Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: lubelskie - Drogownictwo - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8105219 2021-05-11
godz. 09:30
Lubelskie Remont drogi wojewódzkiej nr 837 Płonka - Staw Noakowski od km 46+400 do km 46+800 Numer referencyjny: R8.ST.371.7.2021.z.c. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonani...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8099685 2021-05-11
godz. 09:45
Lubelskie Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi powiatowej 22569L – ul. Osmolickiej w Lublinie, polegającej na wykonaniu chodnika na ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8098530 2021-05-11
godz. 10:00
Lubelskie 1. Przedmiotem zamówienia jest „Rozbudowa dróg powiatowych Nr 1006L (Olszanka) gr.woj. – Kożuszki – Krzewica odc. dr. kraj. Nr 2 – Kożuszki i Nr 1007L (Próchenki) gr.woj. – Kożuszki – gr.woj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8072252 2021-05-11
godz. 12:00
Lubelskie Przedmiotem zamówienia jest Budowa drogi gminnej nr 108348L wraz z mostem w miejscowości Bystrzyca na rzece Bystrzyca. 3.1 Branża drogowaParametry techniczno - użytkowe projektowanej drogi:–...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8098966 2021-05-11
godz. 12:00
Lubelskie Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nakładek bitumicznych na drogach powiatowych - ul. Sitnicka w Białej Podlaskiej - odcinek od skrzyżowania z ul. Glinki do skrzyżowania z drogą krajową n...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8100017 2021-05-11
godz. 12:00
Lubelskie 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Majdan Leśniowski”Pr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8105107 2021-05-12 Lubelskie Wykonanie utwardzenia terenu – wg załączonego przedmiaru W związku z realizacją inwestycji: Roboty fundamentowe pod maszyny i urzą...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8102649 2021-05-12
godz. 09:00
Lubelskie Przebudowa drogi gminnej nr 106938 L w miejscowości Motycz i Motycz Józefin 1. Przedmiot zamówienia; wykonanie robót związanych przebudową drogi nr 106938 L w miejscowości Motycz i Motycz J...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8101304 2021-05-12
godz. 10:00
Lubelskie 1. Przedmiotem zamówienia jest „Budowa tężni solankowej wraz z małą architekturą w miejscowości Staw Noakowski”, zwane dalej „robotami budowlanymi, obejmującymi: 1.1. Roboty budowlane:- robo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8102348 2021-05-12
godz. 10:00
Lubelskie Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej Nr 112572L Ługów – Dobrowola - Wysokie - Sługocin w miejscowości Wysokie i Sługocin na odcinku od km 0+000 do km 1+262,80:- roboty rozbió...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8102924 2021-05-12
godz. 11:00
Lubelskie Przebudowa drogi gminnej nr 106955 L w miejscowości Marynin, Radawiec Duży i Tereszyn 1. Przedmiot zamówienia; wykonanie robót związanych przebudową drogi gminnej nr 106955 L w miejscowości...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8114517 2021-05-12
godz. 11:00
Lubelskie Dostawa materiałów drogowych wraz z ich rozprowadzeniem na drogach na terenie gminy Bychawy w 2021 roku Część 1 Część I zamówienia – dostawa wraz z rozprowadzeniem na drogach kruszywa dolom...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8101514 2021-05-13
godz. 09:00
Lubelskie Budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Konopnicy. 1. Przedmiot zamówienia; budowa przyszkolnej infrastruktury sportowej na dz. nr 169 w Kozubszczyźnie.1) Zakres robót obe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8108243 2021-05-13
godz. 09:00
Lubelskie ZAGOSPODAROWANIE TERENU CZĘŚCI DZIAŁKI NR 899/3 POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KRASNYMSTAWIE PRZY ULICY MOSTOWEJ 4

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7904877 2021-05-13
godz. 10:00
Lubelskie Przebudowa drogi gminnej nr 107817L - ul. Krakowskiej w miejscowości Kazimierz Dolny Numer referencyjny: IRG.271.1.17.2020 3.2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót obejmujących: Prz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8105406 2021-05-13
godz. 10:00
Lubelskie Przebudowa drogi dojazdowej do drogi publicznej w leśnictwie Grabowiec, Nadleśnictwo Strzelce. Przedmiotem opracowania jest przebudowa części drogi leśnej stanowiącej dojazd z drogi powiato...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8099192 2021-05-13
godz. 11:00
Lubelskie Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Żółkiewka Część 1 Przebudowa drogi gminnej nr 109694L ul. Mickiewicza w miejscowości Żółkiewka od km 0+006,00 – 0+215,00Zakres zamówienia w tej czę...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8092940 2021-05-13
godz. 23:59
Lubelskie Przebudowa pasa drogowego ul. Orzechowej Przedmiotem zamówienia jest pasa drogowego ul. Orzechowej, w tym: - budowa nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego;- budowa zjazdów indywidualnych d...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8120582 2021-05-14
godz. 00:00
Lubelskie Remont klatek schodowych, wymianę drzwi metalowych, remont nawierzchni parkingu.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7888353 2021-05-14
godz. 09:00
Lubelskie Przebudowa drogi powiatowej nr 1359L Numer referencyjny: AZ.262.15.2020 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową drogi powiatowej nr 1359L od KM 7...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8109138 2021-05-14
godz. 09:00
Lubelskie Przedmiotem niniejszego zamówienia jest budowa drogi wraz z infrastrukturą w ul. Pogodnej (022KD, 023KD) w m. Puławy, w następującym zakresie:1) Budowa drogi w ulicy Pogodnej (022KD, 023KD) ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8111311 2021-05-14
godz. 09:00
Lubelskie Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 807 Maciejowice – Sobolew – Żelechów – Łuków w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego i chodnika w miejscowości Ryżki... Numer referencyjny: R1.ST.371.3.202...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8111302 2021-05-14
godz. 09:30
Lubelskie Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego Lubelszczyzny poprzez modernizację drogi wojewódzkiej nr 812 na odcinku od km 122+146 do km 122+646 i na odcinku od km 133+875 do km 147+520 Numer refe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8107096 2021-05-14
godz. 09:45
Lubelskie Zaprojektowanie i wykonanie remontu ul. Krakowskie Przedmieście na odcinku od ul. Wieniawskiej do ul. 3 Maja w Lublinie oraz pełnienie nadzoru autorskiego. Zakres zamówienia obejmuje: 1.Spo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8107200 2021-05-14
godz. 09:45
Lubelskie Zaprojektowanie i wykonanie remontu ul. Krakowskie Przedmieście na odcinku od ul. Wieniawskiej do ul. 3 Maja w Lublinie oraz pełni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8104489 2021-05-14
godz. 10:00
Lubelskie Odnowa i wykonanie oznakowania poziomego dróg na terenie Gminy Miejskiej Świdnik Prace związane z utrzymaniem oznakowania poziomeg...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8104753 2021-05-14
godz. 10:00
Lubelskie Przebudowa drogi gminnej(wewnętrznej) w m. Serniki - ul. Słoneczna Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie drogi gminnej (wewnętrznej) w m. Serniki – ul. Słonec...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8105237 2021-05-14
godz. 10:00
Lubelskie Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 840 Stacja kolejowa Zarzeka – droga nr 801 od stacji kolejowej Zarzeka do miejscowości Borowa Numer referencyjny: DZU.371.37.1.2021.rb 1. Przedmiotem inwestyc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8106674 2021-05-14
godz. 10:00
Lubelskie „Przebudowa obiektów sportów nartorolkowych i wrotkarskich wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie OSiR w Tomaszowie Lubelskim” - remont toru wrotkarskiego Wykaz dokumentów określających...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8107946 2021-05-14
godz. 10:00
Lubelskie Urządzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Jatutów – budowa parkingu Utwardzenie nawierzchni parkingu(302,5 m2) z kostki betonowej szarej gr.8 cm na podsypce cem - piaskowej ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)