Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: lubelskie - Wodno - kanalizacyjna - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8480734 2021-10-25
godz. 09:00
Lubelskie POJEMNIK Z KRANEM I KOŃCÓWKĄ 10L NA WODĘ PITNĄ [Z ATESTEM PZH]

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8444250 2021-10-25
godz. 10:00
Lubelskie Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Fajsławicach. ETAP I – Sieć wodociągowa. Przedmiotem zamówienia pn. Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Fajsławicach. ETAP I – sieć wodociągowa, je...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8480636 2021-10-26
godz. 10:00
Lubelskie Zakup Art. budowlanych i łazienkowych, wyszczególnionych w Załączniku 2

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8456267 2021-10-27
godz. 10:00
Lubelskie Budowa przepustu w ciągu drogi wewnętrznej na rzece Złota Nitka w km 10+880 jej biegu w miejscowości Korchów Pierwszy 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie pierwszego etapu robót budowla...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8451359 2021-10-28
godz. 10:00
Lubelskie Wykonanie awaryjnego źródła zasilania w wodę, remont rampy rozprężnej tlenu, dostawę i montaż agregatu prądotwórczego dla SPZOZ w Lubartowie Część 1: Awaryjne źródło zasilania w wodę Cz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8475266 2021-10-28
godz. 12:00
Lubelskie Eksploatacja i konserwacja systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Zalesie 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi : Eksploatacja i konserwacjasystemu gospodarki wodno-...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8456463 2021-10-29
godz. 10:00
Lubelskie Wykonanie projektów i uzyskanie niezbędnych decyzji, opinii i pozwoleń, w tym decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych oraz wykonanie prac budowlanyc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8460912 2021-10-29
godz. 10:00
Lubelskie Budowa sieci wodociągowej oraz przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Rossosz Część 1: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Rossosz”, której zakres przedmiotu zamówienia ob...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8461934 2021-10-29
godz. 10:00
Lubelskie Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych inwestycji „Budowa sieci wodociągowej w Osmolicach Drugich” Do wykonania są następujące roboty:1) roboty przygotowawcze i rozbiórkowe,...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8468618 2021-10-29
godz. 10:00
Lubelskie Remont pomieszczeń w Zakładzie Ochrony Środowiska oraz remont łazienek w budynku administracyjnym PGK Sp. z o.o. w Biłgoraju remon...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8445191 2021-10-29
godz. 11:00
Lubelskie Przedmiotem zamówienia jest: „Budowa dwóch zbiorników retencyjnych wraz z przebudową układu uzdatniania wody na ujęciu wody w miejscowości Olesin”, polegająca na wykonaniu następującego zakr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8461945 2021-10-29
godz. 11:00
Lubelskie Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych inwestycji „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Piotrowicach” Do wykonania są następujące roboty:1) roboty przygotowawcze i rozbiórk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8467914 2021-10-29
godz. 12:00
Lubelskie Wykonanie usługi związanej z czyszczeniem ujęcia wody powierzchniowej wraz z wykonaniem pomiarów batymetrycznych nad Zalewem Zemborzyckim w latach 2022 ÷ 2023 dla PGE EC SA Oddział Elektroci...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8458845 2021-11-02
godz. 10:00
Lubelskie „Przebudowa sieci wodociągowej w Radzięcinie w systemie zaprojektuj i wybuduj” 4.1. Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa sieci wodociągowej w Radzięcinie w systemie zaprojektuj i wybuduj ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8458621 2021-11-03
godz. 10:00
Lubelskie Modernizacja systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie gminy Jabłoń prowadzona w formule zaprojektuj i wybuduj Część 1: Budowa sieci kanalizacyjnej oraz wodociągowej w m. Jabłoń wraz z remon...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8459625 2021-11-03
godz. 10:00
Lubelskie Przebudowa i rozbudowa (modernizacja) przepompowni próżniowo-tłocznej kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej zlokalizowanej na działce nr 2285/5 w m. Łęczna wraz z systemem monitoringu sieci...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8478981 2021-11-03
godz. 10:00
Lubelskie Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie jednego zbiornika wody pitnej zlokalizowanego na terenie stacji uzdatniania wody przy ul. Skowieszyńskiej 51 w Puławach

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8458392 2021-11-03
godz. 13:00
Lubelskie Dostawa fabrycznie nowych zaworów odcinających kulowych, systemu typu Stecko w odmianach A i B w zakresie wielkości od DN6 do DN50

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8438915 2021-11-04
godz. 10:00
Lubelskie Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa stacji ujęcia wody w miejscowości Orchowiec", polegające na opracowaniu wielobranżowejdokumentacji projek...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8476378 2021-11-04
godz. 10:00
Lubelskie Zaprojektowanie i wykonanie remontu wylotów kanalizacji deszczowej do rzeki Bystrzycy w rejonie ul. Romera (W2), ul. Nadbystrzyckiej (W12) oraz ul. Azaliowej (W31b) w Lublinie. 1. Zakres za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8476769 2021-11-04
godz. 10:00
Lubelskie Rozbudowa sieci wodociągowej

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8476483 2021-11-04
godz. 10:00
Lubelskie Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji wewnętrznych (instalacja wodno - kanalizacyjna) w ramach adaptacji budynku na pot...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8467552 2021-11-04
godz. 11:00
Lubelskie Collegium Pathologicum – Miejscowe odwodnienie patio, wykonanie studni chłonnej i naprawa izolacji naroża 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac budowlanych polegających na odwodnien...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8468932 2021-11-04
godz. 11:00
Lubelskie Collegium Pathologicum – Miejscowe odwodnienie patio, wykonanie studni chłonnej i naprawa izolacji naroża

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8462401 2021-11-04
godz. 13:00
Lubelskie Odwodnienie gruntów rolnych w m. Kobyłki i Kaniwola gm. Ludwin na terenach występowania szkód górniczych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8470089 2021-11-05
godz. 10:00
Lubelskie Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektów i uzyskanie niezbędnych decyzji, opinii i pozwoleń, w tym decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych or...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8478935 2021-11-05
godz. 13:00
Lubelskie ZPs 06/21 Rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ulic Przemysłowej i Kolejowej w Rykach PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA:

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8468286 2021-11-08
godz. 10:00
Lubelskie Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Przegaliny Duże i Żulinki wraz z przebudową oczyszczalni ścieków w Komarówce Podlaskiej - Gmina Komarówka Podlaska Część 1: „Budow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)