Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: lubelskie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8623527 2022-01-17
godz. 10:00
Lubelskie 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania do zarządzania procesami wraz z usługą wsparcia, instalacji i szkoleń na potrzeby Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.2....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8633979 2022-01-17
godz. 11:00
Lubelskie 4.1 Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące zadanie pn. „Utrzymanie obiektów sportowych poprzez zakup usług remontowych – wymiana nawierzchni”. Zamówienie swoim zakresem obejmu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8632164 2022-01-17
godz. 12:00
Lubelskie Dostawa komór dla zwierząt laboratoryjnych Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 szt. komór dla zwierząt laboratoryjnych (dedykowanych do utrzymywania kawi domowych, szczurów i myszy - zami...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8633859 2022-01-18
godz. 10:00
Lubelskie Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowa budynku dydaktycznego chemii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie przy ul. Konstantynów 1F na po...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8634043 2022-01-18
godz. 11:00
Lubelskie Kompleksowa rewitalizacja przestrzeni publicznej, rekreacyjnej, sportowej i turystycznej w msc. Milejów - Osada 4.1 Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące zadanie pn. Komplek...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8637323 2022-01-18
godz. 12:00
Lubelskie USŁUGA UBEZPIECZENIA ZARZĄDU DRÓG WOJEWÓDZKICH W LUBLINIE 1. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tyt. prowadzonej działalności i posiadanego mienia2. Ubezpieczenie odpowiedzialności ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8633325 2022-01-20
godz. 10:00
Lubelskie Usługa sukcesywnego tłumaczenia pisemnego i korekty językowej na potrzeby Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z podziałem na 5 części. Część 1: Usługa sukcesywnego tłumaczen...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8633017 2022-01-20
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa sprzętu komputerowego Część 1: Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik 1.1 SWZ dot. 1 części zamówienia dostawa komputerów przenośnych Część 2: opis przedmiotu zamówienia s...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8605956 2022-01-20
godz. 11:00
Lubelskie Przystosowanie górniczego wyciągu szybowego szybu 2.2 do prowadzenia jazdy ludzi dwoma naczyniami L.W. „Bogdanka” S.A. – w podziale na 2 zadania Numer referencyjny: 5893/EZP/MSO/2021 Przedmi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8629980 2022-01-20
godz. 12:00
Lubelskie Budowa parku miejskiego zlokalizowanego w Białej Podlaskiej w rejonie ulic: Wyzwolenia, Drzewieckiego, Witoszyńskiego i Kruczej. 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8639705 2022-01-21
godz. 10:00
Lubelskie Modernizacja infrastruktury wodociągowej Gminy Michów - przebudowa Stacji Ujęcia Wody w miejscowości Anielówka. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac projektowych oraz robót budowlanyc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8602179 2022-01-21
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa sprzętu jednorazowego użytku i drobnego sprzętu laboratoryjnego do SPZOZ w Łukowie Numer referencyjny: 14/21 Zakres zamówienia: Jednorazowe, NIEchemiczne artykuły medyczne i hematol...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8563189 2022-01-21
godz. 11:00
Lubelskie Rozbudowa drogi krajowej 74 na odcinku Gorajec - Szczebrzeszyn Numer referencyjny: O.LU.D-3.2411.16.2021.mc Zamówienie polega na wykonaniu robót budowlanych w zakresie: - rozbudowy drogi kr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8649857 2022-01-21
godz. 12:00
Lubelskie Usługa ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Lublinie 1. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk SWZ NR 1/2022/LUBLIN

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8621218 2022-01-24
godz. 10:00
Lubelskie DOSTAWA JEDNORAZOWEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO ORAZ PRODUKTÓW DEZYNFEKCYJNYCH DLA SP ZOZ W ŁĘCZNEJ – powtórka Numer referencyjny: SPZOZ-DZ/20/2021 3.1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu m...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8595044 2022-01-24
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa infrastruktury serwerowej oraz sprzętu sieciowego na potrzeby Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z podziałem na 2 części Numer referencyjny: AZP.274.PN.2/2021 Przedm...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8605729 2022-01-24
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych oraz pomp ciepła na terenie Gminy Tuczna Numer referencyjny: FZ.271.14.2021 Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8611210 2022-01-24
godz. 12:00
Lubelskie 1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej piekarni na Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Wierzbie. 2. Zakres zamówienie obejmuje wykonanie m.in.:2....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8603557 2022-01-24
godz. 12:00
Lubelskie Budowa i modernizacja Targowiska Miejskiego przy ul. Przechodniej i ul. Wąskiej w Białej Podlaskiej Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie i moderni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8652399 2022-01-25
godz. 09:00
Lubelskie Dostawa wyrobów medycznych wykorzystywanych podczas zabiegów chirurgicznych- staplery, trokary, noże harmoniczne- powtórzenie Część 1: Zestaw: ładunek plus jednorazowa końcówka nożyczkowa Z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8655607 2022-01-25
godz. 09:30
Lubelskie Dostawa łóżek szpitalnych – 32 kpl. Przedmiotem zamówienia jest dostawa łóżek szpitalnych - 32 kpl. Szczegółowy opis parametrów technicznych oraz funkcjonalnych zawiera załącznik Nr 1 do SW...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8625647 2022-01-25
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa systemu roweru miejskiego i gminnego w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym w ramach projektu pn.: „Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym” Numer re...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8657007 2022-01-26
godz. 09:00
Lubelskie 4.1. Zadanie Pt. „Zakup i dostawa koparki kołowej do budowy kanalizacji na potrzeby Gminy Radzyń Podlaski”Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup i dostawa koparki do budowy kanalizacj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8627016 2022-01-26
godz. 10:00
Lubelskie Usługa zagospodarowania odpadu o kodzie 19 12 12 Numer referencyjny: ZP/9/2021 Usługa zagospodarowania odpadu o kodzie 19 12 12 - odpady frakcji nadsitowej o wielkości powyżej 80 mm oraz odp...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8655070 2022-01-26
godz. 10:00
Lubelskie Usługi pocztowe Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania,przemieszczania, doręczania przesyłek pocztowych, paczek i ich ewentualnych zwrotów do...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8621129 2022-01-26
godz. 11:00
Lubelskie Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S17 Piaski – Hrebenne, Odcinek nr 6: węzeł „Zamość Wschód” wraz z węzłem – węzeł „Zamość Południe” wraz z węzłem; dł. ok. 12,430 km Numer referency...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8625621 2022-01-26
godz. 12:00
Lubelskie Dostawa fabrycznie nowego samolotu do wykonywania zaawansowanej akrobacji lotniczej Numer referencyjny: Zp/pn/67/2021 Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego samolotu z certyfi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8642107 2022-01-27 Lubelskie Zlecę wykonanie zabudowy tarasu - dach. Kraśnik Zlecę wykonanie zabudowy tarasu dach. Zainteresowanych proszę o kontakt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8663741 2022-01-27 Lubelskie Zlecę świadczenie usług transportu specjalistycznego - Stara Wieś Pierwsza Zlecę świadczenie usług transportu specjalistycznego os...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8668300 2022-01-27 Lubelskie Przeszkolenie 1 osoby bezrobotnej w zakresie: Stylizacja paznokci od podstaw, przedłużanie paznokci oraz manicure hybrydowy.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)