Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: lubelskie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8097744 2021-05-10 Lubelskie Docieplenie elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego wChełmie przy ul. Siedleckiej1

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8097745 2021-05-10 Lubelskie Przebudowa i docieplenie elewacji północnej budynku mieszkalnego wielorodzinne¬go z usługami przy ul. Pocztowej 28A

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8108454 2021-05-10 Lubelskie Zakup podręczników do coachingu i zarządzania w ramach projektu HQMedEd - High Quality Medical Education - Zintegrowane Programy R...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8108441 2021-05-10 Lubelskie Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych na potrzeby realizacji projektu: Opracowanie analizatora umożliwiającego wykrywanie i...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8108391 2021-05-10 Lubelskie Dostawa materiałów zużywalnych na potrzeby realizacji projektu pn. Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Lublinie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8108410 2021-05-10 Lubelskie Dostawa materiałów zużywalnych na potrzeby realizacji projektu Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Lublinie-II ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8108903 2021-05-10 Lubelskie Remont boiska przy budynku, będącym pod zarządem Miejskiego Ośrodka Kultury w Terespolu, w którym mieści się Akademickie Liceum Og...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8113704 2021-05-10 Lubelskie Pompowanie wody do rowu odwadniającego usytuowanego w odległości ok. 100 m od zbiornika ZRI-5 usytuowanego przy drodze krajowej nr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8122356 2021-05-10 Lubelskie Dostawa materiałów informacyjno- promocyjnych dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie: Część 1 Dostawa materiałów informacyjno-p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8059031 2021-05-10
godz. 08:00
Lubelskie Świadczenie usług sprzątania pomieszczeń Szpitala Neuropsychiatrycznego im. prof. Mieczysława Kaczyńskiego SPZOZ w Lublinie Numer referencyjny: SzNSPZOZ.N-ZP.3721-2/21/AP Kompleksowe utrzyma...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8110858 2021-05-10
godz. 08:00
Lubelskie Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID 19 w domach pomocy społecznej. Dost...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8063713 2021-05-10
godz. 09:00
Lubelskie Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego Oblewarka z tunelem chłodniczym (1 szt.). Zamówienie dokonywane jest...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8065557 2021-05-10
godz. 09:00
Lubelskie Dobór, dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń do kompensacji mocy biernej w energetycznych sieciach wewnętrznych eksploatowanych ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8096496 2021-05-10
godz. 09:00
Lubelskie Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych Nr 3566L i 3560L z drogami miejskimi Nr 111792L i 111854L w Tomaszowie Lubelskim wraz z włączeniem do drogi powiatowej Nr 3546L 1. Przedmiot zamówie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8105238 2021-05-10
godz. 09:00
Lubelskie Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 851 od drogi wojewódzkiej nr 874 do stacji kolejowej Puławy Ruda Numer referencyjny: DZU.371.38.2021.mg Przedmiotem inwestycji jest wykonanie rozbudowy drogi ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8105239 2021-05-10
godz. 09:00
Lubelskie „Remont nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej nr 834 na odcinku Bychawa – Stara Wieś: zadanie nr 1 – km 26+000–26+215 oraz km 26+290 ÷ 26+655, zadanie nr 2 – km 29+540–34+461” Numer ref...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8107481 2021-05-10
godz. 09:00
Lubelskie „KAMIEŃ MILOWY DO SAMODZIELNOŚCI. Program integracji społecznej i zawodowej w Gminie Kamionka” Przedmiotem zamówienia jest wybór ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8108541 2021-05-10
godz. 09:00
Lubelskie „DOSTAWA LEKÓW ONKOLOGICZNYCH NA POTRZEBY 1 WSzKzP SPZOZ w LUBLINIE FILIA w EŁKU” Część 1 Zgodnie z załącznikiem nr 2.1 do SWZ Część 2 Zgodnie z załącznikiem nr 2.2 do SWZ Część 3 Zgo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
8108790 2021-05-10
godz. 09:00
Lubelskie Część 1 Dostawa leków narkotycznych, psychotropowych i recepturowych – 2 zadania:Zadanie 1 – Leki narkotyczne i psychotropoweSzczegółowy opis przedmiotu zamówienia, opis wymagań zamawiająceg...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
8109141 2021-05-10
godz. 09:00
Lubelskie Dostawa odczynników chemicznych i drobnego sprzętu laboratoryjnego na rzecz Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie – 7 części Część 1 Dostawa odczynnikó...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8112143 2021-05-10
godz. 09:00
Lubelskie Internacjonalizacja oferty Firmy Drewnolit poprzez realizację rekomendacji ujętych w modelu biznesowym Przygotowanie modelu bizne...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8112356 2021-05-10
godz. 09:00
Lubelskie Lepsze jutro - 2 edycja CONSULTOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizując na terenie województwa małopolskiego projekt...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8114167 2021-05-10
godz. 09:00
Lubelskie Zakup i dostawa artykułów biurowych, piśmienniczych oraz papieru kserograficznego dla Centrum Spotkania Kultur w Lublinie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8121747 2021-05-10
godz. 09:30
Lubelskie Odnowienie licencji Adobe

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8043462 2021-05-10
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych, instalacji solarnych oraz kotłów na biomasę w gminie Siemień Numer referencyjny: ZP.272.01.2021 Dostawa i montaż ogniw fotowoltaicznych1. Przedm...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8058870 2021-05-10
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa materiałów jednorazowego użytku dla Powiatowego Centrum Zdrowia sp. z o.o. z siedzibą w Opolu Lubelskim przy ul. Przemysłowej 4a. Numer referencyjny: A.AT.381\1\2021 Dostawa materiał...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8059078 2021-05-10
godz. 10:00
Lubelskie Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Jabłonna Numer referencyjny: IRO.271.13.2021 Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścic...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8061306 2021-05-10
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych, kotłów na biomasę oraz instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Kock Numer referencyjny: RG.271.3.2021 Dostawa i montaż instalacji kol...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8062673 2021-05-10
godz. 10:00
Lubelskie Świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów medycznych na rzecz Wojewódzkiego Szpitala Specjalisty...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8063343 2021-05-10
godz. 10:00
Lubelskie Świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów medycznych na rzecz Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego SP ZOZ im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie,...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)