Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: lubelskie - Ciepłownictwo i gaz - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8452088 2021-10-18
godz. 09:00
Lubelskie Usługa wykonania demontażu pomp P1, P2 i dodatkowej oraz prefabrykacji i montażu orurowania pompy AP 110 i przepływomierza.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8452531 2021-10-18
godz. 10:00
Lubelskie Zawarcie umowy kompleksowej na dostarczanie paliwa gazowego - gazu ziemnego wysokometanowego grupy E (sprzedaż i usługa dystrybucj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8452761 2021-10-18
godz. 13:00
Lubelskie Zakup i dostawa : Miernik wielogazowy Drager X-am 5000, 1 pozycja, 1 komplet.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8454818 2021-10-19
godz. 09:00
Lubelskie Usługa wykonania zakresu prac w czasie remontu znaczącego Mocznik 1 linia 2 w 2021 r.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8464065 2021-10-19
godz. 12:00
Lubelskie ARMATURA SPRĘŻONEGO POWIETRZA - DOSTAWA

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8465383 2021-10-19
godz. 12:00
Lubelskie ARMATURA HYDRAULICZNA - DOSTAWA

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8439620 2021-10-20
godz. 15:00
Lubelskie Wykonanie robót „pod klucz” w ramach Projektu Inwestycyjnego nr 1190 p.n. „Chłodnice gazu E-416-6 A/B”

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8466121 2021-10-22
godz. 12:00
Lubelskie Wykonanie prac remontowych w obiektach zlokalizowanych na terenie Portu Lotniczego Lublin. - zbiorniki.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8456314 2021-10-22
godz. 15:00
Lubelskie Dostawa około 50 tysięcy litrów gazu płynnego propan skroplony oraz dzierżawy: 4 zbiorników gazowych o pojemności 6700 l każdy o d...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8458061 2021-10-25
godz. 11:00
Lubelskie Sukcesywne dostawy naczyń wzbiorczych na podstawie umów ramowych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8412282 2021-10-25
godz. 12:00
Lubelskie Wybór dostawcy zestawów procesowych reaktorów w ramach projektu inwestycyjnego nr 1128 pod nazwą: „Wzmocnienie potencjału Grupy Az...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8466515 2021-10-25
godz. 15:00
Lubelskie Rozbiórka i rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej wraz z budową wentylacji grawitacyjnej w budynku przy ul. Paganiniego 15.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8406357 2021-10-27
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa i montaż kotłów na biomasę na terenie Gminy Łukowa Numer referencyjny: BGK.2710.4.I.2021 Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż kotłów na biomasę na terenie Gminy Łukowa, która...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8459284 2021-10-28
godz. 09:30
Lubelskie Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu robót określonych w zadaniu pod nazwą: Remont centralnego ogrzewania w Obwodzie Drogowym w Józefowie1. Szczegółowy zakres r...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8458392 2021-11-03
godz. 13:00
Lubelskie Dostawa fabrycznie nowych zaworów odcinających kulowych, systemu typu Stecko w odmianach A i B w zakresie wielkości od DN6 do DN50

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8437252 2021-11-03
godz. 14:00
Lubelskie ROBOTY BUDOWLANE KOTŁOWNI GAZOWEJ NA POTRZEBY C.O. l C.W.U. DLA OS. MIESZKANIOWEGO W SIENNICY NADOLNEJ opracowanie projektu budowlano-wykonawczego i realizację zadania: wykonanie kotłowni ga...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8432883 2021-11-04
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych, instalacji kolektorów słonecznych oraz kotłów na biomasę na terenie Gminy Dołhobyczów Numer referencyjny: PRG.271.12.2021 Przedmiotem zamówienia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8455668 2021-11-16
godz. 10:00
Lubelskie Przebudowa przyłącza ciepłowniczego do podstacji ciepła PC2 przy ul. Uśmiechu 2 w Lublinie w ramach projektu (Działanie 1.5, poz. 41) (...) Numer referencyjny: NZ11-3113-2-3071-501/21 Przebu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8455175 2021-11-16
godz. 10:00
Lubelskie Przebudowa przyłącza ciepłowniczego do podstacji ciepła PC2 przy ul. Uśmiechu 2 w Lublinie w ramach projektu (Działanie 1.5, poz. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)