Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: lubelskie - Medyczna - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8466374 2021-10-25
godz. 08:00
Lubelskie Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie wykonawców, którzy zapewnią świadczenie usług wielodyscyplinarnego zespołu terapeutycznego ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8461976 2021-10-25
godz. 09:00
Lubelskie ORGANIZACJA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH w zakresie wykonywania: badań laboratoryjnych do programów zdrowotnych Ministerstwa Zdrowia

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8403133 2021-10-25
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa kaniul oraz innego jednorazowego sprzętu medycznego Numer referencyjny: Numer sprawy WSSSPZOZ.DZP.382.36.2021 Dostawa kaniul oraz innego jednorazowego sprzętu medycznego zgodnie z ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8472414 2021-10-25
godz. 10:00
Lubelskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Ste...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8452394 2021-10-25
godz. 10:30
Lubelskie Dostawa, montaż i uruchomienie tomografu komputerowego Numer referencyjny: SPZOZ.ZP.3520.8.2021 Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie tomografu komputerowego wraz z prac...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8465575 2021-10-25
godz. 12:00
Lubelskie Dostawa odczynników - 2 zadania

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8470045 2021-10-26
godz. 00:00
Lubelskie Dostawa leków, wyrobów medycznych na potrzeby Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie (szczegółowy opis przedmiotu zam...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
8459256 2021-10-26
godz. 09:00
Lubelskie Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na dostawę jednorazowego sprzętu medycznego (50/21)

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8458933 2021-10-26
godz. 09:00
Lubelskie 50/21 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na dostawę jednorazowego sprzętu medycznego. Część 1: Plastry elastyczne Część 2: Sprzęt różny Część 3: N...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8467554 2021-10-26
godz. 09:00
Lubelskie DOSTAWA LEKÓW III DLA SP ZOZ Kraśnik Część 1: Leki różne Część 2: Leki różne SPZOZ/ZP/25/2021

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
8467953 2021-10-26
godz. 09:00
Lubelskie Zakup aparatu do diagnostyki ultrasonograficznej z funkcją echokardiografii; aparatu do diagnostyki ultrasonograficznej naczyń krwionośnych z funkcją Duplex Część 1: 1. Przedmiotem zamówien...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8470820 2021-10-26
godz. 09:00
Lubelskie Udzielania świadczeń zdrowotnych w Oddziale Onkologii Klinicznej i Oddziale Hematologicznym oraz w Poradni Onkologicznej WSzS w Bi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8460364 2021-10-26
godz. 09:00
Lubelskie Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku -2 części. Część 1 - dostawa przyrządów do pobierania i preparatyki krwi Część 2 – dostawa przyrządów do przetaczania krwi( ..) Część 1: Dost...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8403262 2021-10-26
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa produktów leczniczych Numer referencyjny: Numer sprawy WSSSPZOZ DZP.382.51.2021 Dostawa produktów leczniczych: leki różne (w tym z listy refundacyjnej), leki do chemioterapii, leki ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
8466695 2021-10-26
godz. 10:00
Lubelskie „Zakup i dostawa urządzenia do dezynfekcji pomieszczeń oraz środków ochrony osobistej na potrzeby Dziennego Domu Pomocy dla Seniorów w Opolu Lubelskim”. 2. Przedmiotem zamówienia jest dosta...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8469226 2021-10-26
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa aparatu USG do SPZOZ w Łukowie Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatu USG na potrzeby SPZOZ w Łukowie.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do specyfika...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8469752 2021-10-26
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa i transport fabrycznie nowego wyposażenia wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego i wspomagającego w ramac...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8467306 2021-10-26
godz. 11:00
Lubelskie Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomp aktywnie wspomagających pracę serca w ilości 5 szt. dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu.Przedmi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8458511 2021-10-26
godz. 12:00
Lubelskie Dostawa produktów farmaceutycznych dla SP ZOZ MSWiA w Lublinie Numer referencyjny: ZP / 3 / 2021 Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy leków do apteki szpitalnej SP ZOZ MSWiA w Lublin...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
8470789 2021-10-26
godz. 12:00
Lubelskie Dostawa mebli zwanych dalej artykułami dla Samodzielnej Publicznej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Zamości...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8471171 2021-10-26
godz. 12:00
Lubelskie Dostawa materiałów zużywalnych na potrzeby realizacji projektu Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Lublinie - I...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8469834 2021-10-26
godz. 12:30
Lubelskie Dostawa sprzętu i aparatury medycznej dla SP ZOZ MSWiA w Lublinie Część 1: Pakiet nr 1 – Zestaw do histeroskopii diagnostyczno – operacyjnej z wyposażeniem – 1 kpl. Część 2: Diatermia ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8446166 2021-10-27
godz. 00:00
Lubelskie Interesuje mnie masaż klasyczny całego ciała połączony z odchudzaniem - Końskowola Interesuje mnie masaż klasyczny całego ciała po...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8460594 2021-10-27
godz. 09:00
Lubelskie UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ OSOBY POSIADAJĄCE ZAWÓD LEKARZA-REJON: CHEŁM, KRASNYSTAW

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8470988 2021-10-27
godz. 09:00
Lubelskie Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do badań mikrobiologicznych Część 1: zadanie 1 podłoża bakteriologiczne, krążki i odczynniki do diagnostyki manualanej Część 2: zadanie 2 - ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8467757 2021-10-27
godz. 10:00
Lubelskie Świadczenie usług w zakresie wykonywania badań profilaktycznych medycyny pracy dla pracowników Oddziału ZUS w Lublinie oraz podległej jednostki terenowej w Białej Podlaskiej. Część 1: Część...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8478906 2021-10-27
godz. 10:00
Lubelskie Wykonanie badania poziomu przeciwciał anty-SARS-CoV-2 dla 102 pracowników SPR SPZOZ w Białej Podlaskiej.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8467740 2021-10-27
godz. 10:15
Lubelskie 1. Przedmiot zamówienia stanowi usługa w zakresie świadczenia usług serwisowych w zakresie sprzętu Constellation LXT – 4 szt., oraz Infiniti Vision System – 2 szt.2. Wykonywanie przeglądów s...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8482361 2021-10-27
godz. 10:30
Lubelskie Dostawa nowych automatycznych defibrylatorów zewnętrznych AED Philips Heartstart HS1 – 2 kompletów oraz szkolenie z zasad udzielan...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8472181 2021-10-27
godz. 12:00
Lubelskie Dostawa specjalistycznej aparatury laboratoryjnej z podziałem na zadania DZ-23/172/21 Część 1: inkubator z obiegiem CO2 – 1 szt. Część 2: aparat do izolacji kwasów nukleinowych – 1 szt....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)