Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: lubelskie - przebudowa, adaptacja, modernizacja pomieszczeń - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8095848 2021-05-12
godz. 10:00
Lubelskie „Rozbudowa i przebudowa budynku usługowo – biurowego przy ulicy Nowej 1 w Cycowie w związku z montażem windy dla osób niepełnosprawnych do transportu pionowego ” 1) Warunki lokalizacyjne i ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8101538 2021-05-12
godz. 12:00
Lubelskie Modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie 1. Na przedmiot umowy składają się dwa następujące zadania:1) zadanie nr 1 – Dostosowanie budynku „Spichlerza” w Domu Pomocy Społecznej w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8102625 2021-05-13
godz. 11:00
Lubelskie ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ O PRZEDSZKOLE DWUODDZIAŁOWE 1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa i częściowa przebudowa budynku Szkoły Podstawowej o przedszkole dwuoddziałowe ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8096114 2021-05-14
godz. 09:00
Lubelskie Roboty budowlane polegające na: Wykonanie w obrębie garażu podziemnego na poziomie -2 budynku COZL pomieszczenia do składowania odpadów medycznych wraz z niezbędnymi instalacjami ... Roboty...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8107661 2021-05-14
godz. 10:00
Lubelskie Wykonanie robót modernizacyjnych w budynku internatu, należącym do Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Pszczelej Woli w ramach zadania pn.: „Modernizacja – przebudowa b...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8117923 2021-05-20
godz. 23:59
Lubelskie „WŁACZENI – Mieszkania wspomagane wspierane drogą do samodzielności” PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA jest dostosowanie/adaptacja pomieszcz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8125855 2021-05-24
godz. 10:00
Lubelskie Przedmiotem zamówienia jest: Modernizacja pomieszczeń wewnętrznych przeznaczonych na Biuro Obsługi Klienta realizowana na podstawie dokumentacji projektowej aranżacji wnętrza – Biura Obsługi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8125837 2021-05-25
godz. 11:15
Lubelskie Rewitalizacja w Gminie Sosnowica-Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Turno Osada 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na modernizacji świetlicy wiej-skiej w ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8122171 2021-05-26
godz. 09:00
Lubelskie DOSTOSOWANIE CZĘŚCI POMIESZCZEŃ KLINIKI KARDIOLOGII NA WYSOKIM PARTERZE SEGMENTU L DLA POTRZEB OŚRODKA UMIARAWIANIA ARYTMII W SPSK...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8133898 2021-05-31
godz. 11:00
Lubelskie Przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej w Majdanie Wielkim – przeprowadzenie robót budowlanych związanych z doprowadzeniem do zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego Przedmiot zamówi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)