Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: lubelskie - organizacja ruchu drogowego - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8568190 2021-12-06
godz. 14:00
Lubelskie Zabezpieczenie i oznakowanie zdarzeń drogowych oraz oczyszczenie nawierzchni jezdni, usuwanie skutków zdarzeń drogowych - szkody w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8555805 2021-12-07
godz. 09:00
Lubelskie Utrzymanie. techn. – konserw. przepompowni, oświetl. drog. i znaków aktywnych na dr. woj. nr 747 oraz utrzym. techn. – konserw. oświetlenia drogowego i znaków aktywnych na dr. woj. nr 809a w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8569233 2021-12-09
godz. 09:30
Lubelskie Konserwacja sygnalizacji świetlnych w mieście Biłgoraju w 2022r. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia :Usługi konserwacji sygnalizacji świetlnych w mieście...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8572401 2021-12-10
godz. 09:00
Lubelskie Usługi konserwacji znaków aktywnych oraz oświetlenia ulicznego” - na DW nr 747 na odcinku Kamień-Opole Lubelskie- Przytyki wraz z oświetleniem drogowym na moście przez rz. Wisłę w m. Kamień ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8573288 2021-12-10
godz. 09:00
Lubelskie Usługi konserwacji sygnalizacji świetlnych oraz znaków aktywnych w roku 2022 na drogach wojewódzkich administrowanych przez RDW w Białej PodlaskiejKod Słownika Zamówień CPV: 50232200-2 Usług...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8523645 2021-12-10
godz. 12:00
Lubelskie Bieżące utrzymanie drogi ekspresowej administrowanej przez GDDKiA Oddział w Lublinie Rejon w Kraśniku w latach 2021 – 2024 z podziałem na części Numer referencyjny: O.LU.D-3.2412.12.2021.ak ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8560230 2021-12-13
godz. 12:00
Lubelskie Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dwóch aktywnych przejść dla pieszych wraz z aktywnym doświetleniem LED na skrzyżowaniu dróg powiatowych Al. Jana Pawła II, ul. Parkowej i ul. Kard. Stef...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)