Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: lubelskie - Drogownictwo - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8453364 2021-10-18 Lubelskie Poszukuje brukarzy i pomocników - Lublin Poszukuje brukarzy i pomocników. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8439103 2021-10-18
godz. 09:00
Lubelskie Naprawa zaniżonych chodników na sieci dróg administrowanych przez RDW w Lublinie z/s w Bychawie Numer referencyjny: R4.ST.371.6.2021.ik 1. Przedmiotem zamówienia jest naprawa zaniżonych chod...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8462097 2021-10-18
godz. 09:00
Lubelskie Wykonanie utwardzeń w pasach drogowych na terenie miasta Puławy.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8429165 2021-10-18
godz. 09:30
Lubelskie Remont dróg leśnych w Leśnictwie Bończa i Łosienne Remont istniejącej nawierzchni drogi leśnej w Leśnictwie Bończa polega na profilowaniu i zagęszczaniu podłoża - istniejącej nawierzchni - ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8444597 2021-10-18
godz. 09:30
Lubelskie „Zimowe utrzymanie dróg, chodników i placów na terenie miasta i gminy Łęczna w sezonie 2021 - 2022” z podziałem na 3 zdania Część 1: 1. Przedmiotem zamówienia jest Zimowe utrzymanie dróg, c...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8432140 2021-10-18
godz. 10:00
Lubelskie 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowalne w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nr 105033L ul. Krasnystawskiej w miejscowości Wojsławice”, na odcinku od km 0+005...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8432349 2021-10-18
godz. 10:00
Lubelskie DT.ZP.2720.04.2021 1.1.1.Droga powiatowa nr 2651L Al. 600 – lecia w Opolu Lubelskim na odcinku od km 0+016 do km 0+800 a) Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych – 140,00 m2 b) Rozebra...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8433089 2021-10-18
godz. 10:00
Lubelskie Przebudowa odcinka drogi gminnej położonej na dz. nr ewid. 529 obręb geod. Popkowice Istniejąca droga gruntowa o szer. 2,75m. Planuje się utwardzić drogę gruntową płytami YOMB na długości ok...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8433097 2021-10-18
godz. 10:00
Lubelskie Przedmiotem zamówienia jest przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowościach Zabłocie i Łany. Zakres robót przebudowy drogi wewnętrznej Zabłocie – Łany od km 0+004,70 do km 0+831,80 obejmuje: ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8433529 2021-10-18
godz. 10:00
Lubelskie Remont drogi wojewódzkiej Nr 824 Żyrzyn – Puławy – Opole Lubelskie – Józefów n. Wisłą – Annopol na odcinku od km 65+590 do km 67+590 Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8433617 2021-10-18
godz. 10:00
Lubelskie Remont chodnika przy drodze powiatowej nr 3458L ul. Ciesielczuka będącej w administracji Powiatowego Zarządu Dróg w Hrubieszowie w granicach istniejącego pasa drogowego na terenie Gminy Miej...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8447925 2021-10-18
godz. 10:00
Lubelskie Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa dostawa znaków drogowych.Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje dostawę: a) znaków drogowych :1) znaki na podkładzie ocynkowanym z podwójna giętą krawędz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8459375 2021-10-18
godz. 10:00
Lubelskie ODŚNIEŻANIE DRÓG GMINNYCH w okresie zimowym 2021/2022

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8429310 2021-10-18
godz. 12:00
Lubelskie Wykonanie robót budowlanych związanych z budową nasypu na potrzeby użytkowania SpW w kompleksie wojskowym w Chełmie. Zakres przedm...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8433519 2021-10-18
godz. 12:00
Lubelskie Remont drogi powiatowej Nr 2121L Fajsławice – Wola Idzikowska – Oleśniki od km 2+160 do km 2+410; od km 2+955 do km 3+163 o łącznej dł. 0,458 km. 4.2.1. Remont drogi powiatowej nr 2121L prz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8436549 2021-10-18
godz. 12:00
Lubelskie Odbudowa drogi gminnej nr 109071L od km 0+170 do km 0+400 w miejscowości Aleksandrówka, uszkodzonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2021 roku ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE:- roboty pomi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8432131 2021-10-19
godz. 09:00
Lubelskie Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn. „Remont dróg gminnych nr 109179L, 109187L, 109188L stanowiących wspólny ciąg komunikacyjny w miejs...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8452495 2021-10-19
godz. 09:00
Lubelskie Zimowe utrzymanie dróg gminnych i chodników na ternie Gminy Włodawa w sezonie zimowym 2021-2022 1. Przedmiotem zamówienia jest: Zimowe utrzymanie dróg gminnych i chodników na terenie Gminy ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8403323 2021-10-19
godz. 10:00
Lubelskie Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2021 - 2022 w ramach zadania „Zimowe utrzymanie dróg w sezonach 2020-2022” Numer referencyjny: BZP.271.12.36.2021 Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8436535 2021-10-19
godz. 10:00
Lubelskie 1. Przedmiotem zamówienia jest remont drogi powiatowej nr 3287L Uchanie Werbkowice w miejscowości Kolonia Staszic będącej w administracji Powiatowego Zarządu Dróg w Hrubieszowie.2. Przedmiot...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8460474 2021-10-19
godz. 10:00
Lubelskie Zimówe utrzymanie chodników i ścieżek rowerowych Usługa będzie polegać na odśnieżaniu i usuwaniu śliskości zimowej chodników i ści...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8463004 2021-10-19
godz. 10:00
Lubelskie Roboty remontowe i zabezpieczające na drogach powiatowych Przedmiot zamówienia składa się z dwóch zadań: Zadanie 1: Zabezpieczenie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8435014 2021-10-19
godz. 11:00
Lubelskie Część 1. "Remont drogi powiatowej nr 1221 L” Część 2. "Remont drogi powiatowej nr 1508 L na dł. około 1 km" Część 3. "Remont drogi powiatowej nr 1509 L w m. Antonin Nowy na dł. około 1,2 km"...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8436062 2021-10-19
godz. 12:00
Lubelskie Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 2913L w miejscowości Hedwiżyn Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie chodnika w pasie drogi powiatowej nr 2913L w miejs...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8439817 2021-10-19
godz. 12:00
Lubelskie Przedmiotem zamówienia jest:„Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Rzeplin i Ulhówek ” ( składający się z dwóchzadań) .Kody CPV:- Roboty drogowe - 45233140-2,- Instalowanie oznakowania...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8439289 2021-10-20
godz. 08:15
Lubelskie Wykonanie nowej nawierzchni jezdni oraz chodników na ul. Orląt Lwowskich" w ramach zadania pn. „Przebudowa skrzyżowania ulic: Partyzantów – Odrodzenia – Orląt Lwowskich Przedmiotem zamówien...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8439660 2021-10-20
godz. 09:00
Lubelskie • Budowa chodnika w m. Sosnowica w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 819 Parczew – Kołacze – Łowcza – Wola Uhruska od km 21+011,20 do km 21+505 1. Przedmiotem zamówienia jest:Budowa chodnika w m....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8435412 2021-10-20
godz. 10:00
Lubelskie Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 102200L w m. Sętki od km 0+002,75 do km 0+840,69”.Zakres robót obejmuje w szczegó...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8455342 2021-10-20
godz. 10:00
Lubelskie Zimowe utrzymanie dróg powiatowych powiatu parczewskiego w sezonie 2021/2022 Część 1: Odśnieżanie i zwalczanie śliskości na terenie Gminy Siemień Część 2: Odśnieżanie i zwalczanie ślisk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8418067 2021-10-20
godz. 10:00
Lubelskie 1. Przedmiotem zamówienia jest Zagospodarowanie wzgórza Poniatówka w Nałęczowie.2. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pn. „Zwiększenie dostępności walorów środowiskowych i klimaty...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)