Przetargi i zamówienia - Bydgoszcz - woj. organizatora: kujawsko-pomorskie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8878392 2022-05-17
godz. 11:00
Kujawsko-Pomorskie Wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji boiska piłkarskiego przy ul. Gdańskiej 163 w Bydgoszczy 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na modernizacji boi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8848518 2022-05-18
godz. 08:00
Kujawsko-Pomorskie Dostawy sukcesywne sprzętu jednorazowego dla Pracowni Genetyki Klinicznej i Patologii Molekularnej Numer referencyjny: 43/2022 Dostawy sukcesywne sprzętu jednorazowego dla Pracowni Genetyki ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8822099 2022-05-23
godz. 09:30
Kujawsko-Pomorskie Całoroczne (bieżące i zimowe) utrzymanie drogi ekspr. S 5 odc. węzeł Nowe Marzy (bez węzła) - węzeł Bydgoszcz Płn. (bez węzła) od km 0+301 do km 44+463 zarz. przez GDDKiA O. w Bydgoszczy Rej...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8874210 2022-05-23
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Realizacja robót budowlanych dla zadań inwestycyjnych nr 1699 i 11798 - OŻW Bydgoszcz i Grudziądz Realizacja robót budowlanych dla zamierzeń inwestycyjnych pn. „Budowa wiaty samochodowej i ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8869545 2022-05-24
godz. 11:00
Kujawsko-Pomorskie Zakup policyjnych pojazdów oznakowanych segmentu C typu kombi. Numer referencyjny: SZPiFP-43-22 Przedmiotem zamówienia jest dostawa policyjnych pojazdów oznakowanych segmentu C typu kombi ob...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8914632 2022-05-25 Kujawsko-Pomorskie Zlecę transportu osoby z torbą - Dordrecht - Bydgoszcz Zlecę transportu osoby z torbą. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8889073 2022-05-25
godz. 09:00
Kujawsko-Pomorskie 23/PM/2022 Renowacja ścian (frontowej i szczytowej) budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Jagiellońskiej 63 w Bydgoszczy 1. Wykonanie robót budowlanych (Roboty) obejmujących renowac...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8908142 2022-05-25
godz. 09:30
Kujawsko-Pomorskie Przedmiotem zamówienia są dostawy stymulatorów do neuromodulacji VNS, w ilości i asortymencie określonym w załączniku nr 2 do SWZ - "Parametry techniczne".Zadanie pod nazwą: Zestaw stymulato...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8892116 2022-05-25
godz. 09:45
Kujawsko-Pomorskie Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 237 Czersk Mąkowarsko odc. Tuchola - Łyskowo od km 31+000 do km 32+050 dł. 1,050 km 1. W zakres niniejszego zadania wchodzą w szczególności następuj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8893789 2022-05-25
godz. 09:45
Kujawsko-Pomorskie Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 240 Chojnice - Świecie w km 64+533 w m. Terespol Pomorski Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 240 Chojnice – Świecie w km 64+...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8909124 2022-05-25
godz. 09:55
Kujawsko-Pomorskie Dostawa Bidonów do wody pitnej, zimnej, o poj. ok.800 ml PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Bidon, pojemnik na wodę Bidon do wody zimnej W...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8909106 2022-05-25
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Wycinka drzew przy ul. Władysławy Kieliotis w Bydgoszczy – udrożnienie działki drogowej nr 4/13 oraz 5/7 obręb 0291 PRZEDMIOT POS...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8909703 2022-05-25
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie DI.260.02.2022 Wojewódzka i Miejska biblioteka Publiczna w Bydgoszczy - Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania – urządzenie ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8913979 2022-05-25
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Kalibracja aparatury kontrolno – pomiar PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Terminator przelotowy (Obciążenie wzorcowe) HZ22 50 Ohm 1 W - S...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8899128 2022-05-25
godz. 10:30
Kujawsko-Pomorskie 066/2022 DOSTAWA ARTYKUŁÓW DO SIECI TRAKCYJNEJ PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA:

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8913283 2022-05-25
godz. 11:00
Kujawsko-Pomorskie Torebki papierowe z logo 6200 szt. różne rozmiary dla Miasta Bydgoszczy PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Torebka papierowa z logo Szczeg...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8860188 2022-05-25
godz. 12:00
Kujawsko-Pomorskie Zarząd Zlewni w Inowrocławiu – utrzymanie wód i urządzeń wodnych – etap I Numer referencyjny: BD.ROZ.2810.6.2022 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac związanych z utrzymaniem w należyt...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8906781 2022-05-25
godz. 12:00
Kujawsko-Pomorskie Zakup wraz dostawą mebli laboratoryjnych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8907623 2022-05-25
godz. 12:00
Kujawsko-Pomorskie OR-II.2632.17.2022 Dostawa samochodu osobowego - elektrycznego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy PRZEDMIOT POSTĘPOWA...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8924648 2022-05-25
godz. 14:00
Kujawsko-Pomorskie C1001 zapytanie ofertowe o zakup surowców chemicznych PESA Bydgoszcz SA

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8914435 2022-05-25
godz. 14:39
Kujawsko-Pomorskie Odnowienie licencji AudaNET dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Dostęp do AudaNet (5 kont na ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8881537 2022-05-25
godz. 15:00
Kujawsko-Pomorskie CP/2021/03/00037 Retrofitting maszyny konturowej pionowej w CIECH Pianki w Bydgoszczy

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8916066 2022-05-26
godz. 08:00
Kujawsko-Pomorskie Zakup 2 szt. kamer termowizyjnych FLIR K55

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8925928 2022-05-26
godz. 08:00
Kujawsko-Pomorskie Zapytanie ofertowe o zakup i termin elementów złącznych 23.05.2022

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8923239 2022-05-26
godz. 08:30
Kujawsko-Pomorskie Wybór wykonawców robót w branży elektrycznej w 3 budynkach mieszkalnych Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8888943 2022-05-26
godz. 09:00
Kujawsko-Pomorskie Remont wejść do budynków wraz z wymiana płytek i zmianą sposobu mocowania balustrad

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8898952 2022-05-26
godz. 09:00
Kujawsko-Pomorskie Wykonanie i montaż zadaszeń balkonów

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8909842 2022-05-26
godz. 09:00
Kujawsko-Pomorskie Dostawa odczynników do wykonywania rozmazów metodą LBC wraz z dzierżawą aparatu medycznego na okres 48 m-cy Dostawa odczynników, podłoży z płynem konserwującym oraz materiałów zużywalnych d...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8875526 2022-05-26
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Dostawa energii elektrycznej Numer referencyjny: 4/ZP/2022 Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej na potrzeby Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgosz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8895698 2022-05-26
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Dostosowanie budynku Zespołu Szkół Nr 30 Specjalnych do wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej na podstawie ekspertyzy technicznej bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz postanowienia Kuj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)