Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: kujawsko-pomorskie - wywóz śmieci, utylizacja, składowiska - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8875693 2022-05-26
godz. 12:00
Kujawsko-Pomorskie Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Nowa Wieś Wielka Numer referencyjny: ZPL.271.19.2022.AW Zamówienie obejmuje: 1) odbiór NIEsegregowanych odpadów komunalnych od wł...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8875665 2022-05-27
godz. 09:00
Kujawsko-Pomorskie Odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Świecie, z NIEruchomości na których zamieszkują mieszkańcy Numer referencyjny: OR-RGO.271.6.2022 Przedmiot zamówienia stanowi świadczenie usługi pol...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8917263 2022-05-27
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie RIT.ZP.271.6.2022.ZO „Odebranie, transport z miejsca wskazanego do zbierania odpadów pochodzących od rolników, unieszkodliwienie l...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8917035 2022-05-27
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Świadczenie usług polegających na odbieraniu, transporcie i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Lubień Kuj. na których zamieszkują ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8898162 2022-05-27
godz. 12:00
Kujawsko-Pomorskie Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Rypin zgodnie z opisem zawartym w Szczegółowym...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8911566 2022-05-27
godz. 23:59
Kujawsko-Pomorskie Świadczenie usługi odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych, odpadów weterynaryjnych, odpadów medycznych i weter...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8916560 2022-05-30
godz. 09:00
Kujawsko-Pomorskie Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych niesegregowanych oraz odpadów zbieranych w sposób selektywny z nieruchomości jednostek KAS województwa kujawsko – pomorskiego. Część...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8866472 2022-05-30
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Złotniki Kujawskie Numer referencyjny: 271.1.9.2022 1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe świadczenie usługi odbioru i zagos...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8921207 2022-05-31
godz. 09:00
Kujawsko-Pomorskie RI.271.2.616033.2022 Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kcynia PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 D+T+U Jednost...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8918721 2022-05-31
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kowalewo Pomorskie 2022.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8921562 2022-05-31
godz. 11:00
Kujawsko-Pomorskie Dotyczy: ustalenia wartości szacunkowej dla zadania pn.: „Wywóz odpadów komunalnych z I/ZUS w Nakle nad Notecią ul. Bohaterów 12A,...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8926482 2022-06-01
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Demontaż, odbiór, transport i unieszkodliwienie wyrobów budowlanych zawierających azbest, z obiektów budowlanych z terenu Gminy Mi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8875820 2022-06-01
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z zamieszkałych NIEruchomości na terenie Gmina Śliwice Numer referencyjny: IZ.272.1.3.2022 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest „Odbió...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8881033 2022-06-02
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów medycznych i weterynaryjnych dla Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu Numer referencyjny: D-22/2022 1) Przedmio...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8933805 2022-06-03
godz. 09:00
Kujawsko-Pomorskie ŚWIADCZENIE USŁUG WYWOZU I SKŁADOWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH Z PRASKONTENERA ORAZ ODBIORU, TRANSPORTU, SKŁADOWANIA ODPADÓW SEGREGOWANYCH - SZKŁO I TWORZYWA SZTUCZNE Z POJEMNIKÓW 1.1. Przedmio...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8922507 2022-06-03
godz. 09:00
Kujawsko-Pomorskie Odbiór i zagospodarowanie odpadów farb i leków z magazynu ZUOK.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8879157 2022-06-03
godz. 09:00
Kujawsko-Pomorskie „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z NIEruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Górzno ,,od 1 kwietnia 2022 r. do 31 marca 2024’’ Przedmiotem zamówienia jest świadcze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8931077 2022-06-03
godz. 11:00
Kujawsko-Pomorskie SZPiFP-64-22 Usługa odbioru odpadów komunalnych z KPP w Sępólnie Krajeńskim 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na odbiorze odpadów komunalnych z nieruchomości KPP...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8923482 2022-06-03
godz. 12:00
Kujawsko-Pomorskie OSP.CZ.1.2022 Ogłoszenie o przetargu ofertowym na sprzedaż samochodu pożarniczego marki MAN TGM 18.340 PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8928686 2022-06-06
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Usługa okresowego czyszczenia wraz z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów powstałych z łapaczy, tac wychwytowych, bas...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8922957 2022-06-07
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Usługa w zakresie przejęcia, wywozu i zagospodarowania odpadów ( kod: 02 03 80; kod: 02 04 01). z układu spławiakowego z placu fab...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8910370 2022-06-10
godz. 23:59
Kujawsko-Pomorskie Odbiór, transport, zbierania odpadów poremontowych i wielkogabarytowych o kodach 17 01 07, 17 01 01 i 20 03 07

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8910174 2022-06-17
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Fabianki, w tym z punktu selektywnej zbiórki odpadów” Numer referencyjny: RI.271.1.6.2022 CPV: Przedmiot zamówienia obejmuje o...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8923781 2022-06-23
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Usługa polegająca na odbiorze, transporcie i unieszkodliwianiu odpadów wytwarzanych w Szpitalu Numer referencyjny: NZZ/31/P/22 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie odbior...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8930971 2022-06-24
godz. 11:00
Kujawsko-Pomorskie Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Rojewo Numer referencyjny: RB.III.271.8.2022 Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi polegającej na odbieraniu odpadów kom...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8937713 2022-07-11
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Usługa zagospodarowania odpadów o kodzie 19 12 12 tj. inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11, powstających w MKUO...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)