Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: lubelskie - Projektowanie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
6792062 2019-06-17
godz. 09:00
Lubelskie „Opracowanie dokumentacji projektowej i wybudowanie myjni samochodowych na stacji Zamość – Bortatycze LHS i Sędziszów LHS wraz z p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6817615 2019-06-17
godz. 09:00
Lubelskie Wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych w branży elektroenergetycznej na terenie działania OŁD w RE Piotrków w podz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6817613 2019-06-17
godz. 09:00
Lubelskie Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy sieci napowietrznej nN przy ulicach Kilińskiego, Cichej i Okrzei za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6827286 2019-06-17
godz. 10:00
Lubelskie Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej do wykonania 180 szt. instalacji kolektorów słonecznych na co składa się montaż urzą...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6827308 2019-06-17
godz. 10:00
Lubelskie Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej do wykonania 132 szt. kompletnych kotłów centralnego ogrzewania (kocioł c.o - niezga...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6827119 2019-06-17
godz. 10:00
Lubelskie Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej do wykonania 218 szt. instalacji fotowoltaicznych w układzie otwartym zgodnie z wyty...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6817982 2019-06-17
godz. 10:30
Lubelskie Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych w branży drogowej na budowę i przebudowę dróg w Gminie Ryki. Numer referencyjny...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6801226 2019-06-17
godz. 11:00
Lubelskie Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Budowa linii kablowej SN 15 kV od stacji transformatorowej Skryhiczyn do PR Kry...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6805676 2019-06-17
godz. 11:00
Lubelskie Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania„Przebudowa na kablowe LSN Torki, trzonu i odgałęzień do stacji Stubno ”6, 2, 12, ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6812070 2019-06-17
godz. 11:00
Lubelskie Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania„Zasilenie stacji ”Kuźmina 1,2,3,5” z linii 15 kV Bircza – Trzcianiec; Przebudowa ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6817632 2019-06-17
godz. 11:00
Lubelskie Opracowanie dokumentacji projektowej na przyłączenie 6 budynków mieszkalnych na dz. nr 5772/2, 5772/4, 5772/6, 5772/8, 5772/10, 57...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6813292 2019-06-17
godz. 11:00
Lubelskie Modernizacja systemu zdalnego sterowania łącznikami w głębi sieci SN na obszarze RE Zamość – wymiana rozdzielnic SN, realizowane w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6835098 2019-06-17
godz. 15:00
Lubelskie Wykonanie projektu wykonawczego konstrukcji wsporczej rozrywarki worków do odpadów.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6832771 2019-06-17
godz. 15:30
Lubelskie Wykonanie dokumentacji projektowej oraz kosztorysów inwestorskich wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych uzgodnień dla realizacj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6832761 2019-06-17
godz. 15:30
Lubelskie Wykonanie dokumentacji projektowej oraz kosztorysów inwestorskich wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych uzgodnień dla realizacj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6832754 2019-06-17
godz. 15:30
Lubelskie GPK.272.1.28.2019 Wykonanie dokumentacji projektowej oraz kosztorysów inwestorskich wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych uzgod...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6831564 2019-06-18
godz. 00:00
Lubelskie Szacowanie wartości zamówienia „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej powierzchni adaptacyjnych dla głuszca”. Dokumenta...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6807477 2019-06-18
godz. 09:00
Lubelskie PBW przebudowy linii SN Kunów - Lipsko odc. Debowa Wola Zakład - RE Ostrowiec

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6807479 2019-06-18
godz. 10:00
Lubelskie Budowa i przebudowa sieci elektroenergetycznej na terenie działalności PGE Dystrybucji S.A. Oddział Białystok

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6805677 2019-06-18
godz. 11:00
Lubelskie Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa na kablowe LSN Torki, trzonu i odgałęzień do stacji ”Stubno 6, 2, 12,...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6807481 2019-06-18
godz. 11:00
Lubelskie Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania„Przebudowa na kablową linii 15 kV Przemyśl – Trójczyce, odgałęzienie do stacji ”O...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6818451 2019-06-18
godz. 11:00
Lubelskie Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę linii kablowej nN zasilanej ze stacji transformatorowej Chełm K – 222 obw. Nr 2 do ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6824495 2019-06-19
godz. 09:00
Lubelskie Opracowanie dokumentacji projektowej: Budowa linii kablowej SN, stacji transformatorowej słupowej oraz linii kablowej nN jako nawi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6838254 2019-06-19
godz. 09:00
Lubelskie Wykonanie dokumentacji projektowej aranżacji holu budynku Wydziału Prawa i Administracji UMCS pl. M. C. Skłodowskiej 5 w Lublinie.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6834648 2019-06-19
godz. 09:30
Lubelskie Opracowanie dokumentacji projektowej przyłącza energetycznego (moc przyłączeniowa 2kW) do zasilania punktu dynamicznej informacji ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6812068 2019-06-19
godz. 10:00
Lubelskie Prace projektowe i roboty budowlane w branży elektroenergetycznej dla 2 zadań.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6817629 2019-06-19
godz. 10:00
Lubelskie Wykonanie prac projektowych w branży elektroenergetycznej dla 10 zadań - teren RE 4, RE 2.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6805678 2019-06-19
godz. 11:00
Lubelskie Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa na kablową trzonu LSN Bachórz od słupa 83 (rozgałęźnego do st. Lasków...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6812069 2019-06-19
godz. 11:00
Lubelskie Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania„Przebudowa na kablową linii 15kV Bakończyce ÷ Astra Pollena, odcinka „Grochowce”,...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6814523 2019-06-19
godz. 11:00
Lubelskie Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę budynku magazynowo -garażowego, modernizację ogrodzenia wewnętrznego oraz drogi doj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)