Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: lubelskie - organizacja ruchu drogowego - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8102348 2021-05-12
godz. 10:00
Lubelskie Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej Nr 112572L Ługów – Dobrowola - Wysokie - Sługocin w miejscowości Wysokie i Sługocin na odcinku od km 0+000 do km 1+262,80:- roboty rozbió...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8104489 2021-05-14
godz. 10:00
Lubelskie Odnowa i wykonanie oznakowania poziomego dróg na terenie Gminy Miejskiej Świdnik Prace związane z utrzymaniem oznakowania poziomeg...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8108802 2021-05-14
godz. 10:00
Lubelskie Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej Nr 112571L Czesławice – Moszna – dr. woj. 830 na odcinku od km 0+040,06 do km 0+605,00 w miejscowości Moszna-Kolonia:- roboty rozbiórkowe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8107122 2021-05-14
godz. 12:00
Lubelskie Budowa dojazdu do wielofunkcyjnej hali sportowej przy Zespole Szkół nr 3 w Kraśniku 1. Przedmiot umowy obejmuje w szczególności wykonanie:1) roboty rozbiórkowe istniejących elementów nawier...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8104208 2021-05-17
godz. 10:00
Lubelskie Przebudowa i modernizacja dróg na terenie gminy Stoczek Łukowski Przedmiot zamówienia obejmuje modernizację i przebudowę następujących odcinków dróg:1) modernizacja drogi Borki - Jagodne na...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8119356 2021-05-21
godz. 09:00
Lubelskie Przebudowa drogi gminnej nr 103364L w miejscowości Szczekarków, gm. Lubartów. 1.1. Przedmiot zamówienia obejmuje:„Przebudowa drogi gminnej nr 103364L w miejscowości Szczekarków, gm. Lubartó...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8122829 2021-05-26
godz. 10:00
Lubelskie Przebudowa dróg gminnych Część 1 W ramach przebudowy drogi nr 112640L w m. Kock zostanie wykonany odcinek drogi o długości ok. 1,14 km wraz z włączeniem do drogi wojewódzkiej nr 808 do drog...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8131345 2021-05-27
godz. 10:00
Lubelskie Przedmiotem zamówienia jest modernizacja drogi gminnej wewnętrznej położonej w miejscowości Wychody, obręb 0023 Wieprzec-Wychody na działce o nr geodezyjnym 36 w ramach zadania inwestycyjneg...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8131013 2021-05-27
godz. 11:00
Lubelskie Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ul. Władysława Jagiełły oraz ul. Sportowa w miejscowości Lubycza Królewska.Zakres ro...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)