Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: kujawsko-pomorskie - usługi medyczne - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8920838 2022-05-27
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Usługi medyczne w zakresach: 1) Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie RADIOLOGIA I DIAGNOSTYKA O...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8925564 2022-05-27
godz. 11:00
Kujawsko-Pomorskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych. Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia: ZAKRES 1 - udzielanie świadczeń zdrowotnych z z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8914043 2022-05-27
godz. 12:00
Kujawsko-Pomorskie Świadczenie usług w 2022 roku przez specjalistów: rehabilitanta lub fizjoterapeutę, terapeutę integracji sensorycznej, psychologa,...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8873891 2022-05-27
godz. 15:00
Kujawsko-Pomorskie Wybór w 2022 r. realizatora programu polityki zdrowotnej pn. Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w op...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8921184 2022-05-30
godz. 11:00
Kujawsko-Pomorskie Świadczenie usług transportu sanitarnego 1.Karetka podstawowa "P" w trybie przyśpieszonym z kierowcą i 2 ratownikami 2.Karetka podstawowa "P" w trybie standardowym z kierowcą i ratownikiem ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8929502 2022-05-30
godz. 11:30
Kujawsko-Pomorskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych. Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia: ZAKRES 1 - udzielanie świadczeń zdrowotnych prz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8926501 2022-05-31
godz. 11:00
Kujawsko-Pomorskie MGOPS.271.27.2022 „Zakup i dostawa opasek bezpieczeństwa dla osób starszych powyżej 65 roku życia - mieszkańców Gminy Nakło nad No...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8894568 2022-05-31
godz. 15:00
Kujawsko-Pomorskie Wykonywanie zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w 2022 roku. 1) organizowanie i prowadzenie szkoleń, k...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8915633 2022-06-02
godz. 09:00
Kujawsko-Pomorskie Świadczenie usług medycznych obejmujących badanie osób zatrzymanych dla KPP w Golubiu-Dobrzyniu, KPP w Świeciu i KPP w Inowrocławiu oraz KMP w Bydgoszczy Część 1: Przedmiotem zamówienia jes...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8931082 2022-06-02
godz. 11:00
Kujawsko-Pomorskie Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi nr 3 Część 1: Część nr 1 – Usługi psychologa Zakres czynności:- uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samod...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8934788 2022-06-02
godz. 23:59
Kujawsko-Pomorskie Integracja i aktywizacja szansą na rozwój Przedmiotem zamówienia jest realizacja indywidualnych zajęć z zakresu samodzielnego i b...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8934787 2022-06-02
godz. 23:59
Kujawsko-Pomorskie Integracja i aktywizacja szansą na rozwój Przedmiotem zamówienia jest realizacja indywidualnych zajęć z zakresu samodzielnego i b...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8920759 2022-06-03
godz. 10:30
Kujawsko-Pomorskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki, pielęgniarzy w: - Klinice Neurochirurgii i Neurologii Oddział Neurochirurgii ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8935040 2022-06-09
godz. 00:00
Kujawsko-Pomorskie Stanowisko: Pielęgniarki Oddziałowej Izby Przyjęć

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8930949 2022-06-13
godz. 10:30
Kujawsko-Pomorskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych. Przedmiotem konkursu są następujące świadczenia: ZAKRES 1 - udzielanie świadczeń zdrowotnych w z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8916906 2022-06-15
godz. 12:00
Kujawsko-Pomorskie Realizacja w 2022 r. Programu polityki zdrowotnej wczesnego wykrywania wad wzroku u dzieci w wieku 5 lat zamieszkałych na terenie ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8637519 2022-06-30
godz. 16:00
Kujawsko-Pomorskie Realizacja programu pilotażowego z zakresu Profilaktyka 40 PLUS na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8755357 2022-07-14
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Przygotowanie i prowadzenie zajęć terapii psychologicznej dla 1 osoby niepełnosprawnej, obciążonej Trisomią 21, od dnia podpisania...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8916498 2022-10-31
godz. 00:00
Kujawsko-Pomorskie Zaopatrzenie w wyroby medyczne, w następujących zakresach: ZAOPATRZENIE W ZAKRESIE PROTETYKI SŁUCHU na obszarze województwa: KUJAW...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8916493 2022-10-31
godz. 00:00
Kujawsko-Pomorskie Zaopatrzenie w wyroby medyczne, w następujących zakresach: ZAOPATRZENIE W ZAKRESIE OPTYKI OKULAROWEJ na obszarze województwa: KUJA...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8916487 2022-10-31
godz. 00:00
Kujawsko-Pomorskie Zaopatrzenie w wyroby medyczne, w następujących zakresach: ZAOPATRZENIE W ŚRODKI POMOCNICZE Z WYŁĄCZENIEM ŚRODKÓW POMOCNICZYCH Z Z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8916481 2022-10-31
godz. 00:00
Kujawsko-Pomorskie Zaopatrzenie w wyroby medyczne, w następujących zakresach: ZAOPATRZENIE W PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE na obszarze województwa: KUJAWSK...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8587474 2022-11-10
godz. 00:00
Kujawsko-Pomorskie SOK (ZAKRESY KOC II/III, DOK, KO-CZR), w następujących zakresach: KOORDYNOWANA OPIEKA NAD KOBIETĄ W CIĄŻY NA II LUB III POZIOMIE O...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8587482 2022-11-10
godz. 00:00
Kujawsko-Pomorskie SOK (ZAKRESY KOC II/III, DOK, KO-CZR), w następujących zakresach: DZIECIĘCA OPIEKA KOORDYNOWANA (DOK) na obszarze województwa: KUJ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8587490 2022-11-10
godz. 00:00
Kujawsko-Pomorskie SOK (ZAKRESY KOC II/III, DOK, KO-CZR), w następujących zakresach: KOORDYNOWANA OPIEKA NAD OSOBAMI Z CAŁOŚCIOWYMI ZABURZENIAMIROZWO...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)