Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: lubelskie - Wodno - kanalizacyjna - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8066518 2021-05-11
godz. 23:59
Lubelskie Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji regranulatu polietylenowego o wysokiej czystości HPP (High Purity Polyethylene) 1. P...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8100966 2021-05-12
godz. 10:00
Lubelskie CZYSZCZENIE SIECI WODOCIĄGOWYCH

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8108911 2021-05-12
godz. 12:30
Lubelskie Roboty budowlane polegające na przebudowie sieci wodociągowej i hydrantowej na terenie jednostki wojskowej Stawy w Dęblinie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8124319 2021-05-13
godz. 07:45
Lubelskie Przeglądy półroczne separatorów oleju

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8108534 2021-05-13
godz. 10:00
Lubelskie Płukanie sieci wodociągowej w miejscowościach Prawiedniki, Prawiedniki Kolonia, Kliny, Majdan Mętowski, Kazimierzówka w ramach projektu „Modernizacja ujęć i sieci wodociągowych w Gminie Głus...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8114078 2021-05-14
godz. 00:00
Lubelskie Remont sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 1 S.A. Oddział w Dęblinie.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8120585 2021-05-14
godz. 00:00
Lubelskie Wymiana poziomów zimnej wody wraz z armaturą towarzyszącą w piwnicy budynku wielorodzinnego.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8105347 2021-05-14
godz. 09:00
Lubelskie Budowa kanalizacji w miejscowości Zemborzyce Podleśne 1. Przedmiot zamówienia; budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zemborzyce Podleśne.1) Zakres robót obejmuje (wg dokumentacji);Ar...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8096458 2021-05-14
godz. 10:00
Lubelskie Roboty budowlane polegające na budowie sieci wodociągowej i sieci wodociągowej przeciwpożarowej oraz przebudowie instalacji kanalizacji sanitarnej w Łomnej. Przedmiotem zamówienia są roboty...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8108552 2021-05-14
godz. 10:00
Lubelskie Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do granic nieruchomości w miejscowości Chodel gm. Chodel (działki nr ew. 943, 1515, 757, 776, 2096, obręb: 0006 Chodel) 1. Przedmiotem zamów...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8110425 2021-05-14
godz. 11:00
Lubelskie Budowa przystani na rzece Wieprz w ramach zad. "Przystań na rzece Wieprz – Wykorzystanie potencjału dziedzictwa naturalnego Miasta Krasnystaw w celu poprawy dostęp. do ob. dziedzictwa kultur...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8107122 2021-05-14
godz. 12:00
Lubelskie Budowa dojazdu do wielofunkcyjnej hali sportowej przy Zespole Szkół nr 3 w Kraśniku 1. Przedmiot umowy obejmuje w szczególności wykonanie:1) roboty rozbiórkowe istniejących elementów nawier...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8108267 2021-05-14
godz. 12:00
Lubelskie Przebudowa ulic Północnej (droga gminna nr 103463 L) i Polesie (droga gminna nr 103459 L) w Lubartowie w ramach programu współfinansowanego ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na rok 2021...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8128423 2021-05-17
godz. 08:00
Lubelskie Zakup - Pokrywy studzienki odwadniającej.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8109428 2021-05-17
godz. 08:30
Lubelskie Wymiana poziomów zimnej wody wraz z armaturą towarzyszącą w piwnicy budynku przy al. Niepodległości 17.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8122265 2021-05-17
godz. 09:45
Lubelskie Sukcesywne dostawy materiałów hydraulicznych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" w Lublinie Sp. z o.o. w podziale na zadania 1-2 Część 1 ZADANIE NR 1 Materiały hyd...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8110417 2021-05-17
godz. 10:00
Lubelskie Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu zadania inwestycyjnego pn. „Remont hydrantów wewnętrznych”. Przedmiot zamówienia będzie realizowany w ramach Budynku Dydakt...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8110706 2021-05-17
godz. 10:00
Lubelskie RDW w Hrubieszowie. Czyszczenie separatorów i osadników wraz z dokonaniem przeglądów. Część 1 Zakres usług obejmuje wykonanie usług – czyszczenie, przegląd separatorów zanieczyszczeń i osad...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8104521 2021-05-17
godz. 12:00
Lubelskie BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W GARBOWIE ULICA WARSZAWSKA Przedmiot zamówienia obejmuje: Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Garbowie ulica Warszawska,, obejmującej :1)Budowę sieci ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8110741 2021-05-17
godz. 12:00
Lubelskie Rozbudowa istniejącej stacji ujęcia wody w Starym Brusie, budowa sieci wodociągowej „SPINKA” w miejscowościach Stary Brus, Nowy Brus, Kołacze, Dominiczyn, Lubowierz 1. Przedmiotem zamówieni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8125631 2021-05-18
godz. 09:45
Lubelskie Jednorazowa dostawa materiałów hydraulicznych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" w Lublinie Sp. z o.o. w podziale na zadania 1-14 Część 1 ZADANIE NR 1 Armatura wo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8106893 2021-05-18
godz. 10:00
Lubelskie „Budowa hybrydowej hydrofitowej oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dzwola” 4.2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:1. Instalacja osadnika wstępnego z 3 komorami,2. Instalacja ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8127903 2021-05-19
godz. 10:00
Lubelskie „Rozbiórka tam bobrowych na terenie działalności Nadzorów Wodnych podległych Zarządowi Zlewni w Zamościu - 4 części” Część 1 Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna rozbiórka tam bobrowych n...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8114719 2021-05-19
godz. 11:00
Lubelskie „Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 113482L od km 0+000,00 do km 0+440,00 w msc. Dobre.” Przedmiotem zamówienia jest Utwardzenie dnia i odwodnienie wąwo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8117150 2021-05-20
godz. 10:00
Lubelskie Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy Al. N.M.P. w Krasnobrodzie oraz w Majdanie Wielkim 1.Przedmiot zamówienia obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej przy Al. N.M.P. w Krasnobrodz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8117208 2021-05-20
godz. 11:00
Lubelskie Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z przyłączami oraz przeprowadzenie prac remontowych przy ujęciu wody na ul. Kościelnej w Tyszowcach 1. Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizac...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8119406 2021-05-21
godz. 10:00
Lubelskie 2__Zaprojektowanie i wybudowanie 41 szt. przydomowych oczyszczani ścieków na terenie gminy Siedliszcze Zaprojektowanie i wybudowanie 41 szt. przydomowych oczyszczani ścieków na terenie gmin...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8120308 2021-05-21
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa i uruchomienie zestawu hydroforowego

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8117163 2021-05-21
godz. 11:00
Lubelskie Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Jabłonna Część 1 W ramach części 1 realizowane będą dwa zadania:Zadanie 1 Budowa oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Czerniejo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8116275 2021-05-24
godz. 10:00
Lubelskie Rewitalizacja zbiornika wodnego w miejscowości Baranów Zamówienie obejmuje rewitalizację zbiornika wodnego w miejscowości Baranów, w tym m.in.:1) Umocnienie linii brzegowej zbiornika:a) Umo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)