Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: lubelskie - Projektowanie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8087645 2021-05-11
godz. 09:00
Lubelskie Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy i rozbudowy powiatowej krytej pływalni w Biłgoraju 1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie pełnozakresowej, pełnobranżowej i ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8118858 2021-05-11
godz. 09:00
Lubelskie Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego w pełnym zakresie wynikającym z art. 25 i 26 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8099685 2021-05-11
godz. 09:45
Lubelskie Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi powiatowej 22569L – ul. Osmolickiej w Lublinie, polegającej na wykonaniu chodnika na ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8073253 2021-05-11
godz. 10:00
Lubelskie Opracowanie dokumentacji dla zadania inwestycyjnego pn: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 842 Rudnik Szlachecki – Wysokie – Krasnystaw na odcinku od km ok. 0+015 do km ok. 30+150”. Numer refe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8105313 2021-05-11
godz. 10:00
Lubelskie Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad pracami budowlanymi w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Ro...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8116549 2021-05-11
godz. 10:00
Lubelskie Opracowanie i wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo kosztorysowej w każdej z części zamówienia wraz z uzyskaniem wszelkich ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8098910 2021-05-11
godz. 11:00
Lubelskie Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę stacji transformatorowej ,,Obsza" oraz budowa linii i przyłącza kablowego nN w celu zasilenia działki nr 555/6 w miejscowości Obsza, gmina ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8113394 2021-05-11
godz. 15:00
Lubelskie Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji oświetlenia drogowego przy DK 2 od km 608+280 do km 608+930

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8119215 2021-05-12 Lubelskie Opracowanie operatów wodnoprawnych na odprowadzanie wód opadowo roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji de...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8107113 2021-05-12
godz. 10:00
Lubelskie Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Budowa i przebudowa DP Nr 1805L na odcinku Święcica- Czułczyce Duże oraz DP Nr 1819L na odcinku Staw- Krobonosz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8114224 2021-05-12
godz. 10:00
Lubelskie Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad następującymi inwestycjami: 1. Modernizacją i budową oświetlenia ulicznego...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8116561 2021-05-12
godz. 10:00
Lubelskie Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej w ramach realizacji projektu Rozświetlony Lubartów, współf...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8113202 2021-05-12
godz. 15:00
Lubelskie Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę wnętrzowej stacji transformatorowej ,,Andersa 1" w istniejącym ciągu kablowym SN BPB – Owocarnia oraz budowa linii kablowej nN w celu przyłącze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8122725 2021-05-13
godz. 09:00
Lubelskie Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego w pełnym zakresie wynikającym z art. 25 i 26 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8105899 2021-05-13
godz. 09:30
Lubelskie Zaprojektowanie i budowa oświetlenia drogowego ulic Hajdowskiej, Zadębie i Jarmarcznej w Lublinie oraz pełnienie nadzoru autorskie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8105748 2021-05-13
godz. 09:30
Lubelskie Zaprojektowanie i budowa oświetlenia drogowego ulic Hajdowskiej, Zadębie i Jarmarcznej w Lublinie oraz pełnienie nadzoru autorskiego Zakres zamówienia obejmuje: 1. sporządzenie dokumentacji...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8119208 2021-05-13
godz. 10:00
Lubelskie Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wewnętrznej dz. nr ewid. 33/1 w m. Rogoźnica Kolonia. opracowanie dokumen...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8107314 2021-05-13
godz. 11:00
Lubelskie Przyłączenie obiektów PWSTE w m. Jarosław, ul. Stefana Czarnieckiego 16, dz. nr 1048/23, w systemie „zaprojektuj i zbuduj”

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8116442 2021-05-13
godz. 11:00
Lubelskie Opracowanie dokumentacji projektowej na nadbudowę/przebudowę dachu na budynku administracyjno-magazynowym "B" w Rejonie Energetycznym Jarosław.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8125053 2021-05-13
godz. 11:00
Lubelskie Pełnienie nadzoru inwestorskiego w specjalności: 1) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, 2) ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8124246 2021-05-13
godz. 12:00
Lubelskie Usługa weryfikacji kosztorysów oraz odbioru wykonanych prac w ramach umów o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych-nr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8119397 2021-05-14
godz. 08:30
Lubelskie Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Słodków Drugi gmina Kraśnik w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Budowa kanalizacji sa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8114116 2021-05-14
godz. 09:00
Lubelskie Nadzór inwestorski i rozliczenie finansowe i rzeczowe – funkcja Inżyniera przy: Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 840 Stacja kolejowa Zarzeka – dr nr 801 od stacji kolejowej Zarzeka do m. Bor...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8117330 2021-05-14
godz. 09:00
Lubelskie Opracowanie dok. proj. pn:Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na dr. pow. nr3123L ul.Okrzei przy skrz. z ul.Królowej Sońki oraz na skrz. ul.Okrzei i ul.A.Mickiewicza w Krasnym...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8107096 2021-05-14
godz. 09:45
Lubelskie Zaprojektowanie i wykonanie remontu ul. Krakowskie Przedmieście na odcinku od ul. Wieniawskiej do ul. 3 Maja w Lublinie oraz pełnienie nadzoru autorskiego. Zakres zamówienia obejmuje: 1.Spo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8107200 2021-05-14
godz. 09:45
Lubelskie Zaprojektowanie i wykonanie remontu ul. Krakowskie Przedmieście na odcinku od ul. Wieniawskiej do ul. 3 Maja w Lublinie oraz pełni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8104701 2021-05-14
godz. 10:00
Lubelskie Dokumentacja projektowa - 7 zadań Wykonanie dokumentacji projektowej dla 7 zadań na terenie RE Biała Podlaska: Zadanie nr 1: Jagodnica gm. Leśna Podlaska Zadanie nr 2: Pietrusy gm. Olszanka...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8105694 2021-05-14
godz. 10:00
Lubelskie prace projektowe - 5 zadań Wykonanie prac projektowych w branży elektroenergetycznej dla 5 zadań.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8114254 2021-05-14
godz. 10:00
Lubelskie Nadzór inwestorski przedsięwzięć realizowanych w ramach Projektu pn. „Poprawa stanu infrastruktury zespołu pałacowo-parkowego i obszaru miejskiego w Radzyniu Podlaskim” Część 1 Część A – „N...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8116353 2021-05-14
godz. 10:00
Lubelskie Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1226L od dr. kra...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)