Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: lubelskie - Edukacja, szkolenia - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8471290 2021-10-25
godz. 00:00
Lubelskie Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie hrubieszowskim (VI) finansowanego ze środków Funduszu Pracy w ramach P...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8459140 2021-10-25
godz. 09:00
Lubelskie Przeprowadzenie usług szkoleniowych w ramach projektu „Seniorzy na Start – Powiat Biłgorajski” Część 1: Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług szkoleniowych w ramach projektu „Seniorz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8460910 2021-10-25
godz. 10:30
Lubelskie Organizacja i przeprowadzenie kursów kwalifikacyjnych zagęszczanie i przedłużanie włosów dla ucz. ze szkół Pow. Lub. oraz kursu koloryzacji dla naucz. ze szkół Pow. Lub. w ram. proj. „Nowe k...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8479089 2021-10-25
godz. 12:00
Lubelskie K-ZP.251.B.101.2021 Przeprowadzenie zajęć na kierunku Pielęgniarstwo w roku akademickim 2021/2022 semestr zimowy – III edycja PRZ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8470850 2021-10-25
godz. 14:00
Lubelskie Usługa szkolenia specjalistycznego dla kadry dydaktycznej Centrum Szkolenia Inżynieryjno- Lotniczego.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8469378 2021-10-26
godz. 11:00
Lubelskie Część 1: Zakup dostępu do elektronicznej platformy szkoleniowej LMS dla studentów wojskowych Część 2: Zakup dostępu do elektronicznej platformy szkoleniowej LMS dla studentów cywilnych ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8467977 2021-10-26
godz. 12:00
Lubelskie Przeprowadzenie szkolenia z zakresu edukacji skoncentrowanej na rozwiązaniach oraz z zakresu narzędzi TOC w ramach realizacji projektu pn. ”Szkoła Ćwiczeń im. Jadwigi Młodowskiej” Część 1: ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8465306 2021-10-26
godz. 23:59
Lubelskie „AIDIFY – INNOWACYJNE ROZWIĄZANIE DO ZARZĄDZANIA ROZWOJEM KOMPETENCJI I ŚCIEŻKAMI KARIERY W BRANŻY FARMACEUTYCZNEJ WYKORZYSTUJĄCE ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8468100 2021-10-26
godz. 23:59
Lubelskie Szanowni Państwo, Instytut Rozwoju i Innowacji Euro-Konsult Sp. o. o., w ramach realizacji projektu „Aktywizacja młodzieży NEET” O...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8478869 2021-10-27
godz. 00:00
Lubelskie Operator koparko-ładowarek kl. III. Szkolenie będzie realizowane w ramach projektu pn.: Aktywizacja osób młodych pozostających bez...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8472701 2021-10-27
godz. 09:00
Lubelskie Podnoszenie kompetencji kadr OWES w makroregionie IV Usługi szkolenioweUsługi mentoringu dla uczestników szkolenia - cz.1Usługi m...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8470097 2021-10-27
godz. 10:00
Lubelskie Szkolenie grupowe Uprawnienia SEP do 1kV dla 7 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łukowie. Celem szkolenia jest uzyskanie przez uczestników wiedzy oraz teoretyc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8482361 2021-10-27
godz. 10:30
Lubelskie Dostawa nowych automatycznych defibrylatorów zewnętrznych AED Philips Heartstart HS1 – 2 kompletów oraz szkolenie z zasad udzielan...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8466446 2021-10-27
godz. 11:00
Lubelskie Świadczenie usługi opiekuna (tutora) absolwenta pielęgniarstwa Część 1: Przedmiotem zamówienia jest usługa edukacyjna świadczenia usługi tutora (opiekuna) absolwenta kierunku Pielęgniarstwo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8472700 2021-10-27
godz. 12:00
Lubelskie Podnoszenie kompetencji kadr OWES w makroregionie IV Realizacja usługi szkoleniowej z zakresu zarządzania w OWES

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8472901 2021-10-27
godz. 12:00
Lubelskie Podnoszenie kompetencji kadr OWES w makroregionie IV Realizacja usługi szkoleniowej z zakresu pozycjonowania stron, tworzenia inf...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8473202 2021-10-27
godz. 12:00
Lubelskie Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia zawodowego, kończących się egzaminem organizowanym przez wł...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8475072 2021-10-27
godz. 12:00
Lubelskie Przeprowadzenie kursu z programowania sterowników PLC, realizowanych w ramach projektu: Fachowcy z Brzeskiej! - edycja 2

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8476217 2021-10-28
godz. 08:00
Lubelskie 1. Przedmiotem zamówienia jest wybór wykonawcy na usługi przeprowadzenia zajęć komputerowych w klubach seniora dla uczestników pro...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8475854 2021-10-28
godz. 09:00
Lubelskie Podnoszenie kompetencji kadr OWES w makroregionie IV Realizacja usługi szkoleniowej na szkoleniu „Konsultant ds zamówień publiczn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8476480 2021-10-28
godz. 09:00
Lubelskie ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT WRAZ Z OPISEM PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I ZAŁĄCZNIKAMI zgodne z zasadą konkurencyjności w ramach projek...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8471740 2021-10-28
godz. 10:00
Lubelskie Wspólnie tworzymy kluby seniora –instruktor zajęć tematycznych: zdrowe odżywianie. Część 1: 1. Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie instruktarzy tematycznych dla osób starszych z zakresu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8473441 2021-10-28
godz. 10:00
Lubelskie Usługa szkoleniowa w zakresie "Cukiernik" Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia grupowego dla 12 osób bezrobotnych w zakresie: „Cukiernik” w ramach projektu pn.: „Aktywizacja osób powy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8476454 2021-10-28
godz. 10:00
Lubelskie Usługi koordynacji i merytorycznego wsparcia na szkoleniach specjalizacyjnych w ramach projektu „Doskonalenie kadr systemu opieki zdrowotnej... (...)" – pełnienie funkcji Kierownika Naukoweg...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8474277 2021-10-28
godz. 11:00
Lubelskie przygotowanie i przeprowadzenie certyfikowanego, akredytowanego szkolenia z egzaminem dotyczącego zarządzania ryzykiem M_o_R® Foundation w ramach projektu pt. „Kadry dla biznesu” szczegółowo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8475849 2021-10-28
godz. 12:00
Lubelskie Podnoszenie kompetencji kadr OWES w makroregionie IV Realizacja usługi szkoleniowej z zakresu zarządzania w OWES

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8475851 2021-10-28
godz. 12:00
Lubelskie Podnoszenie kompetencji kadr OWES w makroregionie IV Realizacja usługi szkoleniowej z zakresu pozycjonowania stron, tworzenia inf...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8475852 2021-10-28
godz. 12:00
Lubelskie Podnoszenie kompetencji kadr OWES w makroregionie IV Realizacja usługi szkoleniowej z zakresu podstaw doradztwa biznesowego

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8475853 2021-10-28
godz. 12:00
Lubelskie Podnoszenie kompetencji kadr OWES w makroregionie IV Realizacja usługi szkoleniowej z zakresu pomocy publicznej i de minimis

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8474703 2021-10-28
godz. 14:00
Lubelskie "Nowy model współpracy instytucji zatrudnienia socjalnego" Przedmiotem zamówienia jest: organizacja szkolenia „Nowy Model Współpr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)