Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: lubelskie - Sprzątanie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8091226 2021-05-11
godz. 00:00
Lubelskie Rozbiórka starej altanki i szklarni - Lublin Witam. Interesuje mnie rozbiórka starej altanki i szklarni z okien w ogródkach działk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8105665 2021-05-11
godz. 23:59
Lubelskie Wykonywanie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów – nieorganiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne, kod: 16 03 03 -...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8111566 2021-05-12
godz. 11:00
Lubelskie Usługa odbioru odpadów komunalnych z jednostek Policji województwa lubelskiego Numer referencyjny: 06/2.3.1/21/SZP/U 1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na odbiorze ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8124341 2021-05-12
godz. 12:00
Lubelskie Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Ruda-Huta

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8127214 2021-05-13
godz. 09:00
Lubelskie Kosz na śmieci Curver metalizowany z pedałem 40L i 60L

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8067827 2021-05-14
godz. 09:00
Lubelskie Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z NIEruchomości zamieszkałych z terenu gminy Konopnica Numer referencyjny: IPP.271.8.2021 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru i zagosp...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8119681 2021-05-14
godz. 10:00
Lubelskie Zagospodarowanie odpadów komunalnych o kodach 17 01 07, 20 02 03, 20 01 99 ex oraz 20 03 99 ex pochodzących z terenu Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej w okresie od 01.01.2022 – 30...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8127177 2021-05-14
godz. 12:00
Lubelskie Wykonywanie usługi sprzątania i dezynfekcji w budynkach internatów (21-205 Jabłoń, Lipowa 3 i 3A) oraz w budynku stołówki szkolnej...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8127180 2021-05-14
godz. 12:00
Lubelskie Wykonywanie usługi sprzątania, dezynfekcji i prac porządkowych w budynkach warsztatów szkolnych: pracowni gastronomicznych, warszt...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8119103 2021-05-17
godz. 09:30
Lubelskie Usługę gospodarowania: odpadami powstałymi z czyszczenia urządzeń sozotechnicznych; odpadami niebezpiecznymi; odpadami tłuszczy i mieszanin olejów . Część 1 Wykonanie usługi w zakresie odbi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8114505 2021-05-17
godz. 10:00
Lubelskie Wykonywanie usług w zakresie niszczenia (unieszkodliwiania) wyrobów tytoniowych oraz towarów innych niż wyroby tytoniowe na potrzeby IAS w Lublinie oraz podległych jej jednostek organizacyjn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8122275 2021-05-17
godz. 10:00
Lubelskie Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów medycznych 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu, zagospodarowania odpadów medycznych od Samodzielnego...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8123478 2021-05-17
godz. 10:00
Lubelskie Świadczenie usługi odbioru, transportu i przetwarzania odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne powstałych w jednostkach...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8123474 2021-05-17
godz. 10:00
Lubelskie Świadczenie usługi odbioru, transportu i przetwarzania odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne powstałych w jednostkach Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. 1. Przedmiotem zam...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8127903 2021-05-19
godz. 10:00
Lubelskie „Rozbiórka tam bobrowych na terenie działalności Nadzorów Wodnych podległych Zarządowi Zlewni w Zamościu - 4 części” Część 1 Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna rozbiórka tam bobrowych n...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8127742 2021-05-19
godz. 15:00
Lubelskie Usługa polegająca na demontażu, pakowaniu, transporcie i utylizacji wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wojsławice, na pod...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8125842 2021-05-20
godz. 10:00
Lubelskie Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych, położonych na obszarze miasta i gminy Zwierzyniec. Przedmiot zamówienia stanowi odbieranie i zagospodarow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8117858 2021-05-20
godz. 12:00
Lubelskie 1) Przedmiotem zamówienia jest adaptacja i przystosowanie pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy Wojcieszków, przeznaczonych na potrze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8125767 2021-05-20
godz. 15:00
Lubelskie Zakup usługi odbioru i zagospodarowania odpadów wytworzonych przez Grupę Azoty Puławy S.A. – Osady z Biologicznego Oczyszczania Śc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8120176 2021-05-26
godz. 00:00
Lubelskie Zlecę rozbiórkę drewnianego domu, Krasnystaw Witam. Mam do rozbiórki dom drewniany szalowany. Czy wykonujecie rozbiórki w zamian z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8111571 2021-06-02
godz. 10:00
Lubelskie Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli NIEruchomości z terenu Gminy Miejskiej Hrubieszów, na których zamieszkują mieszkańcy od dnia 1 sierpnia 2021 r. do dnia 31 lipca ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8111559 2021-06-03
godz. 10:00
Lubelskie Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Chełm w latach 2021–2022 Numer referencyjny: BZP.271.12.10.2021 1. Zakres zamówienia obejmuje: 1) utrzymanie czystości i porządku pasów dro...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8125301 2021-06-10
godz. 09:00
Lubelskie Wykonanie usługi odbioru i zagospodarowania odwodnionych (niehigienizowanych) osadów ściekowych z Oczyszczalni Ścieków Hajdów w Lublinie przez okres 24 miesięcy Numer referencyjny: OZ/241/8/...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8128238 2021-06-11
godz. 09:30
Lubelskie Świadczenie kompleksowej usługi prania wraz z wynajmem bielizny szpitalnej i odzieży ochronnej Numer referencyjny: DZP/PN/18/2021 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowej usługi ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)