Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: kujawsko-pomorskie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8927962 2022-06-08
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich związanych z usunięciem zawilgocenia piwnicy i elewacji oraz odrestaurowaniem zewnętrznym zabytkowego budynku pałacu Trojanowskich - etap I 3/59...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8928034 2022-06-02
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Przeprowadzenie kursów zawodowych podnoszących umiejętności i kwalifikacje zawodowe uczniów szkół kształcenia zawodowego ZS Nr 2 oraz ZS Nr 1 w Aleksandrowie Kujawski z podziałem na 14 częśc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8931082 2022-06-02
godz. 11:00
Kujawsko-Pomorskie Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi nr 3 Część 1: Część nr 1 – Usługi psychologa Zakres czynności:- uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samod...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8914043 2022-05-27
godz. 12:00
Kujawsko-Pomorskie Świadczenie usług w 2022 roku przez specjalistów: rehabilitanta lub fizjoterapeutę, terapeutę integracji sensorycznej, psychologa,...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8896553 2022-06-09
godz. 14:00
Kujawsko-Pomorskie Budowa kanalizacji oraz modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie agl. Aleksandrów Kujawski - etap II część 4 (ul. Parkowa/Cisowa) Numer referencyjny: JRP/17/2022/PZP Przedmiotowy projekt...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8900076 2022-05-27
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Remonty cząstkowe nawierzchni dróg powiatowych przy użyciu emulsji asfaltowej i grysów Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg powiatowych mechanicznie z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8906017 2022-05-30
godz. 11:00
Kujawsko-Pomorskie Remont dwóch łazienek w budynku szkoły podstawowej nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8907352 2022-05-31
godz. 12:00
Kujawsko-Pomorskie Budowa traktu spacerowego w ramach zadania „Zielona strefa nad rozlewiskiem w Sadłogoszczy” Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi na terenie działki nr 34/3 położonej w obrębie ewide...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8906092 2022-05-31
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Przeciwdziałanie społ. skutkom COVID-19 poprzez zapewnienie miejsca do aktywnej rehabilitacji ruchowej – budowa skateparku w m. Bartniczka w celu poprawy kondycji fizycznej i psychicznej u d...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8934000 2022-05-27
godz. 14:00
Kujawsko-Pomorskie Wymiana klimatyzatora w pomieszczeniu UPS-a oraz montaż zdemontowanego urządzenia w pomieszczeniu socjalnym PRZEDMIOT POSTĘPOWANI...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8935117 2022-06-02
godz. 12:00
Kujawsko-Pomorskie Remont nawierzchni lotniskowych-umowa długoterminowa

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8903405 2022-05-31
godz. 11:00
Kujawsko-Pomorskie ZP/97-NS/2022 Budowa pompowni III stopnia w Łochowie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8478380 2022-05-26
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Budowa Miasteczka Rowerowego przy Szkole Podstawowej w Łochowie Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie Miasteczka Rowerowego przy Szkole Podstawowej w Łochowie. Sp...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8913382 2022-06-02
godz. 08:00
Kujawsko-Pomorskie Przebudowa ulic centrum Bobrownik” Przedmiotem zamówienia jest zadanie polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej oraz przebudowie ulicy Senatorskiej i Placu Wolności zlokalizowanych ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8932509 2022-06-01
godz. 15:00
Kujawsko-Pomorskie Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. Malowanie ścian we wnętrzu kościoła pw św. Jakuba Apostoła w Bobrowie.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8937211 2022-06-13
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Budowa placów zabaw na terenie gminy Bobrowo – Drużyny i Małki 1) W miejscowości Drużyny na działce nr 65/5 zaprojektowano niżej wymienione urządzenia:- huśtawka ważka na sprężynie,- bujacz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8923794 2022-05-29
godz. 23:59
Kujawsko-Pomorskie Zlecę transport 4 palet przemysłowych ekogroszku po 1 tonie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8912782 2022-05-31
godz. 12:00
Kujawsko-Pomorskie Dostawa laptopów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmoc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8928241 2022-06-01
godz. 09:00
Kujawsko-Pomorskie UG.OK.041.1.10.2022 Dostawa oznaczeń fotoluminescencyjnych na potrzeby Szkoły Podstawowej im. Hymnu Narodowego w Brodnicy w związk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8931122 2022-06-09
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Wymiana pokrycia dachowego budynku szkolnego 1. Przedmiotem zamówienia jest:Wymiana pokrycia dachu z płyt warstwowych wraz z wymianą obróbek blacharskich, orynnowania, instalacji odgromowej...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8937239 2022-06-06
godz. 12:00
Kujawsko-Pomorskie Dostawa laptopów w ramach projektu grantowego "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR" 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 239 sztuk fabrycznie nowych la...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8915859 2022-06-03
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie 1. Przedmiotem zamówienia są remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych ulic i utrzymanie dróg gruntowych na terenie miasta Brodnicy.2. Zakres zadania obejmuje:Zadanie nr I: Remonty cząstkow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8923683 2022-07-01
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Budowa Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńczego w Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Brodnicy im. R. Czerwiakowskiego Numer referencyjny: SZP.251.10.22 1. Przedmiot zamówienia obejmuje budowę Centrum...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8924880 2022-05-31
godz. 12:00
Kujawsko-Pomorskie ZR.631.4.BJ.22 Kurs księgowości od podstaw PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Kurs księgowości od podstaw Kurs księgowości od podstaw 1 sz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8900059 2022-05-27
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Budowa polegająca na rozbudowie ul. Kościelnej w Brodnicy 1. Przedmiotem zamówienia jest:Wykonanie nowej nawierzchni jezdni z dwóch warstw asfaltowych wraz z poszerzeniem w kierunku północn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8909879 2022-06-02
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Remont drogi gminnej nr 081050C (ul. Okrężna w Brodnicy) na odcinku od km 0+028 do km 0+725, dł. 697m oraz drogi gminnej nr 081094C (ul. Zakątek w Brodnicy) od km 0+003,5 do km 0+531,5 dł. 5...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8873191 2022-05-31
godz. 15:00
Kujawsko-Pomorskie 1.Przedmiotem zamówienia jest wybór Oferenta, który dostarczy nowy system inertyzacji Wymagania: a) Odbiór zainstalowanej instalac...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8925459 2022-06-01
godz. 12:00
Kujawsko-Pomorskie Zakup, dostawa oraz montaż 2 lamp hybrydowych w Jajkowie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8927093 2022-05-30
godz. 12:00
Kujawsko-Pomorskie Zakup i dostawa do siedziby Urzędu Gminy w Bukowcu urządzenia UTM-FortiGate 60F z licencjami na 5 lat i wsparciem 24×7.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8927084 2022-05-30
godz. 12:00
Kujawsko-Pomorskie Przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa zgodnie z wytycznymi Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina oraz szkolenia w zakresie cybe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)