Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: lubelskie - Ekologia, środowisko - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8073253 2021-05-11
godz. 10:00
Lubelskie Opracowanie dokumentacji dla zadania inwestycyjnego pn: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 842 Rudnik Szlachecki – Wysokie – Krasnystaw na odcinku od km ok. 0+015 do km ok. 30+150”. Numer refe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8108252 2021-05-12
godz. 10:00
Lubelskie Opracowanie projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Końskowola na lata 20212025 z perspektywą do roku 2030 (w tym do zebran...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8116552 2021-05-13
godz. 00:00
Lubelskie Koszt opracowania ekspertyz przyrodniczych na potrzeby uzupełnienia stanu wiedzy na obszarach Natura 2000 w województwie lubelskim...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8122352 2021-05-19
godz. 12:00
Lubelskie Monitoring zamkniętego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, w miejscowości Radzięcin, gmina Frampol - zakres w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)