Przetargi woj. lubelskie

Lubelskie to przede wszystkim jeden z największych i najważniejszych regionów rolniczych Polski. Ważne miejsce w gospodarce regionu zajmują również: przemysł chemiczny, wydobywczy, materiałów budowlanych, drzewny, metalowy, maszynowy oraz samochodowy i lotniczy. W 2015 r. ogłoszono tu 2765 zamówień, m.in. z branży komputerowej i informatycznej (245), drogowej (188), spożywczej (183) oraz energoelektrycznej (177). Pozyskaj nowych partnerów biznesowych dzięki monitoringowi przetargów z województwa lubelskiego.

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8178408 2021-06-22 Lubelskie Zlecę pielęgnację ogrodu - przygotowanie siedliska do sezonu - Stryjno Zlecę pielęgnację ogrodu - przygotowanie siedliska do sezon...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8197552 2021-06-22 Lubelskie Wykonanie - budowę chodnika przy drodze gminnej Nr 102925L w istniejącym pasie drogowym działce Nr 203 w miejscowości Nowa Rokitni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8203657 2021-06-22 Lubelskie Zlecę ułożenie kostki i obrzeży chodnikowych - Końskowola Zlecę ułożenie 128 m2 kostki brukowej wokół domu i 150 m obrzeży chodnik...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8203665 2021-06-22 Lubelskie Zlecę pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej - Niedrzwica Duża Zlecę pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży ele...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8203726 2021-06-22 Lubelskie Zlecę przeprowadzenie szkolenia "Pracownik gospodarczy terenów zielonych" - Biała Podlaska Zlecę przeprowadzenie szkolenia "Pracow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8209188 2021-06-22 Lubelskie Zapewnienie nielimitowanego dostępu on-line do aktualnej bazy aktów i informacji prawnych; instalacja i zapewnienie dostępu do akt...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8213704 2021-06-22 Lubelskie Prowadzenia zajęć w zakresie profilaktyki zdrowotnej dla Seniorów w ramach projektu Aktywny Senior w Gminie Piaski

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8213709 2021-06-22 Lubelskie Prowadzenia grupowych zajęć ruchowych dla Seniorów w ramach projektu Aktywny Senior w Gminie Piaski Przeprowadzeniu grupowych zaję...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8158821 2021-06-22
godz. 08:00
Lubelskie Dostawa implantów laryngologicznych oraz rurki intubacyjnej do monitoringu śródoperacyjnego – 10 zadań Numer referencyjny: FDE.242-15/21 Przedmiotem zamówienia jest dostawa implantów laryngo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8164652 2021-06-22
godz. 08:00
Lubelskie DOSTAWA ARTYKUŁÓW TECHNICZNYCH Numer referencyjny: FDZ.242-18/21 DOSTAWA ARTYKUŁÓW TECHNICZNYCH - 5 zadań, opisanych poniżej, z możliwością składania ofert na wybrane części Artykuły elektry...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8164858 2021-06-22
godz. 08:00
Lubelskie DOSTAWA ARTYKUŁÓW TECHNICZNYCH – 5 ZADAŃ

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8164651 2021-06-22
godz. 08:00
Lubelskie Dostawa radiofarmaceutyków – 7 zadań Dostawa radiofarmaceutyków – 7 zadań W następujących asortymentach szczegółowo wyspecyfikowanych w załącznikach: — zadanie nr 1 Substancja18 F FDG załącz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
8201746 2021-06-22
godz. 08:00
Lubelskie Zakup i dostawa odłuszczacza/płynu antykorozyjnego Formuła 50 - łącznie 220 dm3.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8182116 2021-06-22
godz. 09:00
Lubelskie Budowa budynku kancelarii podwójnej na potrzeby leśnictwa Kniejówka Szadek -I etap 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w postaci budynku kancelarii leśnictw Kniejówka...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8182942 2021-06-22
godz. 09:00
Lubelskie Zakup, dostarczenie i uruchomienie hydraulicznej prasy warsztatowej z ruchomym tłokiem i dwiema szybkościami posuwu tłoka o sile n...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8197867 2021-06-22
godz. 09:00
Lubelskie Ekpress do pracy Zapytanie Ofertowe nr 2/SZ/2021 dotyczące organizacji i przeprowadzenia szkolenia zawodowego: „Pracownik adminis...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8211071 2021-06-22
godz. 09:00
Lubelskie ROZŁĄCZNIK 3P SIRCO 400A 26003041 SOCOMEC 26003041

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8211084 2021-06-22
godz. 09:00
Lubelskie SIATKA PLECIONA Z DRUTU 1X10X10

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8212878 2021-06-22
godz. 09:00
Lubelskie Wykonanie usługi polegającej na pełnieniu funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad budową odcinka sieci kanalizacji sanitarne...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8212529 2021-06-22
godz. 09:00
Lubelskie Części do mig-mag

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8212975 2021-06-22
godz. 09:15
Lubelskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej z jednoczesnym pełnieniem funkcji Kierownika Oddziału ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8211464 2021-06-22
godz. 09:30
Lubelskie Dostawa mieszanki mineralno - asfaltowej na zimno.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8140717 2021-06-22
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Czemierniki Numer referencyjny: ZP.271.1.2021 Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na tereni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8153145 2021-06-22
godz. 10:00
Lubelskie Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 191212 – odpady z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 Numer referencyjny: ZP/2/2021 Przedmiotem zamówienia jest odbiór i za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8173812 2021-06-22
godz. 10:00
Lubelskie „Budowa oczyszczalni ścieków oraz przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Rudnik” Część 1 „Budowa oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rudnik”.Przedmiotem inwestycji jest budowa oczysz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8177876 2021-06-22
godz. 10:00
Lubelskie „Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Uher - Depułtycze Królewskie Kolonia” Zakres robót obejmuje modernizację (przebudowę) drogi dojazdowej do gruntów rolnych...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8181843 2021-06-22
godz. 10:00
Lubelskie „Remont istniejącej nawierzchni drogi powiatowej Nr 1111L Wólka Plebańska – Witoroż – Zahajki od km 0+015 do km 0+425 o długości 0,41 km” 1. Przedmiotem zamówienia jest „Remont istniejącej ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8181862 2021-06-22
godz. 10:00
Lubelskie PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OGRODZENIA FRONTOWEGO CMENTARZA KOMUNALNEGO W ZAMOŚCIU Budowa oraz przebudowa na podstawie dokumentacji projektowej ogrodzenia frontowego Cmentarza komunalnego w Zam...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8181878 2021-06-22
godz. 10:00
Lubelskie Budowa placów sportowo - rekreacyjnych w miejscowości Wola Różaniecka i przy ul. Lubaczowskiej w Tarnogrodzie oraz doposażenie placów zabaw na terenie Gminy Tarnogród. 4.1. Przedmiotem zamó...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8183086 2021-06-22
godz. 10:00
Lubelskie Budowa oświetlenia ulicznego zasilanego ze stacji Kaczórki 1, Kaczórki 3, Hutki Przedmiot zamówienia obejmuje swym zakresem budowę oświetlenia odcinka drogi powiatowej 3252L w miejscowości ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)