Przetargi woj. lubelskie

Lubelskie to przede wszystkim jeden z największych i najważniejszych regionów rolniczych Polski. Ważne miejsce w gospodarce regionu zajmują również: przemysł chemiczny, wydobywczy, materiałów budowlanych, drzewny, metalowy, maszynowy oraz samochodowy i lotniczy. W 2015 r. ogłoszono tu 2765 zamówień, m.in. z branży komputerowej i informatycznej (245), drogowej (188), spożywczej (183) oraz energoelektrycznej (177). Pozyskaj nowych partnerów biznesowych dzięki monitoringowi przetargów z województwa lubelskiego.

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7919100 2021-01-18 Lubelskie Dostawa 8 licencji Edytora Aktów Prawnych XML na okres jednego roku. Przedmiot zamówienia musi spełniać warunki opisane w załączni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7873648 2021-01-18
godz. 08:00
Lubelskie DOSTAWA ORAZ MONTAŻ MEBLI I WYPOSAŻENIA DO POMIESZCZEŃ KLINIKI KARDIOLOGII Numer referencyjny: EDZ.242-89/20 Przedmiotem zamówien...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7903741 2021-01-18
godz. 08:00
Lubelskie Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie dystrybucji energii elektryczne...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7915445 2021-01-18
godz. 09:00
Lubelskie Innowacyjne Centrum Rozwoju Jakub Brzuszkiewicz Łukasz Grzesiak spółka cywilna, ul. Romualda Traugutta 11, 20-454 Lublin na tereni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7916314 2021-01-18
godz. 09:00
Lubelskie Zakup i dostawa kabli - 4495m. 1. Bit 1000 (St) FR 7x2x1,5mm2 0,6/1kV 60 M 2. BiT 1000 2 (St) FR 16x2x1,5mm2 0,6/1kV 1500 M 3. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7916341 2021-01-18
godz. 09:00
Lubelskie Zakup i dostawa stali - łącznie 3510 kg. 1. DWUTEOWNIK IPE120 S235JR 250 KG 2. DWUTEOWNIK INP100 S235JR 50 KG 3. Ceownik 140 S235...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7879278 2021-01-18
godz. 09:30
Lubelskie Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na przeglądy techniczne aparatury medycznej o...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7880029 2021-01-18
godz. 09:45
Lubelskie Koszenie traw i chwastów z pasów drogowych dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie, Rejon Dró...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7880026 2021-01-18
godz. 09:45
Lubelskie „Usługa przeprowadzania przeglądów okresowych, kontroli bezpieczeństwa elektrycznego, konserwacji oraz naprawy urządzeń będących n...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7873444 2021-01-18
godz. 10:00
Lubelskie Budowa nowych sieci ciepłowniczych w zakresie średnic do dn 150 związanych z podłączeniami nowych odbiorców do sieci na terenie mi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7877111 2021-01-18
godz. 10:00
Lubelskie Świadczenie usługi odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych wytworzonych i zebranych w Samodzielnym Publicznym S...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7877139 2021-01-18
godz. 10:00
Lubelskie Świadczenie usług naprawy, serwisu i konserwacji urządzeń drukujących i kopiujących na potrzeby Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dl...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7877297 2021-01-18
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa i montaż wysokoprzepustowego sekwenatora DNA

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7880036 2021-01-18
godz. 10:00
Lubelskie Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 05 99 z Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Łaskowie Numer referencyjny: G...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7879940 2021-01-18
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa leków do SPZOZ w Łukowie (produkty lecznicze i programy lekowe) Numer referencyjny: 24/20 Wartość bez VAT: 6 278 915.49 PL...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7898106 2021-01-18
godz. 10:00
Lubelskie „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1400L w miejscowości Paprotnia„ Numer referen...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7903472 2021-01-18
godz. 10:00
Lubelskie Budowa ulicy Daszyńskiego w Zamościu Numer referencyjny: IM-ZP.272.39.2020.MS 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa ulicy Daszyńs...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7905740 2021-01-18
godz. 10:00
Lubelskie Remonty cząstkowe i bieżące ulic i dróg gminnych na terenie Gminy Janów Lubelski w 2021 roku. Numer referencyjny: ZP.271.17.2020....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7910465 2021-01-18
godz. 10:00
Lubelskie Zorganizowanie i przeprowadzenie usługi pn. Realizacja cyklicznych zajęć stacjonarnych oraz usług cateringowych w ramach projektu ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7905688 2021-01-18
godz. 10:00
Lubelskie „Efektywne wykorzystanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego Gminy Wysokie” Numer referencyjny: Znak postępowania: ZP.271.14.202...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7910418 2021-01-18
godz. 10:00
Lubelskie Wykonanie usługi - Odbiór i zagospodarowanie odpadów wytwarzanych przez Grupę Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. - II 1. Wykonan...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7906123 2021-01-18
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa nowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Gminy Ułęż Numer referencyjny: ZP.271.10.2...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7912370 2021-01-18
godz. 10:00
Lubelskie Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Leszczance Numer referencyjny: RRG.271.12.2020 1.Przedmiotem zamó...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7912373 2021-01-18
godz. 10:00
Lubelskie Odbiór, transport i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych Numer referencyjny: ZP/4/2020 Przedmiotem zam...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7913616 2021-01-18
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa 165 hełmów strażackich na potrzeby KM PSP w Lublinie Numer referencyjny: MKT.2370.23.2020 Dostawa 165szt. hełmów strażack...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7914203 2021-01-18
godz. 10:00
Lubelskie Sukcesywne wykonywanie dokumentacji projektowej oraz roboty budowlane w zakresie budowy kablowych przyłączy elektroenergetycznych ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7914204 2021-01-18
godz. 10:00
Lubelskie Sukcesywne wykonywanie dokumentacji projektowej oraz roboty budowlane w zakresie budowy kablowych przyłączy elektroenergetycznych ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7914205 2021-01-18
godz. 10:00
Lubelskie Sukcesywne wykonywanie dokumentacji projektowej oraz roboty budowlane w zakresie budowy kablowych przyłączy elektroenergetycznych ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7912440 2021-01-18
godz. 10:00
Lubelskie „Przebudowa drogi gminnej nr 111371L od km 0+000,00 do km 1+934,50 w miejscowości Oszczów Kolonia” Numer referencyjny: PRG.271.17....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7915426 2021-01-18
godz. 10:00
Lubelskie Świadczenie usług pralniczych i dezynfekcyjnych w zakresie transportu i prania bielizny szpitalnej, odzieży roboczej i innych wyro...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)