Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: lubelskie - Projektowanie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8462274 2021-10-18 Lubelskie Przeprowadzenia analizy pod kątem doboru i zastosowania rozwiązań technicznych umożliwiających kompensację mocy biernej dla dwóch ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8445341 2021-10-18
godz. 09:00
Lubelskie Opracowanie dokumentacji technicznej na ,,Zagospodarowanie doliny rzeki Nepryszki”. obejmującej swym zakresem działki nr:12/9, 12/...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8448740 2021-10-18
godz. 09:00
Lubelskie Opracowanie dokumentacji na Zagospodarowanie doliny rzeki Nepryszki. opracowanie dokumentacji technicznej obejmującej swym zakrese...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8423222 2021-10-18
godz. 09:30
Lubelskie Rozbudowa i modernizacja urządzeń i instalacji tlenu medycznego w SPWSzS w Chełmie w związku z COVID - 19 Część 1: 1) Część/zadanie I –„Budowa nowej płyty fundamentowej oraz zakup i montaż ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8448608 2021-10-18
godz. 10:00
Lubelskie Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla budynku Szkoły Podstawowej w Moniatyczach, umożliwiającej uzyskanie pozwolenia na wykonanie ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8441813 2021-10-18
godz. 11:00
Lubelskie Modernizacja linii 110kV celem dostosowania do wymagań normatywnych w zakresie zabezpieczenia przeciwpowodziowego słupów linii 110kV Przemyśl – Przemyśl Przekopana i linii 110kV Przemyśl Bak...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8399290 2021-10-18
godz. 12:00
Lubelskie Poprawa gospodarki wodnej w Gminie Ostrów Lubelski Część 1: Poprawa gospodarki wodnej w Kaznowie Kolonii oraz w Kolechowicach Kolonii.Zakres zamówienia obejmuje, w szczególności:1) Opracowa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8462126 2021-10-18
godz. 12:00
Lubelskie Pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi z budową 7 drewnianych altan z wyposażeniem i posadzką...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8457905 2021-10-18
godz. 15:00
Lubelskie Wykonanie przeglądu Kanałów Technologicznych zlokalizowanych na terenie miasta Puławy

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8434092 2021-10-18
godz. 23:59
Lubelskie Wdrożenie rekomendacji audytu wzorniczego w celu dywersyfikacji działalności i rozwoju Manufaktury Cegły CEKOBUD s.c. Przedmiotem...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8446693 2021-10-19
godz. 10:00
Lubelskie 3.1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi pod nazwą „Dokumentacja Projektowa Budowy ul. Skośnej w Świdniku wraz z infrastrukturą towarzyszącą na odcinku od ul. Nadleśnej do ul. Lotnic...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8456220 2021-10-19
godz. 10:00
Lubelskie Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w zadaniu pn. Modernizacja pomieszczeń Warsztatu Terapii Zajęciowej w Rozłopac...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8411764 2021-10-19
godz. 11:00
Lubelskie Opracowanie projektu budowy siedziby CDM wraz z uzyskaniem pozwoleń na budowę.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8441816 2021-10-19
godz. 11:00
Lubelskie Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę linii kablowej SN, napowietrznej stacji transformatorowej „Nielisz 7” oraz linii i przyłączy kablowych nN w celu zasilenia działek rekreacji in...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8441814 2021-10-19
godz. 11:00
Lubelskie Budowa linii kablowej nN ze stacji „Jawornik P. Metalsprzęt” do dziennego ośrodka wsparcia na dz. 573/1 i 575 oraz stacji ładowania drogowego transportu publicznego na dz. 573/5 w m. Jaworni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8454341 2021-10-19
godz. 12:00
Lubelskie Kompleksowa realizacja projektu budowy sieci HotSpot'ów w ramach projektu WIFI4EU oraz zapewnienie usług dostępu do Internetu oraz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8460400 2021-10-19
godz. 15:00
Lubelskie Wykonanie projektu zasilania w media kontenera socjalnego zlokalizowanego przy ogrodzie Katedry i Zakładu Farmakognozji zlokalizow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8441806 2021-10-20
godz. 10:00
Lubelskie Dokumentacja projektowa - 6 zadań

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8441807 2021-10-20
godz. 10:00
Lubelskie Projekt i budowa przyłącza - 3 zadania

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8441497 2021-10-20
godz. 12:00
Lubelskie Pełnienie nadzoru inwestorskiego z kontrolą rozliczeń robót budowlanych polegających na przebudowie mostu kolejowego, stalowego w ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8465645 2021-10-20
godz. 13:00
Lubelskie Wykonanie dokumentacji bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego, niezbędnej do otrzymania akredytacji bezpieczeństwa teleinforma...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8439620 2021-10-20
godz. 15:00
Lubelskie Wykonanie robót „pod klucz” w ramach Projektu Inwestycyjnego nr 1190 p.n. „Chłodnice gazu E-416-6 A/B”

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8456191 2021-10-20
godz. 23:59
Lubelskie Wzrost konkurencyjności Betstal Kępka i Synowie Sp.J poprzez wdrożenie rekomendacji zawartych w strategii wzorniczej 1. Projekt p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8456962 2021-10-21
godz. 00:00
Lubelskie Opracowanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku administracyjnego i garażowego Placówki Straży Granicznej w Kodniu

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8442872 2021-10-21
godz. 11:00
Lubelskie Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację linii 110 kV Chełm - Macoszyn

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8449397 2021-10-21
godz. 12:00
Lubelskie Wykonanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego budynku Centrum Symulacji Medycznej 2, który będzie podstawą do wyłonienia Wykonawcy ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8462112 2021-10-21
godz. 15:00
Lubelskie Wykonanie usługi polegającej na wykonaniu przeglądu technicznego obiektu budowlanego pozostającego w administracji GDDKiA Rejon w ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8464789 2021-10-22
godz. 00:00
Lubelskie Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej napowietrzania klatek schodowych w budynku hali sportowo-widowiskowej w Rykach. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8466580 2021-10-22
godz. 10:00
Lubelskie Opracowanie operatu wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na piętrzeniu wód powierzchniowych oraz instrukcji go...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8448128 2021-10-22
godz. 11:00
Lubelskie Przebudowa linii napowietrznej nN od stacji „Białopole 3B” oraz budowa przyłącza kablowego nN od słupa nr 43 do zasilania budynku mieszkalnego przy ulicy Polnej w m. Białopole, działka nr 62...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)