Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: lubelskie - Energoelektryczna - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8466198 2021-10-25
godz. 08:00
Lubelskie Zapytanie ofertowe: Zakup instalacji fotowoltaicznej 22kW do produkcji energii z OZE - środek trwały

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8412374 2021-10-25
godz. 10:00
Lubelskie Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy Numer referencyjny: DZP.220.35.2021.PK 1. Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa energii elektrycznej dla Instytutu Upra...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8447921 2021-10-25
godz. 10:00
Lubelskie Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Serniki Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie oświetlenia ulicznego na terenie gminy Serniki. Przedmiot zamówienia o...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8454854 2021-10-25
godz. 11:00
Lubelskie Przyłączenie Zakładu Wytwarzania Energii (Farmy Wiatrowej Hrubieszów o mocy 20MW) zlokalizowanego w gminie Werbkowice oraz Trzeszczany.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8454853 2021-10-25
godz. 11:00
Lubelskie Budowa linii kablowej nN i przyłącza kablowego nN do zasilania budynku gospodarczego na działce nr 83/2 w m. Pokrówka, gm. Chełm, realizowane w systemie „zaprojektuj i zbuduj”

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8455531 2021-10-25
godz. 11:00
Lubelskie Budowa przyłącza kablowego nN ze stacji „Gniewczyna PZDL” do zasilania budynku produkcyjno - magazynowego na dz. 4097 w m. Gniewczyna Łańcucka, realizowane w systemie „zaprojektuj i zbuduj”.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8457502 2021-10-25
godz. 11:00
Lubelskie Dostawa siedmiu kompletów baterii akumulatorów do urządzeń UPS.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8461265 2021-10-25
godz. 11:00
Lubelskie Dostawa materiałów z zakresu rozdzielnice i szafy oświetleniowe dla Oddziału Zamość

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8468845 2021-10-25
godz. 11:00
Lubelskie Dostawa, montaż i uruchomienie kompensacji mocy biernej w budynku Sądu Okręgowego w Lublinie przy ul. Krakowskie Przedmieście 47

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8462559 2021-10-25
godz. 12:00
Lubelskie Miejskie Elektrownie Fotowoltaiczne Dostawa trzech typów / czterech sztuk falowników fotowoltaicznych małej mocy. Wszystkie urząd...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8450516 2021-10-25
godz. 14:00
Lubelskie Osiedle Niepodległości 1. Wymiana łącznie 21 szt. okienek piwnicznych (wraz z obrobieniem glifów i pomalowaniem) w budynku mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym przy ul. Niepodległości 8...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8455941 2021-10-25
godz. 14:00
Lubelskie Wymiana łącznie 21 szt. okienek piwnicznych (wraz z obrobieniem glifów i pomalowaniem) w budynku mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym przy ul. Niepodległości 8. Wymiana starych lamp na ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8471144 2021-10-25
godz. 15:00
Lubelskie Rozbudowa sieci oświetlenia drogowego podwieszonego na istniejących słupach w miejscowości Huta Józefów wykonanie i odbiór robót z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8458114 2021-10-26
godz. 11:00
Lubelskie Budowa linii kablowej SN 15kV, budowa stacji transformatorowej 15/0,4kV "Lipiny Lewki 3", budowa przyłącza kablowego nN oraz przebudowa odcinka linii napowietrznej nN wraz z przyłączami w zw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8459115 2021-10-26
godz. 11:00
Lubelskie Dostawa przekładników kombinowanych WN

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8464494 2021-10-26
godz. 11:00
Lubelskie Przebudowa ze zmianą lokalizacji stacji transformatorowej 15/0,4kV Stare Sioło 8 w miejscowości Stare Sioło.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8447900 2021-10-27
godz. 10:00
Lubelskie Budowa energooszczędnego oświetlenia w Gminie Ulan-Majorat Część 1: Przedmiotem zamówienia jest budowa 14 odcinków linii oświetlenia ulicznego zlokalizowanych przy drogach: krajowej, powiat...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8455750 2021-10-27
godz. 10:00
Lubelskie Budowa linii oświetlenia drogowego na terenie gminy Chodel w 2021 roku Część 1: Część 1 – Budowa sieci elektroenergetycznej nN (linii oświetlenia drogowego wydzielonego) w miejscowości Zast...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8459691 2021-10-27
godz. 10:00
Lubelskie Naprawa uszkodzonych elementów konstrukcyjnych słupa linii 110 kV - 2 zadania

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8464976 2021-10-27
godz. 11:00
Lubelskie Dostawa siłowni telekomunikacyjnych oraz akumulatorów

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8472493 2021-10-27
godz. 11:00
Lubelskie Dostawa akumulatorów do siłowni telekomunikacyjnych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8472199 2021-10-27
godz. 11:30
Lubelskie „SPRZEDAŻ (DOSTAWA) ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY OBIEKTU CHEŁMSKI PARK WODNY PRZEZ OKRES 12 MIESIĘCY ” Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż (dostawa) energii elektrycznej dla potrzeb ob...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8458703 2021-10-27
godz. 12:00
Lubelskie BUDOWA OŚWIETLENIA PRZY DRODZE GMINNEJ NR 105957L W MIEJSCOWOŚCI PIOTROWICE WIELKIE 1. Przedmiot zamówienia obejmuje: „Budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej nr 105957 L ww miejsc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8460376 2021-10-27
godz. 15:00
Lubelskie Wykonanie przeglądu instalacji elektrycznej i odgromowej w budynkach osiedla im. F Chopina wraz z usunięciem drobnych usterek.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8449723 2021-10-27
godz. 16:00
Lubelskie Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstwa DAKAR Sp. z o.o. w Łukowie poprzez termomodernizację budynku usługowo-produkcy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8451359 2021-10-28
godz. 10:00
Lubelskie Wykonanie awaryjnego źródła zasilania w wodę, remont rampy rozprężnej tlenu, dostawę i montaż agregatu prądotwórczego dla SPZOZ w Lubartowie Część 1: Awaryjne źródło zasilania w wodę Cz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8453694 2021-10-28
godz. 10:00
Lubelskie Produkcja energii z OZE w Black Tree Małgorzata Izdebska 1. Przedmiot zamówienia obejmuje: a) wybudowanie systemu paneli fotowolt...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8418467 2021-10-28
godz. 11:00
Lubelskie Usługi odczytu układów pomiarowo-rozliczeniowych zainstalowanych u odbiorców zakwalifikowanych do grup taryfowych C1xx i Gxxx Numer referencyjny: POST/DYS/OZ/LZA/02420/2021 Usługi odczytu uk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8418337 2021-10-28
godz. 11:00
Lubelskie Usługi odczytu układów pomiarowo-rozliczeniowych zainstalowanych u odbiorców zakwalifikowanych do grup taryfowych C1xx i Gxxx

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8458259 2021-10-28
godz. 12:00
Lubelskie Wykorzystanie energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznej do zasilania firmy Makaruk Andrzej Auto-Myjnia i Stacja LPG w Biał...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)