernizacja budynku D45 - wymiana świetlików. 1 US

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7930694 2021-01-28
godz. 09:00
Lubelskie Wykonanie i dostawa przekładni CAVEX CEUA 125 i=160 - w ilości 1 sztuki -SIWZ nr BOR10/61/2021 z dnia 21-01-2021. 1. Przekładnia ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7900163 2021-01-28
godz. 09:30
Lubelskie Świadczenie usług odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych Numer referencyjny: DZP/PN/77/2020 Przedmiotem zamówi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7855632 2021-01-28
godz. 10:00
Lubelskie Usługa wsparcia eksploatacji, świadczenia serwisu i wsparcia technicznego dla systemu elektroniczne postępowanie upominawcze (EPU)...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7891436 2021-01-28
godz. 10:00
Lubelskie Przebudowa ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego wraz z odcinkiem ulicy Peowiaków w Zamościu Numer referencyjny: IM-ZP.272.50.2020.M...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7899502 2021-01-28
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa artykułów medycznych jednorazowego użytku dla SP ZOZ MSWiA w Lublinie Numer referencyjny: ZP/20/2020 Pakiet nr 1 - Testy i...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7899932 2021-01-28
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa leków Numer referencyjny: 666/D/2020 Zadanie 1Dostawa leków: Cześć 1 zadanie 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zna...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7899420 2021-01-28
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz kotłów na biomasę i pomp ciepła na terenie Gminy Puławy Numer referencyjny: IT.2...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7890626 2021-01-28
godz. 10:00
Lubelskie Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie gminy Ułęż Numer referencyjny: ZP.271.6.2020 1. Budowa nowego oświetlenia ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7905177 2021-01-28
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia do pracowni zawodowych. Numer referencyjny: EZKS.272.11.2020 1. Przedmiotem zamówieni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7924624 2021-01-28
godz. 10:00
Lubelskie Zakup odczynników chemicznych do spektrofotometru DR 3900 oraz DR 6000 (Hach-Lange) oraz materiałów pomocniczych do laboratorium, ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7927802 2021-01-28
godz. 10:00
Lubelskie Zakup i sukcesywna dostawa mieszanki mineralno - asfaltowej na zimno w workach w ilości 144 tony do Obwodów Drogowych w Białej Pod...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7928388 2021-01-28
godz. 10:00
Lubelskie Wykonywanie usług dezynsekcji i deratyzacji oraz w przypadku konieczności wykonanie na żądanie dezynfekcji obiektów Zespołu Szkół ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7928826 2021-01-28
godz. 10:00
Lubelskie Skuteczna Aktywizacja 1. Celem postępowania jest znalezienie Wykonawcy na realizację usługi szkoleniowej w zakresie: - Szkolenie ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)