Przetargi woj. lubelskie

Lubelskie to przede wszystkim jeden z największych i najważniejszych regionów rolniczych Polski. Ważne miejsce w gospodarce regionu zajmują również: przemysł chemiczny, wydobywczy, materiałów budowlanych, drzewny, metalowy, maszynowy oraz samochodowy i lotniczy. W 2015 r. ogłoszono tu 2765 zamówień, m.in. z branży komputerowej i informatycznej (245), drogowej (188), spożywczej (183) oraz energoelektrycznej (177). Pozyskaj nowych partnerów biznesowych dzięki monitoringowi przetargów z województwa lubelskiego.

    
nrterminorganizatorprzedmiot
10096769 2023-11-28 Lubelskie Zlecę wykonanie tynków tradycyjnych - Biała Podlaska Zlecę wykonanie tynków tradycyjnych. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10107278 2023-11-28 Lubelskie Budowa dwóch przejść dla pieszych w ciągu DP nr 2507L w Końskowoli Przedmiotem zamówienia jest wykonanie budowy dwóch przejść dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2507L w Końskowoli i ob...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10083882 2023-11-28
godz. 08:00
Lubelskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych jako ratownik medyczny w zespołach wyjazdowych ratownictwa medycznego w ramach pogotowia ratunkowego oraz na potrzeby transportu medycznego lub zabezpieczeni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10091052 2023-11-28
godz. 09:00
Lubelskie Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków trwałych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania powstałej infrastruktury inkubatora przedsiębiorczości w gm. Żnin. Za miejsce odbioru przedmio...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10094729 2023-11-28
godz. 09:00
Lubelskie Wkłady filtracyjne

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10093966 2023-11-28
godz. 09:00
Lubelskie Świadczenie usług odbioru, wywozu i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych z Inspektoratu ZUS w Radzyniu Podlaskim Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług odbioru, wywozu i zago...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10065999 2023-11-28
godz. 09:00
Lubelskie Modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Gminy Goraj Część 1: Przebudowa linii (sieci) wodociągowej w m. Hosznia Abramowska oraz budowa oczyszczalni ścieków przy remizie OSP w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10097008 2023-11-28
godz. 09:00
Lubelskie Dostawa lotniskowych lamp błyskowych, montowanych na samochodach bądź pojazdach poruszających się w polu ruchu naziemnego Portu Lotniczego Lublin S.A. Przedmiotem zamówienia jest dostawa lo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10086810 2023-11-28
godz. 09:30
Lubelskie Wydruk regulacji wewnętrznej

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10076991 2023-11-28
godz. 09:45
Lubelskie ZZP.260.1.28.2023_Wykonanie robót budowlanych związanych z wymianą pokrycia świetlika głównego i naświetli bocznych oraz pokrycia świetlików południowych hali sportowo-widowiskowej GLOBUS wg...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10036449 2023-11-28
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa produktów leczniczych Przedmiotem postępowania jest dostawa produktów leczniczych .Przedmiot zamówienia został podzielony na 14 części. Szczegółowy opis i ilość zostały przedstawione...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10036669 2023-11-28
godz. 10:00
Lubelskie Postępowanie prowadzone w trybie przetargu NIEograniczonego na zawarcie umowy ramowej pn. Budowa nowych sieci ciepłowniczych w zakresie średnic do dn150 (...). Numer referencyjny: NZ11.35.38...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10045007 2023-11-28
godz. 10:00
Lubelskie Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w łącznej kwocie 8 700 000,00 zł Numer referencyjny: ZP.271.19.2023 1. Przedmiotem zamówienia jest: udzielenie i obsługa kredytów długoterminowy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10044785 2023-11-28
godz. 10:00
Lubelskie Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Łaszczów Numer referencyjny: RGN 271.7.2023 Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwien...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10044455 2023-11-28
godz. 10:00
Lubelskie Rozbudowa odcinka drogi powiatowej Nr 3120L Zakręcie – Jaślików – Majdan Krzywski – Kolonia Krzywe Numer referencyjny: SPZP.3610.17.2023.AW Rozbudowa odcinka drogi powiatowej Nr 3120L Zakręc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10068812 2023-11-28
godz. 10:00
Lubelskie Zakup usługi - Odbiór i zagospodarowaie odpadami wytwarzanymi przez GA ZAP w 2024 r.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10071838 2023-11-28
godz. 10:00
Lubelskie Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 2509L w m. Witowice wraz z budową dwóch przejść dla pieszych or...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10075182 2023-11-28
godz. 10:00
Lubelskie Wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji zadań powiatowych mających na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu (RFRD/BRD 2023) Część 1: Zadanie 1 Budow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10075872 2023-11-28
godz. 10:00
Lubelskie Remont drogi gminnej nr 102958L w miejscowośći Drachalica 4.1. Planowane roboty budowlane obejmują modernizację (przebudowę) drogi położonej na działce nr ewid. 212 w obrębie 004-Drachalica...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10076182 2023-11-28
godz. 10:00
Lubelskie 1. Przedmiotem zamówienia jest remont dróg gminnych.1.1 Etap I Remont drogi gminnej w miejscowości Tarło Kolonia, dz. gr. nr 446, 492, o długości 845 m,Zakres robót:a/ roboty pomiarowe, b/ r...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10076515 2023-11-28
godz. 10:00
Lubelskie Budowa i przebudowa drogi dla pieszych przy ul. Sienkiewicza (102477L) w m. Łuków Część 1: 6.1. Część 1 Budowa drogi dla pieszych przy ul. Sienkiewicza (102477L) w m. Łuków6.1.1. Przedmiote...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10025988 2023-11-28
godz. 10:00
Lubelskie Kompleksowa dostawa energii elektrycznej na potrzeby Politechniki Lubelskiej i Lotniczej Akademii Wojskowej. Numer referencyjny: KP-272-PNU-102/2023 Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa d...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10093961 2023-11-28
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa kruszywa drogowego o frakcji 0 - 31,5 mm 850 ton w tym do miejscowości Hrubieszów 600 ton, Grabowiec 125 ton, Włodawa 125 ton. Nr sprawy: ZP/ZO/34/2023. Dostawa kruszywa drogowego o...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10093960 2023-11-28
godz. 10:00
Lubelskie Usługa w zakresie stałego monitoringu występowania szkodników opartego na założeniach systemu HACCP wraz ze zwalczaniem pojawiających się szkodników w żywnościowych obiektach wojskowych w za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10088255 2023-11-28
godz. 10:00
Lubelskie OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU POWIATU ŁĘCZYŃSKIEGO WRAZ Z JEGO JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI W LATACH 2024-2027 Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa bankowa budżetu Powiatu Łęczyńskiego ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10090433 2023-11-28
godz. 10:00
Lubelskie „Świadczenie dla klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z terenu Gminy Piszczac usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi” Część 1:...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10092552 2023-11-28
godz. 10:00
Lubelskie udzielanie świadczeń zdrowotnych w następujących zakresach: Terapii i Anestezjologii w lokalizacji przy al. Kraśnicka 100 w Lublinie, (2) w Oddziale w Oddziale Anestezjologii w lokalizacji u...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10092555 2023-11-28
godz. 10:00
Lubelskie Sprzedaż i dostawa materiałów promujących ochronę zdrowia i życia oraz zasad bezpieczeństwa pracy w gospodarstwach rolnych wykorzystywanych podczas szkoleń, konkursów i imprez masowych prowa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10092557 2023-11-28
godz. 10:00
Lubelskie udzielanie świadczeń zdrowotnych pielęgniarskich Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10089401 2023-11-28
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa oleju opalowego lekkiego Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego w ilości szacunkowej 60.000 litrów do celów grzewczych do kotłowni olejowej w budynku ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)