Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: lubelskie - Tereny zielone - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
6849475 2019-06-25
godz. 09:00
Lubelskie Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Rudno. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik Nr 1 do Zapytania...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6826956 2019-06-25
godz. 10:00
Lubelskie „Budowa placu zabaw dla dzieci przy przedszkolu w miejscowości Tarnawatka” do realizacji projektu pod nazwą „Przedszkolaki z Tarna...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6835331 2019-06-25
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa i montaż wyposażenia do Gminnego Klubu Dziecięcego „Kajtek” w Józefowie Numer referencyjny: IN.271.5.2019.PW 1. Przedmiot...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6850226 2019-06-25
godz. 11:30
Lubelskie wycięcie 2 szt. świerków pospolitych z karczowaniem pni przy siedzibie PKP LHS sp. z o.o. w Zamościu ul. Szczebrzeska 11

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6827176 2019-06-26
godz. 11:30
Lubelskie Zagospodarowanie terenu wraz z przebudową boiska przy ul. Warmińskiej i ul. Szczecińskiej w Lublinie - IV budżet obywatelski - zad...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6827174 2019-06-27
godz. 08:30
Lubelskie Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu „Senior+” w miejscowości Krzak, Krzak 54B, 22-413 Nielisz Numer referencyjny: WOP 2710/1//...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6846406 2019-06-27
godz. 09:00
Lubelskie Zadanie 1. Urządzenie placu wiejskiego w m. Bortatycze - rekreacja i wypoczynek Zadanie 2. Budowa otwartej strefy aktywności w m. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6835680 2019-06-28
godz. 00:00
Lubelskie Budowa ogólnodostępnej, wielofunkcyjnej, plenerowej strefy aktywności skierowanej do różnych grup wiekowych oraz stworzenie przest...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6847557 2019-06-28
godz. 00:00
Lubelskie ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3a/ RPLU.09.04.00-06-0037/18-wyposażenie II. Opis przedmiotu zamówienia: ( KOD CPV) 44411000-4,Wyroby san...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6838841 2019-06-28
godz. 10:00
Lubelskie Budowa miejsca obsługi rowerzystów oraz układu komunikacyjnego na potrzeby turystów zmotoryzowanych w centrum Tarnogrodu

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6787813 2019-06-28
godz. 14:00
Lubelskie Rozbudowa i remont zabytkowego budynku dworu oraz rewaloryzacja terenu parku w zespole dworsko-parkowym w miejscowości Siennica Ró...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6845588 2019-06-28
godz. 14:00
Lubelskie „Budowa świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Gminie Wyryki” w ramach projektu pn. „Działania rewital...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6833671 2019-07-02
godz. 09:00
Lubelskie „Budowa AMONIT - Leśny zespół rekreacyjno-edukacyjny w miejscowości Klimki ” Numer referencyjny: Znak sprawy: PI.271.1.5.2019 Za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6852902 2019-07-03
godz. 08:30
Lubelskie Zagospodarowanie placu wiejskiego w m. Szopinek- rekreacja i wypoczynek Numer referencyjny: RI.271.22.2019 Zakres opracowania obe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6842018 2019-07-03
godz. 09:00
Lubelskie Rozwój bazy turystycznej w Poleskim Parku Narodowym - budowa zadaszeń wraz z miejscem do grillowania Część nr 1 - Zadaszenie w ob...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6831840 2019-07-03
godz. 10:00
Lubelskie Utworzenie obszaru rekreacji na terenie miejscowości Łomazy poprzez przebudowę stadionu i budowę skatepark’u Numer referencyjny: I...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6791758 2019-07-03
godz. 10:15
Lubelskie 1.1 Usługa polegająca na wycince drzew i krzewów wraz z frezowaniem pni, usunięciem tzw. gałęziówki, uprzątnięciem terenu po wykon...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6842536 2019-07-03
godz. 11:00
Lubelskie Budowa „Parku Rolkarza” przy ul. Targowej w Biłgoraju. Projekt wyłoniony w ramach budżetu obywatelskiego. Numer referencyjny: ZP.2...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6847430 2019-07-04
godz. 00:00
Lubelskie W sprawie wykonania prac adaptacyjno-remontowych wraz z zakupem niezbędnych materiałów, dostarczenia usług montażu oraz wyposażeni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6846417 2019-07-04
godz. 12:00
Lubelskie Budowa placu zabaw i siłowni terenowej w parku miejskim na os. Jagiellońskim w Białej Podlaskiej Numer referencyjny: ZP.271.1.10.2...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6848914 2019-07-08
godz. 11:00
Lubelskie „Rewitalizacja zdegradowanego terenu w centrum Dołhobyczowa”  Numer referencyjny: PRG.271.6.1.2019 2.1. Przedmiotem zamówienia je...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6852912 2019-07-09
godz. 10:00
Lubelskie Zagospodarowanie terenu przy budynku Urzędu Miejskiego w Piaskach Numer referencyjny: IR.271.25.2019 Przedmiotem zamówienia jest...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6845782 2019-07-10
godz. 09:00
Lubelskie Budowa Tradycyjnej Zagrody Poleskiej w Wytycznie - „Poleskie Sioło” Część nr 1 - Budowa Ośrodka Edukacyjnego – „Poleskie Sioło”...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6850185 2019-07-25
godz. 12:00
Lubelskie Pielęgnacja zieleni przy budynkach mieszkalnych i użytkowych oraz na terenach zewnętrznych będących w zasobie Oddziału Regionalneg...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)