Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: lubelskie - drogi, ulice, autostrady, obwodnice - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8439103 2021-10-18
godz. 09:00
Lubelskie Naprawa zaniżonych chodników na sieci dróg administrowanych przez RDW w Lublinie z/s w Bychawie Numer referencyjny: R4.ST.371.6.2021.ik 1. Przedmiotem zamówienia jest naprawa zaniżonych chod...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8462097 2021-10-18
godz. 09:00
Lubelskie Wykonanie utwardzeń w pasach drogowych na terenie miasta Puławy.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8429165 2021-10-18
godz. 09:30
Lubelskie Remont dróg leśnych w Leśnictwie Bończa i Łosienne Remont istniejącej nawierzchni drogi leśnej w Leśnictwie Bończa polega na profilowaniu i zagęszczaniu podłoża - istniejącej nawierzchni - ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8432140 2021-10-18
godz. 10:00
Lubelskie 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowalne w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nr 105033L ul. Krasnystawskiej w miejscowości Wojsławice”, na odcinku od km 0+005...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8432349 2021-10-18
godz. 10:00
Lubelskie DT.ZP.2720.04.2021 1.1.1.Droga powiatowa nr 2651L Al. 600 – lecia w Opolu Lubelskim na odcinku od km 0+016 do km 0+800 a) Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych – 140,00 m2 b) Rozebra...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8433089 2021-10-18
godz. 10:00
Lubelskie Przebudowa odcinka drogi gminnej położonej na dz. nr ewid. 529 obręb geod. Popkowice Istniejąca droga gruntowa o szer. 2,75m. Planuje się utwardzić drogę gruntową płytami YOMB na długości ok...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8433097 2021-10-18
godz. 10:00
Lubelskie Przedmiotem zamówienia jest przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowościach Zabłocie i Łany. Zakres robót przebudowy drogi wewnętrznej Zabłocie – Łany od km 0+004,70 do km 0+831,80 obejmuje: ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8433529 2021-10-18
godz. 10:00
Lubelskie Remont drogi wojewódzkiej Nr 824 Żyrzyn – Puławy – Opole Lubelskie – Józefów n. Wisłą – Annopol na odcinku od km 65+590 do km 67+590 Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8433617 2021-10-18
godz. 10:00
Lubelskie Remont chodnika przy drodze powiatowej nr 3458L ul. Ciesielczuka będącej w administracji Powiatowego Zarządu Dróg w Hrubieszowie w granicach istniejącego pasa drogowego na terenie Gminy Miej...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8429310 2021-10-18
godz. 12:00
Lubelskie Wykonanie robót budowlanych związanych z budową nasypu na potrzeby użytkowania SpW w kompleksie wojskowym w Chełmie. Zakres przedm...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8433519 2021-10-18
godz. 12:00
Lubelskie Remont drogi powiatowej Nr 2121L Fajsławice – Wola Idzikowska – Oleśniki od km 2+160 do km 2+410; od km 2+955 do km 3+163 o łącznej dł. 0,458 km. 4.2.1. Remont drogi powiatowej nr 2121L prz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8436549 2021-10-18
godz. 12:00
Lubelskie Odbudowa drogi gminnej nr 109071L od km 0+170 do km 0+400 w miejscowości Aleksandrówka, uszkodzonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2021 roku ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE:- roboty pomi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8432131 2021-10-19
godz. 09:00
Lubelskie Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn. „Remont dróg gminnych nr 109179L, 109187L, 109188L stanowiących wspólny ciąg komunikacyjny w miejs...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8436535 2021-10-19
godz. 10:00
Lubelskie 1. Przedmiotem zamówienia jest remont drogi powiatowej nr 3287L Uchanie Werbkowice w miejscowości Kolonia Staszic będącej w administracji Powiatowego Zarządu Dróg w Hrubieszowie.2. Przedmiot...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8463004 2021-10-19
godz. 10:00
Lubelskie Roboty remontowe i zabezpieczające na drogach powiatowych Przedmiot zamówienia składa się z dwóch zadań: Zadanie 1: Zabezpieczenie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8435014 2021-10-19
godz. 11:00
Lubelskie Część 1. "Remont drogi powiatowej nr 1221 L” Część 2. "Remont drogi powiatowej nr 1508 L na dł. około 1 km" Część 3. "Remont drogi powiatowej nr 1509 L w m. Antonin Nowy na dł. około 1,2 km"...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8436062 2021-10-19
godz. 12:00
Lubelskie Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 2913L w miejscowości Hedwiżyn Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie chodnika w pasie drogi powiatowej nr 2913L w miejs...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8439817 2021-10-19
godz. 12:00
Lubelskie Przedmiotem zamówienia jest:„Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Rzeplin i Ulhówek ” ( składający się z dwóchzadań) .Kody CPV:- Roboty drogowe - 45233140-2,- Instalowanie oznakowania...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8439289 2021-10-20
godz. 08:15
Lubelskie Wykonanie nowej nawierzchni jezdni oraz chodników na ul. Orląt Lwowskich" w ramach zadania pn. „Przebudowa skrzyżowania ulic: Partyzantów – Odrodzenia – Orląt Lwowskich Przedmiotem zamówien...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8439660 2021-10-20
godz. 09:00
Lubelskie • Budowa chodnika w m. Sosnowica w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 819 Parczew – Kołacze – Łowcza – Wola Uhruska od km 21+011,20 do km 21+505 1. Przedmiotem zamówienia jest:Budowa chodnika w m....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8435412 2021-10-20
godz. 10:00
Lubelskie Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 102200L w m. Sętki od km 0+002,75 do km 0+840,69”.Zakres robót obejmuje w szczegó...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8418067 2021-10-20
godz. 10:00
Lubelskie 1. Przedmiotem zamówienia jest Zagospodarowanie wzgórza Poniatówka w Nałęczowie.2. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pn. „Zwiększenie dostępności walorów środowiskowych i klimaty...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8435008 2021-10-20
godz. 11:00
Lubelskie Wykonanie zjazdu od ul. Kraszewskiego MSZ.KG.252.2.2021

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8439687 2021-10-20
godz. 13:00
Lubelskie Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w ramach zadania pn. „Remont drogi gminnej nr 111764L w miejscowości Jeziernia od km 0+000 do km 2+579”.Przedmiotem zamówienia na obszarze Gminy To...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8449438 2021-10-20
godz. 13:00
Lubelskie Wymiana nawierzchni dojść do klatek schodowych oraz chodnika usytuowanego przed budynkiem Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Peowiaków 24...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8463061 2021-10-21
godz. 09:00
Lubelskie Wykonanie następujących robót: Rozbudowa wielostanowiskowego parkingu (170 miejsc postojowych) przy ul. Rucianej/Stokrotki w Lublinie.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8433705 2021-10-21
godz. 11:00
Lubelskie Budowa ciągu pieszego i ciągu rowerowego od ul. Berylowej do ul. Onyksowej w Lublinie Zakres zamówienia obejmuje:1) budowę ciągu pieszego z kostki brukowej betonowej bezfazowej, 2) budowę c...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8444045 2021-10-22
godz. 09:00
Lubelskie Przebudowa dróg powiatowych nr 1210L, 1311L, 1353L Część 1: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową dróg powiatowych nr 1210 L, 1311 L, 1353 L z p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8442495 2021-10-22
godz. 10:00
Lubelskie Przedmiotem zamówienia jest budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Wieprzec o długości 485 m (od km 0+000,00 do km 0+485,00) dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa drogi wewnętrznej nr geo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8442500 2021-10-22
godz. 10:00
Lubelskie 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane na długości 250 mb w ramach zadaniainwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ewid. 33/1 w m. Rogoźnica Kolonia”.2. Zakresem robót...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)