Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: lubelskie - Ciepłownictwo i gaz - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8114367 2021-05-11
godz. 12:00
Lubelskie Zakup i dostawa przewody grzejne 200m + osprzęt 28szt. - zgodnie z SIWZ BOR14/511/2021

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8122454 2021-05-12 Lubelskie Dostawa gazu ziemnego wysokometanowego wg. taryfy W5.1 do ogrzewania budynku w Lublinie ul. Nałęczowska 27, na okres od 01.06.2021...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8108249 2021-05-12
godz. 09:30
Lubelskie Kompleksowa dostawa gazu ziemnego obejmująca sprzedaż oraz dystrybucję na potrzeby Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8122718 2021-05-12
godz. 12:00
Lubelskie ARMATURA HYDRAULICZNA PARKER - DOSTAWA

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8120587 2021-05-14
godz. 00:00
Lubelskie Wymiana zaworów termostatycznych w budynku wielorodzinnym w ilości ok. 280 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8109452 2021-05-14
godz. 08:30
Lubelskie Wykonanie prac instalacyjnych.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8113289 2021-05-14
godz. 10:00
Lubelskie BUDOWA PRZYŁĄCZA CIEPŁOWNICZEGO OD PKT. A DO BUDYNKU MIESZKALNEGO 2. MONTAŻ INDYWIDUALNEGO DWUFUNKCYJNEGO WĘZŁA CIEPLNEGO 3. MODERNIZACJA(REGULACJA) INSTALACJI C.O. w budynku Narutowicza 33 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8119668 2021-05-14
godz. 10:00
Lubelskie Kompleksowa dostawa gazu ziemnego dla SPZOZ w Tomaszowie Lubelskim w okresie od 01.07.2021 do 30.06.2022 Przedmiotem zamówienia jest: kompleksowa dostawa obejmująca sprzedaż i świadczenie u...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8108030 2021-05-17
godz. 10:00
Lubelskie Remont wewnętrznej instalacji gazu w budynkach mieszkalnych w osiedlu Łęgi (18.05.2021 r.) Spółdzielnia Mieszkaniowa CZUBY w Lublinie ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony: Przedmiotem za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8124424 2021-05-17
godz. 23:00
Lubelskie Zakup i dostawa: tłumik hałasu zgodnie z rysunkami i WTZ; SIWZ nr BOR15/5003/2021

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8127487 2021-05-18
godz. 11:00
Lubelskie Zakup i dostawa areometrów 20 sztuk 2 rodzaje

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8084484 2021-05-20
godz. 10:00
Lubelskie Przebudowa sieci ciepłowniczej na terenie miasta Lublin Numer referencyjny: NZ8-3113-2-3071-148/21 Zakres robót związanych z przebudową i remontem sieci obejmuje:— Remont napowietrznej sieci...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8084713 2021-05-20
godz. 10:00
Lubelskie (Działanie 1.5., poz. 31) pn.: „Rewitalizacja sieci ciepłowniczej rozdzielczej, napowietrznej o średnicy 2xDn500 na odcinku od wyj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8127504 2021-05-20
godz. 14:00
Lubelskie Zakup i dostawa przepływomierz rotametryczny 4szt. - zgodnie z SIWZ BOR14/541/2021

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8083839 2021-05-21
godz. 12:00
Lubelskie Czyszczenie ścian i elementów konstrukcji budynku maszynowni bloku gazowo-parowego dla PGE EC SA Oddział Elektrociepłownia w Lublinie Wrotków Szczegółowy opis zawarty jest w Specyfikacji Wa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8125186 2021-05-24
godz. 10:00
Lubelskie Remont kominów dachowych oraz balkonu w GPZ Wschód, Lublin ul. Mełgiewska oraz pomieszczeń wewnętrznych w budynkach GPZ Wschód, Lublin ul. Mełgiewska i GPZ Odlewnia, Lublin ul. Metalurgiczna...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8086703 2021-05-24
godz. 12:00
Lubelskie Remont kapitalny stacji redukcyjno-schładzających KKS 01LBF30AA001, KKS 01LBF40AA001, KKS 01LBF90AA001, KKS 01MAW05AA001 BGP w roku 2022 dla PGE EC S.A. Oddział Elektrociepłownia w Rzeszowie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8103484 2021-05-24
godz. 13:00
Lubelskie Dostawa i uruchomienie przelicznika gazu BGP dla PGE EC S.A. Oddział Elektrociepłownia w Lublinie Wrotków

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8126677 2021-05-26
godz. 23:59
Lubelskie Wybór wykonawcy prac branży pomiarowej w ramach projektu nr 1173 pod nazwą „Modernizacja systemów analitycznych na instalacji przy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8099400 2021-05-27
godz. 10:00
Lubelskie Wykonanie kompleksowej dostawy gazu ziemnego wysokometanowego typu e na potrzeby Grupy Zakupowej Gminy Józefów Numer referencyjny: IN.271.1.2021.RC Wartość bez VAT: 6 989 575.91 PLN Przedmio...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8111990 2021-06-04
godz. 23:59
Lubelskie Budowa instalacji spienialnego polipropylenu o dużej gęstości EPPH Zestaw mikrogranulacji ,sterowanie procesem produkcyjnym, apar...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7887453 2021-12-21
godz. 12:00
Lubelskie OKRESOWE OGŁOSZENIE INFORMACYJNE - Przebudowa i rewitalizacja oraz rozbudowa sieci ciepłowniczej na terenie miasta Lublin - z podz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)