Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: lubelskie - Budowlana - obiekty - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8433508 2021-10-18
godz. 10:00
Lubelskie Budowa pawilonu zakwaterowania osadzonych w Areszcie Śledczym w Krasnymstawie. Przedmiotem zamówienia jest: realizacja zadania inwestycyjnego o nazwie „Budowa pawilonu zakwaterowania osadzo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8388823 2021-10-20
godz. 10:00
Lubelskie Budowa nowych peronów jednokrawędziowych na Przystanku Osobowym Sarnów oraz modernizacja Przystanku Osobowego Leopoldów przy linii kolejowej nr 26 Łuków - Radom w ramach Rządowego programu b...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8410694 2021-10-21
godz. 09:00
Lubelskie Modernizacja Przedszkola Miejskiego Nr 10 w Zamościu przy ul. Lwowskiej 17 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na modernizacji Przedszkola Miejskiego Nr 10 w Zamościu p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8458924 2021-10-21
godz. 10:00
Lubelskie Odtworzenie infrastruktury sanitarnej - montaż automatycznego sanitariatu kontenerowego w węźle ścieżek poznawczych i trasy rowerowej przy parkingu przy Stawach Echo Przedmiotem zamówienia ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8433567 2021-10-22
godz. 12:00
Lubelskie ROZBUDOWA BUDYNKU GŁÓWNEGO KOMENDY POWIATOWEJ PSP W ŁUKOWIE 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na rozbudowie budynku głównego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Poża...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8445225 2021-10-25
godz. 09:00
Lubelskie „Budowa łącznika budynku głównego z budynkiem ZOL na terenie SPZOZ w Krasnymstawie” 4.1. Przedmiotem zamówienia jest budowa łącznika budynku głównego z budynkiem ZOL na terenie SPZOZ w Kras...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8449611 2021-10-25
godz. 11:00
Lubelskie 4.1 Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące zadanie pn. Przebudowa z rozbudową budynku komunalnego na obiekt wielofunkcyjny w Milejowie-Osadzie na potrzeby Klubu Seniora i OSP....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8418476 2021-10-25
godz. 12:00
Lubelskie Wykonanie robót budowlanych dla zadania: "Modernizacja Parku Sprzętu Technicznego w Dęblinie - Etap I" wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8461588 2021-10-26
godz. 10:00
Lubelskie „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w gminie Sławatycze, dz. nr ew. 35/3, 21-515 Sławatycze”.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8426460 2021-10-28
godz. 09:00
Lubelskie Modernizacja Przedszkola Miejskiego Nr 15 w Zamościu przy ul. Zamoyskiego 4a 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na modernizacji Przedszkola Miejskiego Nr 15 w Zamościu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8451856 2021-10-29
godz. 09:30
Lubelskie Utworzenie II magazynu akt wyznaczonych w Inspektoracie ZUS w Hrubieszowie 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na utworzeniu II magazynu akt wyznaczonych w I/ZUS w Hrub...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8460537 2021-11-03
godz. 11:00
Lubelskie Komenda Powiatowa Policji w Biłgoraju – modernizacja obiektu 1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie modernizacji obiektu Komendy Powiatowej Policji w Biłgoraju (II etap)...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8461051 2021-11-04
godz. 11:00
Lubelskie KMP Chełm, ul. Reformacka 24A - modernizacja obiektu wraz z zagospodarowaniem terenu pod potrzeby CBŚP 1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie modernizacji obiektu KMP w ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8442250 2021-11-08
godz. 15:00
Lubelskie "Podniesienie konkurencyjności firmy OBST S.A. poprzez wprowadzenie na rynek gamy innowacyjnych produktów bezglutenowych" Wybór W...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8456677 2021-11-16
godz. 11:00
Lubelskie „Awatary Miasta” – jako innowacyjny sieciowy produkt turystyki kulturowej w Polsce Wschodniej 4.1. Przedmiotem zamówienia pn. „Do...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8466196 2021-11-19
godz. 11:00
Lubelskie „Awatary Miasta” – jako innowacyjny sieciowy produkt turystyki kulturowej w Polsce Wschodniej 4.1. Przedmiotem zamówienia pn. „Do...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)