Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: lubelskie - Tereny zielone - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8116999 2021-05-12 Lubelskie Zlecę wykonanie paleniska do wędzarki - Lublin Zlecę wykonanie paleniska do wędzarki. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8101304 2021-05-12
godz. 10:00
Lubelskie 1. Przedmiotem zamówienia jest „Budowa tężni solankowej wraz z małą architekturą w miejscowości Staw Noakowski”, zwane dalej „robotami budowlanymi, obejmującymi: 1.1. Roboty budowlane:- robo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8102310 2021-05-12
godz. 10:00
Lubelskie Urządzenie placu wiejskiego (altana) w m. Żdanówek Budowę drewnianej altany o kształcie sześciokątnym z podłogą. Altana wyposażona w stół montowany na stałe do słupa środkowego oraz ławkę m...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8108387 2021-05-12
godz. 10:00
Lubelskie Punkty aktywnego wypoczynku i rekreacji Zadanie pn. Punkty aktywnego wypoczynku i rekreacji jest elementem projektu współpracy Sie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8101514 2021-05-13
godz. 09:00
Lubelskie Budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Konopnicy. 1. Przedmiot zamówienia; budowa przyszkolnej infrastruktury sportowej na dz. nr 169 w Kozubszczyźnie.1) Zakres robót obe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8108475 2021-05-13
godz. 09:00
Lubelskie Zagospodarowanie terenu wraz z obiektami malej architektury i układu komunikacji wewnętrznej z nawiązaniem do komunikacji wewnętrz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8104790 2021-05-13
godz. 12:00
Lubelskie Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. budowa obiektów małej architektury – Meble Miejskie.Przedmiot zamówienia: 1) Budowa obiektów małej architektury, służą...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8088439 2021-05-14
godz. 00:00
Lubelskie Naprawa cokołu wykonanego z marmolitu w ilości ok. 51m2 na nieruchomości Gęsia 17. Zakres prac obejmuje: usunięcie starej okładzin...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8106674 2021-05-14
godz. 10:00
Lubelskie „Przebudowa obiektów sportów nartorolkowych i wrotkarskich wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie OSiR w Tomaszowie Lubelskim” - remont toru wrotkarskiego Wykaz dokumentów określających...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8111128 2021-05-14
godz. 10:00
Lubelskie Sprzedaż drzew na piniu wraz z wykonaniem wycinki z pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 832 na odcinku od km 14+951 do km 15+875 będącej w administracji ZDW w Lublinie, Rejonu Dróg Wojewódz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8107122 2021-05-14
godz. 12:00
Lubelskie Budowa dojazdu do wielofunkcyjnej hali sportowej przy Zespole Szkół nr 3 w Kraśniku 1. Przedmiot umowy obejmuje w szczególności wykonanie:1) roboty rozbiórkowe istniejących elementów nawier...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8126069 2021-05-17
godz. 00:00
Lubelskie Zlecę wykonanie paleniska do wędzarki - Lublin Zlecę wykonanie paleniska do wędzarki. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8121363 2021-05-17
godz. 08:00
Lubelskie Naprawa małej architektury wraz ze szkleniem wiat, gablot informacyjnych oraz drobne naprawy Wykonanie drobnych prac o charakterz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8111498 2021-05-17
godz. 10:00
Lubelskie 1. Przedmiotem zamówienia jest Zagospodarowanie wzgórza Poniatówka w Nałęczowie.2. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pn. „Zwiększenie dostępności walorów środowiskowych i klimaty...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8122799 2021-05-17
godz. 11:00
Lubelskie Przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjno-chirurgicznych w drzewostanie Ogrodu Botanicznego UMCS w Lublinie przy ul. Sławinkowskiej 3...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8124337 2021-05-17
godz. 14:00
Lubelskie Wykonanie małej architektury i infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej przy Szlaku Ziemi Łukowskiej Wykonanie małej architektury i...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8111104 2021-05-18
godz. 10:00
Lubelskie „Zagospodarowanie zbiornika wodnego oraz terenu przyległego na funkcje turystyczne i rekreacyjne w Poniatowej” Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych obejmujących w szcze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8117168 2021-05-20
godz. 10:00
Lubelskie Budowa miejsca spotkań (altanki) w rejonie ulicy Baśniowej w Lublinie - zadanie w ramach budżetu obywatelskiego IV – Nasza Dzielnica - Sławinek. 1. Zakres zamówienia obejmuje: 1.1. wykonani...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8119969 2021-05-21
godz. 10:00
Lubelskie 1. Opis ogólny przedmiotu zamówieniaPrzedmiotem zamówienia jest wykonanie usług i robót budowlanych pod nazwą „Nowoczesny plac zabaw przy ul. Kopera w Świdniku” na działkach nr 224/11, nr 22...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8116275 2021-05-24
godz. 10:00
Lubelskie Rewitalizacja zbiornika wodnego w miejscowości Baranów Zamówienie obejmuje rewitalizację zbiornika wodnego w miejscowości Baranów, w tym m.in.:1) Umocnienie linii brzegowej zbiornika:a) Umo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8122825 2021-05-24
godz. 10:00
Lubelskie 1. Przedmiotem zamówienia jest „Budowa placu zabaw w Niedrzwicy Dużej”. 2. Zamówienie realizowane jest w ramach operacji pn. „Budowa placu zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, z udział...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8099446 2021-05-27
godz. 10:00
Lubelskie Utrzymanie wałów przeciwpowodziowych na terenie Nadzoru Wodnego w Rykach – 2 części Numer referencyjny: LU.ROZ.2810.17.2021 Wartość bez VAT: 50 977.01 PLN Utrzymanie wału przeciwpowodziowego...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8111559 2021-06-03
godz. 10:00
Lubelskie Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Chełm w latach 2021–2022 Numer referencyjny: BZP.271.12.10.2021 1. Zakres zamówienia obejmuje: 1) utrzymanie czystości i porządku pasów dro...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8105351 2021-06-08
godz. 10:00
Lubelskie Utrzymanie rzek na terenie Nadzoru Wodnego w Łęcznej – 4 części Numer referencyjny: LU.ROZ.2810.15.2021 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót utrzymaniowych na rzekach na terenie dział...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8128163 2021-06-16
godz. 10:00
Lubelskie „Utrzymanie rzek i zbiorników na terenie Nadzoru Wodnego w Parczewie” – 9 części Numer referencyjny: LU.ROZ.2810.22.2021 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac utrzymaniowych rzekach i z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)