Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: lubelskie - Finanse - bankowość, usługi kserograficzne, poligraficzne, inne - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7402023 2020-04-09
godz. 08:00
Lubelskie PBW wraz z robotami budowlanymi przyłączenia do sieci gospodarstwa rolnego w m. Seredzice dz. 867/2 gm. Iłża - RE Radom

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7409952 2020-04-09
godz. 08:00
Lubelskie Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej odbiorców w m. Piaseczno i Dębnowola gm. Warka dz. 55, 95, 96, 99, 175, 179, 186/1 – RE Gróje...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7416629 2020-04-09
godz. 08:30
Lubelskie UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH DLA CENTRUM ONKOLOGII ZIEMI LUBELSKIEJ IM. ŚW. JANA Z DUKLI W ZAKRESIE KONSULTACJI CHORÓB ZAKAŹNY...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7401619 2020-04-09
godz. 09:00
Lubelskie Budowa budynku gospodarczego na działce 280/8 w miejscowości Łapiguz Numer referencyjny: RI.271.14.2020 Przedmiotem zamówienia j...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7410890 2020-04-09
godz. 09:00
Lubelskie Zakup i dostawa zaworu regulacyjnego Flowserwe FlowTop DN25 PN40 , szt.2 1. Zawór regulacyjny Flowserwe FlowTop DN25 PN40 2 ST

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7411257 2020-04-09
godz. 09:00
Lubelskie Zakup i dostawa zaworu regulacyjnego Flowserve FlowTop DN50 PN40 - 2szt. 1. Zawór regulacyjny Flowserve FlowTop DN50 PN40 2 ST

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7411258 2020-04-09
godz. 09:00
Lubelskie Zakup i dostawa przetwornika ciśnienia Cerabar M PMP51 - 2szt. 1. Przetwornik Cerabar M PMP51 2 ST

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7411390 2020-04-09
godz. 09:00
Lubelskie Zakup kartonowych pudełek na butelkę 0,5x20szt. 1. Kartonowe pudełko 0,5lx20 12800 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7414582 2020-04-09
godz. 09:00
Lubelskie Zakup materiałów: Izolator szczotkotrzymacza wzbudnicy 8820297P1, Szczotkotrzymacz wzbudnicy 41B530658G1,

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7416545 2020-04-09
godz. 09:00
Lubelskie Zakup i dostawa elementów złącznych - łącznie 168 szt. 1. Nakrętka M16 35-T PN-68/H-74303 64 ST 2. Nakrętka M12 35-T PN-68/H-7430...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7408784 2020-04-09
godz. 09:30
Lubelskie Dostawa nabiału do Zakładu Karnego w Chełmie Numer referencyjny: DKw.2232.4.2020.JZ Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę nw. pro...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7405003 2020-04-09
godz. 09:45
Lubelskie Rejon Dróg Wojewódzkich w Lublinie z/s w Bychawie: Usługi utrzymania czystości w pasach drogowych dróg wojewódzkich administrowany...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7404706 2020-04-09
godz. 09:45
Lubelskie Usługi utrzymania czystości w pasach drogowych dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW w Lublinie z/s w Bychawie Numer refere...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7400275 2020-04-09
godz. 09:50
Lubelskie Remont najazdów do obiektów mostowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 853 i nr 858 Numer referencyjny: R8.ST.371.2.2020.z.c. ZAKRES...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7360610 2020-04-09
godz. 10:00
Lubelskie Odnawialne źródła energii w Gminie Wilków Numer referencyjny: GKiR.271.3.2020 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż kole...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7392878 2020-04-09
godz. 10:00
Lubelskie Wykonanie przeglądów okresowych instalacji i urządzeń gazowych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7399405 2020-04-09
godz. 10:00
Lubelskie Usługa koszenia trawy na terenie czynnych stacji elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok – 6 zadań

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7400219 2020-04-09
godz. 10:00
Lubelskie Wykonanie remontów nawierzchni bitumicznych na drogach wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie w 2...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7401065 2020-04-09
godz. 10:00
Lubelskie Wykonanie dokumentacji projektowych w branży elektroenergetycznej dla 7 zadań na terenie RE Biała Podlaska

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7401192 2020-04-09
godz. 10:00
Lubelskie Wykonanie remontów nawierzchni bitumicznych na drogach wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie w 2...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7401388 2020-04-09
godz. 10:00
Lubelskie Remont budynku Klubu Seniora w ramach projektu „ŻYCIE PASJĄ JEST – utworzenie Klubu Seniora w Gminie Piszczac Numer referencyjny: ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7401446 2020-04-09
godz. 10:00
Lubelskie „Lepiej żyć – kompleksowa modernizacja infrastruktury i obiektów publicznych w obszarze rewitalizacji miasta Rejowiec Fabryczny” –...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7401972 2020-04-09
godz. 10:00
Lubelskie Dostarczenie i montaż Stacji Uzdatniania Wody dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego ul. Bulwary 9 (60 mieszkań) w Radzyniu Podl...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7402767 2020-04-09
godz. 10:00
Lubelskie Budowa i przebudowa sieci elektroenergetycznej SN na terenie działalności PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok – 4 zadania

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7404346 2020-04-09
godz. 10:00
Lubelskie Wykonanie przewiertów sterowanych na potrzeby budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PE Dn 200 mm o długości 500 mb i r...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7407060 2020-04-09
godz. 10:00
Lubelskie Sukcesywna dostawa artykułów biurowych, papieru oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych dla Przed...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7410323 2020-04-09
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa producenckich kontraktów serwisowych Numer referencyjny: CUW.271.1.2020 Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa d...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7411244 2020-04-09
godz. 10:00
Lubelskie Zakup i dostawa: rura reakcyjna w wyk. „TYTAN” wg dokumentacji (WTWiO i rys.) – 2 szt.; SIWZ nr BOR15/1168/2020 1. Rura reakcyjna...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7412112 2020-04-09
godz. 10:00
Lubelskie Sukcesywna dostawa środków smarnych i smarno-konserwujących.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7412661 2020-04-09
godz. 10:00
Lubelskie Świadczenia zdrowotne w zakresie konsultacji psychiatrycznych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)