Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: lubelskie - Ciepłownictwo i gaz - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
6820063 2019-06-17
godz. 11:30
Lubelskie Sukcesywna dostawa armatury ciepłowniczej z podziałem na 4 zadania: ‘Sukcesywna dostawa armatury ciepłowniczej (zawory kulowe) - w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6822217 2019-06-18
godz. 12:00
Lubelskie 34/2019 Dostawa ciepłomierzy i wodomierzy do kotłowni w Bogdance.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6793277 2019-06-18
godz. 23:00
Lubelskie Wykonanie prac branży elektrycznej – budowa instalacji siły o napięciu 6 kV; 0,4/0,23 kV, budowa instalacji oświetlenia, odgromowe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6808899 2019-06-19
godz. 00:00
Lubelskie ZAPYTANIE OFERTOWE nr 7/2019 Zestaw 2 pieców kondensacyjnych w kaskadzie ze sterowaniem automatycznym Parametry minimalne: W ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6835238 2019-06-19
godz. 10:45
Lubelskie Dostawa 26 sztuk ciepłomierzy ultradźwiękowych o połączeniach kołnierzowych wraz z modułami komunikacyjnymi LON. Numer postępowani...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6768704 2019-06-19
godz. 11:00
Lubelskie Termomodernizacja budynku Zarządu Dróg Powiatowych w Rykach Numer referencyjny: RM.272.30.2019 Przedmiotem zamówienia jest termomo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6820335 2019-06-21
godz. 18:00
Lubelskie Zakup kolumny bielącej wraz z nadzorem nad uruchomieniem (jeżeli wymagany przez dostawcę w celu utrzymania gwarancji) 1. Kolumna ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6822222 2019-06-24
godz. 12:00
Lubelskie 33/2019 Dostawa i montaż wentylatorów spalin w kotłowni w Bogdance.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6815860 2019-06-24
godz. 14:00
Lubelskie Projekt nr 250006001/EC1/19 pt. „Modernizacja konstrukcji stalowej węzła absorpcji W-200- zabudowa wciągników ręcznych nad pompami...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6829746 2019-06-24
godz. 14:00
Lubelskie Projekt nr 210055079/HL2/19 pt. „Naprawy bieżące oraz przeglądy serwisowe 5 ramp załadunkowych Hörmann, typ: HLS BASIC 20 30-R, ro...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6826697 2019-06-24
godz. 23:00
Lubelskie Wykonanie prac branży: elektrycznej i pomiarowej obejmujących dostawę elementów i wykonanie robót montażowych przeniesienia układu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6825210 2019-06-25
godz. 00:00
Lubelskie W ogólnym zakresie prac zaplanowano: 1. Instalacja grzewcza - demontaż obecnej instalacji grzewczej kpl. 1 - montaż orurow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6822859 2019-06-25
godz. 10:00
Lubelskie REMONT INSTALACJI C.O. I WOD- KAN W BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W SOLI Numer referencyjny: ZP.271.1.9.2019 4.1.1 Krótki opis przedmiot...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6826733 2019-06-27
godz. 00:00
Lubelskie Kompleksowa całodobowa obsługa i konserwacja kotłowni w budynku przy ul. Boczna Lubomelskiej 13 w Lublinie, w tym w szczególności:...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6832965 2019-06-28
godz. 10:00
Lubelskie Budowa preizolowanej sieci ciepłowniczej oraz remonty sieci ciepłowniczej na terenie miasta Lublin. Przedmiot zamówienia składa si...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6798505 2019-06-29
godz. 00:00
Lubelskie ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę i sprzedaż: Instalacji destylacji /ekstrakcji/ z materiału roślinnego olejków eterycznych (dostosowa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6807209 2019-07-05
godz. 11:00
Lubelskie Kompleksowa dostawa paliwa gazowego – gazu ziemnego wysokometanowego (grupy E) do instalacji znajdujących się w wybranych jednostk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6828094 2019-07-12
godz. 00:00
Lubelskie Dostawa i uruchomienie układu wysokosprawnej produkcji energii elektrycznej oraz cieplnej w skojarzeniu – dostawa kompletnej jedno...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6834962 2019-07-16
godz. 10:00
Lubelskie Budowa preizolowanej sieci ciepłowniczej oraz remonty sieci ciepłowniczej na terenie miasta Lublin. Przedmiot zamówienia składa si...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6836343 2019-07-16
godz. 10:00
Lubelskie Przebudowa sieci ciepłowniczej na terenie miasta Lublin. Przedmiot zamówienia składa się z 4 odrębnych zadań. Numer referencyjny:...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)