Przetargi woj. lubelskie

Lubelskie to przede wszystkim jeden z największych i najważniejszych regionów rolniczych Polski. Ważne miejsce w gospodarce regionu zajmują również: przemysł chemiczny, wydobywczy, materiałów budowlanych, drzewny, metalowy, maszynowy oraz samochodowy i lotniczy. W 2015 r. ogłoszono tu 2765 zamówień, m.in. z branży komputerowej i informatycznej (245), drogowej (188), spożywczej (183) oraz energoelektrycznej (177). Pozyskaj nowych partnerów biznesowych dzięki monitoringowi przetargów z województwa lubelskiego.

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7601035 2020-07-30
godz. 10:00
Lubelskie Pełnienie funkcji Menadżera Projektu „Rewitalizacja Starego Miasta w Zamościu” Numer referencyjny: IM-ZP.272.29.2020.MT 1. Przedm...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7603915 2020-07-30
godz. 11:00
Lubelskie USŁUGA WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH ZE ŚMIETNIKA ORAZ BOKSU USYTUOWANEGO PRZY SPSK4 (zaplecze techniczno-gospodarcze) A TAKŻE ODPAD...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7590663 2020-07-31
godz. 10:00
Lubelskie Budowa węzła przesiadkowego w miejscowości Nasutów przy drodze wojewódzkiej 828 i Park&Ride Numer referencyjny: IZP: 271.11.2020 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7592979 2020-07-31
godz. 10:30
Lubelskie Dostosowanie budynku Delegatury LUW w Chełmie przy Placu Niepodległości 1, do wymagań ppoż. – Etap II wraz z konserwacją (w okres...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7592978 2020-07-31
godz. 11:30
Lubelskie Dostosowanie budynku Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie przy ul. Lubomelskiej 1-3 do wymagań ppoż. – Etap V wraz konserw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7606016 2020-07-31
godz. 12:00
Lubelskie Dostawa prowadnika hydrofilnego, torquera do manipulacji prowadnikiem angioplastycznym, osłon z folii, materiałów eksploatacyjnych...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7551636 2020-07-31
godz. 12:00
Lubelskie Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. A. Szczerbowskiego 6 - etap I Numer referen...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7598521 2020-08-03
godz. 10:00
Lubelskie Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie gminy Niemce Miejscowość Niemce, Rudka Kozłowiecka, Wola Niemiecka, Swo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7600508 2020-08-04 Lubelskie Wykonanie prac polegających na przebudowie budynku w miejscowości Dąbie, gmina Żółkiewka, zlokalizowanego na działce nr 926/1 obrę...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7613701 2020-08-04 Lubelskie Zlecę przeprowadzenie kursów zawodowych - Lublin Zlecę przeprowadzenie kursów zawodowych. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7613718 2020-08-04 Lubelskie Zlecę przeprowadzenie szkolenia - Lublin Zlecę przeprowadzenie szkolenia Zasady tworzenia prawa i techniki legislacyjne z zakresu ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7617638 2020-08-04 Lubelskie Część 1 Wyżywienie uczestników OFKiŚL (wg wymagań określonych w zał. nr 3) 27.08.2020 -10 obiadów, 60 kolacji, 28.08.2020 - 85 śni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7612172 2020-08-04
godz. 08:00
Lubelskie Zakup i dostawa uszczelek spiralnych 8 pozycji - łącznie 200szt 1. USZCZELKA SPIR.C/I DN20 PN40 NL-KG-031E 40 ST 2. USZCZELKA SPI...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7612173 2020-08-04
godz. 08:00
Lubelskie Zakup i dostawa części zamiennych do zasuw DN150 3 pozycje- łacznie 5szt 1. ZEST.USZCZELN.ZASUWY DN150-TDM138FVW-CS 2 KPL 2. ZEST...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7620327 2020-08-04
godz. 08:00
Lubelskie Zakup i dostawa kształtek - łącznie 817 szt. 1. Łuk b/sz 45 3D 139,7 x4,0 P235TR1 EN 10253-2 Typ A 7 ST 2. Łuk b/sz 45 3D 48,3 x2...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7563936 2020-08-04
godz. 09:00
Lubelskie Świadczenie usług publikacji ogłoszeń prasowych w prasie codziennej o zasięgu obejmującym woj. lubelskie oraz woj. podkarpackie Nu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7598380 2020-08-04
godz. 09:00
Lubelskie „Wykonanie remontów nawierzchni dróg powiatowych będących w administrowaniu Powiatowego Zarządu Dróg w Hrubieszowie” Numer refere...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7598487 2020-08-04
godz. 09:00
Lubelskie „Realizacja Budżetu Obywatelskiego 2020 – Etap VIII” Numer referencyjny: SPZ.272.16.2020 Dokończenie budowy ulicy Nasiennej w Zam...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7599815 2020-08-04
godz. 09:00
Lubelskie Wykonanie operatu szacunkowego na określenie wartości rynkowych stawek jednostkowych czynszu dzierżawy dla nieruchomości zabudowan...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7606139 2020-08-04
godz. 09:00
Lubelskie Wyposażenie Centrum Geoturystycznego w Lipsku Polesiu z podziałem na części: Część 1. Sprzęt komputerowy i multimedialny Część 2. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7612618 2020-08-04
godz. 09:00
Lubelskie Dostawa artykułów mleczarskich dla DPS im. Roba Inja w Świdniku.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7612410 2020-08-04
godz. 09:00
Lubelskie Wykonanie przeglądu elektrycznych napędów zwrotnicowych typu EEA 4 i EEA 5 po 10 latach eksploatacji zabudowanych na terenie Zakła...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7610120 2020-08-04
godz. 09:30
Lubelskie Opracowanie dokumentacji projektowej dostosowania budynku Collegium Maius Anatomicum do wytycznych Ekspertyzy Technicznej Stanu Oc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7611267 2020-08-04
godz. 09:30
Lubelskie Opracowanie dokumentacji projektowej dostosowania budynku Collegium Maius Anatomicum do wytycznych Ekspertyzy Technicznej Stanu Oc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7558910 2020-08-04
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa zamrażarki do szokowego mrożenia osocza oraz wirówki do preparatyki krwi na potrzeby RCKiK w Lublinie Numer referencyjny: ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7595935 2020-08-04
godz. 10:00
Lubelskie Podniesienie standardów mieszkaniowych w internacie przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku. Przebudowa pokoi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7595933 2020-08-04
godz. 10:00
Lubelskie DOWÓZ UCZNIÓW DO ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W LEŚNEJ PODLASKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 Przedmiotem zamówienia jest: „Dowóz u...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7598663 2020-08-04
godz. 10:00
Lubelskie Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Strażackiej w Krzczonowie Numer referencyjny: RBD.2710.4.2020.MR 1. Pr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7598695 2020-08-04
godz. 10:00
Lubelskie Budowa stacji wodociągowej oraz sieci wodociągowej w Woli Piaseckiej, Gmina Piaski Numer referencyjny: IR.271.17.2020 CZĘŚĆ I – B...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7609393 2020-08-04
godz. 10:00
Lubelskie Zakup, dostawa i montaż mebli kuchennych oraz wyposażenia kuchni w ramach projektu Utworzenie w 2020 r. 26 nowych miejsc w instytu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)