Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: kujawsko-pomorskie - place zabaw - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8875717 2022-05-20
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 595/6 przy ul. Osiedlowej w Książkach Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z infrastrukturą techniczną zlokalizowanego przy ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8893976 2022-05-27
godz. 12:15
Kujawsko-Pomorskie 1. Przedmiotem zamówienia jest rewitalizacja obszaru zdegradowanego w gminie Łysomice, zagospodarowanie terenu wokół budynku po dawnym magazynie w miejscowości Łysomice w ramach zadania „ada...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8906092 2022-05-31
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Przeciwdziałanie społ. skutkom COVID-19 poprzez zapewnienie miejsca do aktywnej rehabilitacji ruchowej – budowa skateparku w m. Bartniczka w celu poprawy kondycji fizycznej i psychicznej u d...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8908963 2022-06-01
godz. 09:00
Kujawsko-Pomorskie 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa domu kultury w Myśliwcu. 2. Zakres robót obejmuje:1) budowę na działce nr 203/2 w Myśliwcu, obręb 0009 Myśliwiec, gmina Ryńsk budynku domu kultury. Budy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8914355 2022-06-02
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie gminy Kowal Część 1: 1) w zakresie części nr 1 zamówienia - budowa placów zabaw w miejscowościach: Grodztwo, Gołaszewo i Nakonowo, tj.:a) ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8922924 2022-06-02
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Wykonanie prac dotyczących modernizacji terenu rekreacyjnego na Wisiałkach w miejscowości Górzno. Część 1- Dostarczenie i montaż e...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8922853 2022-06-02
godz. 23:00
Kujawsko-Pomorskie Przebudowa placów zabaw i elementów małej architektury w miejscowościach: Rogóźno, Skurgwy i Białochowo Część 1: Część 1. Przebudowa placu zabaw w miejscowości Rogóźno na działce nr 349/4. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8914182 2022-06-03
godz. 12:00
Kujawsko-Pomorskie Poprawa infrastruktury rekreacyjnej poprzez kompleksowe doposażenie placów zabaw i zaplecza sportowego w Gminie Nowa Wieś Wielka Przedmiotem zamówienia jest wymiana urządzeń zabawowych na p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8896678 2022-06-06
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Infrastuktura turystyczna na terenie Nadleśnictwa Tuchola i Nadleśnictwa Woziwoda - naprawa, konserwacja i wymiana istniejącej intrastruktury turystycznej w ramach projektu Numer referencyjn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8936887 2022-06-06
godz. 12:00
Kujawsko-Pomorskie Doposażenie i wymiana urządzeń zabawowych na placach zabaw na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka Przedmiotem zamówienia jest doposażenie i wymiana urządzeń zabawowych na placach zabaw w Dąbrowi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8931224 2022-06-06
godz. 14:00
Kujawsko-Pomorskie Rozbudowa budynku Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego PROMYK o budynek przedszkola na działkach nr 31/58, 31/59, 31/1...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8923555 2022-06-07
godz. 08:00
Kujawsko-Pomorskie 1. Przedmiotem zamówienia jest: „Remont placów zabaw w Wojnowie, Dąbrówce Nowej oraz w Teresinie ” poprzez wykonanie remontów polegających na wymianie elementów zabawowych oraz naprawie istn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8928746 2022-06-08
godz. 12:00
Kujawsko-Pomorskie Kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez wzbogacenie oferty spędzenia wolnego czasu dla mieszkańców miejscowości Cierpice i Wielka Nieszawka Część 1: 1. Przedmiotem niniejszego zamówien...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8926866 2022-06-09
godz. 08:00
Kujawsko-Pomorskie Przedmiotem zamówienia jest remont polegający na modernizacji placów, obejmujący wymianę urządzeń na placach zabaw w Gminie Dobrcz w miejscowościach Trzeciewiec, Trzebień, WudzynekZakres rob...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8930670 2022-06-09
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Przedmiotem zamówienia jest utworzenie parku rekreacyjno-wypoczynkowego w miejscowości Święte na działce nr 10/10, poprzez montaż urządzeń placu zabaw oraz urządzeń fitness, a także montaż e...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8931729 2022-06-10
godz. 11:00
Kujawsko-Pomorskie Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie istniejącego placu szkolnego i wykonaniu zagospodarowania terenu Szkoły Podstawowej nr 14 przy ul. Żmudzkiej 12 w Bydgoszczy Przedmio...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8933583 2022-06-10
godz. 11:00
Kujawsko-Pomorskie Budowa zjeżdżalni na Półwyspie Rzępowskim wraz ze strefą wypoczynku Wspólny Słownik Zamówień: CPV 45212000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hot...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8937211 2022-06-13
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Budowa placów zabaw na terenie gminy Bobrowo – Drużyny i Małki 1) W miejscowości Drużyny na działce nr 65/5 zaprojektowano niżej wymienione urządzenia:- huśtawka ważka na sprężynie,- bujacz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8937251 2022-06-14
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Utworzenie parku rekreacyjno-wypoczynkowego w miejscowości Łasin - Wybudowanie Przedmiotem zamówienia jest utworzenie parku rekreacyjno-wypoczynkowego w miejscowości Łasin Wybudowanie poprz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8938137 2022-06-14
godz. 11:00
Kujawsko-Pomorskie Budowa infrastruktury rekreacyjno - turystycznej na terenie Gminy Więcbork Część 1: Część 1 Zamówienia: Budowa placu zabaw w Więcborku i Borzyszkowie oraz przebudowa placu zabaw w Sypniewie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)