Przetargi woj. lubelskie

Lubelskie to przede wszystkim jeden z największych i najważniejszych regionów rolniczych Polski. Ważne miejsce w gospodarce regionu zajmują również: przemysł chemiczny, wydobywczy, materiałów budowlanych, drzewny, metalowy, maszynowy oraz samochodowy i lotniczy. W 2015 r. ogłoszono tu 2765 zamówień, m.in. z branży komputerowej i informatycznej (245), drogowej (188), spożywczej (183) oraz energoelektrycznej (177). Pozyskaj nowych partnerów biznesowych dzięki monitoringowi przetargów z województwa lubelskiego.

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7207433 2020-01-24
godz. 10:00
Lubelskie Świadczenie usług telefonii komórkowej w kraju i za granicą wraz z dostawą nowych aparatów telefonicznych na potrzeby Katolickiego...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7207433 2020-02-10
godz. 10:00
Lubelskie Świadczenie usług telefonii komórkowej w kraju i za granicą wraz z dostawą nowych aparatów telefonicznych na potrzeby Katolickiego...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7305789 2020-02-19 Lubelskie Nabór partnera do realizacji projektu w ramach RPO WL 2014-2020 Na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7318745 2020-02-19 Lubelskie WYMIANA PODŁOGI W POMIESZCZENIU SZKOLENIOWYM OSP KSAWERYNÓW WYMIANA PODŁOGI W POMIESZCZENIU SZKOLENIOWYM OSP KSAWERYNÓW polegające...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7338149 2020-02-19 Lubelskie Dostawa materiałów eksploatacyjnych na potrzeby realizacji wydruku w Wydziale Komunikacji

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7320056 2020-02-19
godz. 08:00
Lubelskie Wykonanie malowania klatek schodowych irobót murarsko-betoniarskich wzasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdniku.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7323687 2020-02-19
godz. 08:00
Lubelskie Roboty budowlane w zakresie budowy punktów łącznikowych sterowanych radiowo na terenie PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa RE Os...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7325800 2020-02-19
godz. 08:00
Lubelskie Zad 1. PBW przyłączenia do sieci elektroenergetycznej wielorodzinnego z usługami i garażem przy ul. Orkana w m. Kielce dz. nr 1273...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7329438 2020-02-19
godz. 08:00
Lubelskie Zakup artykułów spożywczych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7323810 2020-02-19
godz. 09:00
Lubelskie Dostawa artykułów do sprzątania

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7323809 2020-02-19
godz. 09:00
Lubelskie Dostawa worków na śmieci oraz artykułów jednorazowych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7323808 2020-02-19
godz. 09:00
Lubelskie Dostawa środków profesjonalnych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7323807 2020-02-19
godz. 09:00
Lubelskie Dostawa chemii gospodarczej

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7320473 2020-02-19
godz. 09:00
Lubelskie Dostawa i montaż kompletnej instalacji paneli fotowoltaicznych wraz z wykonaniem i wdrożeniem systemu sterowania, pomiaru, monito...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7328877 2020-02-19
godz. 09:00
Lubelskie Usługa cateringowa zbiorowego żywienia dzieci uczęszczających do Żłobka Gminnego „MALUCH” w Łukowie Numer referencyjny: PI.271.1....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7330812 2020-02-19
godz. 09:00
Lubelskie Zakup i dostawa garażu blaszanego - 1 szt. 1. Garaż blaszak o wym. 6mx8m 1 ST

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7321656 2020-02-19
godz. 09:00
Lubelskie Opracowanie składu komputerowego, wydrukowanie i sukcesywna dostawa czterech numerów czasopisma uczelnianego pt. „Bialski Przegląd...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7339876 2020-02-19
godz. 09:00
Lubelskie Zakup i dostawa kompensatora soczewkowego - 1 szt. 1. Kompensator soczewkowy DN500 1.4404 Belman A/S wg DM.003 3.03-kompensator 1...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7275611 2020-02-19
godz. 09:30
Lubelskie Dostawa soczewek wewnątrzgałkowych Numer referencyjny: EO/LA-M-2722/I/20 Zadanie 11. Soczewka zwijalna, jednoczęściowa, akrylowa, ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7290063 2020-02-19
godz. 09:30
Lubelskie Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu NIEograniczonego na usługę odbioru i utylizacji odpadów medycz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7323492 2020-02-19
godz. 09:30
Lubelskie Wykonywania badań, konsultacji i drobnych zabiegów okulistycznych dla pacjentów (noworodków i wcześniaków) hospitalizowanych w Uni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7328509 2020-02-19
godz. 09:45
Lubelskie Wykonanie wszelkich prac i usług związanych z utrzymaniem ekranów akustycznych, będących w zarządzaniu Zamawiającego, położonych ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7328913 2020-02-19
godz. 09:45
Lubelskie Wykonanie dokumentacji projektowych na remont dróg powiatowych wraz z uzyskaniem zaświadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu w przedm...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7287818 2020-02-19
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa zestawu: nośnika i osprzętu do zimowego i letniego utrzymania drogi wojewódzkiej Nr 812 administrowanej przez Zarząd Dróg ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7301966 2020-02-19
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa i montaż mebli oraz wyposażenia budynku Przedszkola Specjalnego w ramach realizacji projektu pn. „Stworzenie lepszych war...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7310287 2020-02-19
godz. 10:00
Lubelskie Przebudowa budynku OSP w Górce z przeznaczeniem na świetlicę wiejską Numer referencyjny: RG.271.3.2020 Przedmiotem zamówienia jes...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7314204 2020-02-19
godz. 10:00
Lubelskie Przebudowa drogi powiatowej nr 1126L na odcinku Bezwola – Wohyń poprzez wykonanie ciągu pieszego km 25+210,5 – 25+712 str. prawa ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7315727 2020-02-19
godz. 10:00
Lubelskie Roboty budowlane w podziale na 5 zadań w RE Lublin Miasto, RE Puławy

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7315726 2020-02-19
godz. 10:00
Lubelskie Wykonanie robót budowlanych w branży elektroenergetycznej dla 5 zadań częściowych na terenie Rejonu Energetycznego Biała Podlaska,...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7324571 2020-02-19
godz. 10:00
Lubelskie Operator koparkoładowarki (wszystkie typy) kl.III Źródło finansowania:szkolenie w całości finansowane jest ze środków publicznych,...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)