Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: lubelskie - Budowlana - obiekty - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8097722 2021-05-12
godz. 09:00
Lubelskie Przebudowa i remont oddziałów Szpitala w Poniatowej oraz ZOL w Szpitalu w Opolu Lubelskim (ETAP I) – Szpital w Poniatowej 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA OBEJMUJE:„Przebudowa i remont oddziałów Szp...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8101304 2021-05-12
godz. 10:00
Lubelskie 1. Przedmiotem zamówienia jest „Budowa tężni solankowej wraz z małą architekturą w miejscowości Staw Noakowski”, zwane dalej „robotami budowlanymi, obejmującymi: 1.1. Roboty budowlane:- robo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8108440 2021-05-13
godz. 00:00
Lubelskie Rozbudowa budynku chłodni: – roboty budowlane wraz z instalacją fotowoltaiczną – wg załączonego przedmiaru – branża elektryczna – ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8124345 2021-05-13
godz. 09:00
Lubelskie Naprawa części pomostu pływającego nad Jeziorem Białym w Okunince. Rodzaj zamówienia: usługa Określenie przedmiotu zamówienia (okr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8108540 2021-05-14
godz. 10:00
Lubelskie Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku potrójnej kancelarii w leśnictwie Lubycza Królewska w miejscowości Lubycza Królewska, działka nr geodezyjny 606/7 w technologii drewnianej. Funkcja...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8110425 2021-05-14
godz. 11:00
Lubelskie Budowa przystani na rzece Wieprz w ramach zad. "Przystań na rzece Wieprz – Wykorzystanie potencjału dziedzictwa naturalnego Miasta Krasnystaw w celu poprawy dostęp. do ob. dziedzictwa kultur...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8100032 2021-05-14
godz. 12:00
Lubelskie Wykonanie projektów i uzyskanie niezbędnych decyzji, opinii i pozwoleń, w tym decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych oraz wykonanie prac budowlanyc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8104537 2021-05-14
godz. 12:00
Lubelskie Budowa Świetlicy Wiejskiej w Kawęczynku Przedmiotem zamówienia jest:1) wykonanie robót budowlanych stanu wykończeniowego na obiekcie użyteczności publicznej „ Świetlica wiejska” działka nr ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8107675 2021-05-17
godz. 10:00
Lubelskie Przedmiotem zamówienia jest „Termomodernizacja budynku Przedszkola w Stoczku Łukowskim”. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:1)MODERNIZACJA PRZEGRODY STROPODACH – PŁYTY ZE STYROPAP...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8111496 2021-05-17
godz. 10:00
Lubelskie Utworzenie Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w miejscowości Jaszczów w formule zaprojektuj i wybuduj 4.1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w formule zaprojektuj i wybuduj p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8116348 2021-05-17
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa kontenera biurowego na teren Bazy Sprzętu i Transportu ZDP przy ul. Pomiarowej 3 w Radzyniu Podlaskim

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8108343 2021-05-17
godz. 10:30
Lubelskie 1. Przedmiot zamówienia obejmuje: roboty budowlane na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Moszczance”.2. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa re...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8078698 2021-05-18
godz. 14:00
Lubelskie WYBUDOWANIE Zespołu budynków wielorodzinnych-Osiedle PasteLove Etap I- kategorii XIII wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną o...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8122310 2021-05-21
godz. 08:30
Lubelskie Wykonanie prac remontowych.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8114126 2021-05-24
godz. 10:00
Lubelskie Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku administracyjnego na budynek usługowo-biurowy Przedmiotem zamówienia jest zamierzenie budowlane polegające na przebudowie i zmianie sposobu ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8120009 2021-05-24
godz. 12:00
Lubelskie Przebudowa stadionu miejskiego w Białej Podlaskiej – budowa hali sportowej oraz trybun wraz z zagospodarowaniem terenu Część 1 1. Część 1 (zadanie 1) - budowa trybuny z przyłączami wraz z k...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8123436 2021-05-25
godz. 09:00
Lubelskie Przebudowa sali koncertowej wraz z zapleczem w budynku OSM I i II stopnia w Lublinie 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową sali koncertowej w za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8127024 2021-05-26
godz. 08:00
Lubelskie Dostosowanie Pawilonu B w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Puławach do Ochrony Przeciwpożarowej 1. Przedmiotem zamówienia ZM 5/230/2021 jest dostosowanie Pawilonu B w S...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8111867 2021-05-28
godz. 09:00
Lubelskie Opracowania szczegółowej dokumentacji projektowo – wykonawczej wraz z realizacją robót budowlanych dla zadania –„Dobudowa pawilonu do budynku szpitala w SPZOZ w Kraśniku Zamówienie obejmuje...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)