Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: kujawsko-pomorskie - urządzenia, akcesoria biurowe i komputerowe - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8908265 2022-05-25
godz. 11:00
Kujawsko-Pomorskie Dostawa laptopów w ramach realizacji projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym” oraz dostawa komputerów i zapewnienie cyberbezpieczeństwa w ramach projektu „Cyfrowa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8915610 2022-05-27
godz. 08:45
Kujawsko-Pomorskie Dostawy materiałów biurowych i papieru ksero Część 1: Dostawy artykułów i materiałów biurowych Część 2: Rolki termiczne Część 3: Papier ksero Część 4: Flipcharty Część 5: Pł...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8915628 2022-05-27
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie 1. Przedmiotem zamówienia jest DOSTAWA URZĄDZEŃ ORAZ MATERIAŁÓW DO DRUKU 3D szczegółowo określona w Załączniku nr 3 do SWZ (formularz przedmiotowo - cenowy) oraz w warunkach projektu umowy p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8927033 2022-05-27
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Zakup nowych monitorów komputerowych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8911559 2022-05-27
godz. 11:00
Kujawsko-Pomorskie Dostawa przełącznika sieciowego

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8915646 2022-05-27
godz. 12:00
Kujawsko-Pomorskie 1. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa sprzętu multimedialnego, drukującego i warsztatowego w ramach projektu „Wyszkolimy zawodowców” - Zespół Szkół Technicznych w Grudziądzu Szczegółowy opi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8875637 2022-05-30
godz. 08:45
Kujawsko-Pomorskie Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego we Włocławku – zakup i dostawa wyposażenia Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wyposażenia do szkół zawodowych NIEzbędnego do prawidłow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8927093 2022-05-30
godz. 12:00
Kujawsko-Pomorskie Zakup i dostawa do siedziby Urzędu Gminy w Bukowcu urządzenia UTM-FortiGate 60F z licencjami na 5 lat i wsparciem 24×7.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8917761 2022-05-31
godz. 09:00
Kujawsko-Pomorskie Wyposażenie pracowni dla zawodu technik logistyk kwalifikacji SPL.04 i doposażenie pracowni dla zawodu technik informatyk kwalifikacji INF.02 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposaże...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8920052 2022-05-31
godz. 09:00
Kujawsko-Pomorskie „Utworzenie Centrum Rozwoju Społecznego w Nakle nad Notecią” w zakresie dostawy wyposażenia biurowego. Część 1: CZĘŚĆ 1 – Komputery stacjonarne 11 sztuk (w tym 1 sztuka o podwyższonej specy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8914721 2022-05-31
godz. 09:00
Kujawsko-Pomorskie Dostawa sprzętu komputerowego do pracowni zawodowych w ramach projektu "Szkolimy się na zawodowców - wsparcie szkolnictwa branżowego w powiecie golubsko-dobrzyńskim". Część 1: Dostawa sprzę...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8928274 2022-05-31
godz. 12:46
Kujawsko-Pomorskie SWG.272.1.17.2022 Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz urządzeń drukujących na potrzeby Starostwa Powiatowego w Nakl...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8927037 2022-05-31
godz. 15:00
Kujawsko-Pomorskie Dostawa 2 zasilaczy awaryjnych do serwerowni wraz wymaganymi akcesoriami oraz z usługą instalacji i konfiguracji

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8923283 2022-06-01
godz. 09:00
Kujawsko-Pomorskie Dostawa materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów komputerowych oraz serwis urządzeń 678/P/2022

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8928041 2022-06-01
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Dostawa sprzętu komputerowego dla Jednostek Organizacyjnych PBŚ Część 1: Część nr 1: Dostawa komputera przenośnego – 1 sztuka. Szczegółowy opis zawiera załącznik nr 3 do SWZ Część 2: Cz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8926828 2022-06-02
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Zakup i dostawa komputerów przenośnych - laptopów oraz zestawów komputerowych stacjonarnych w ramach projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty P...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8879132 2022-06-03
godz. 10:45
Kujawsko-Pomorskie „Dostawę sprzętu informatycznego sieciowego wraz z montażem i modernizacją sieci LAN dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie" Numer referencyjny: ZP-07/2022 Prz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8934104 2022-06-03
godz. 11:00
Kujawsko-Pomorskie WRZ.271.2.70.2022 Dostawa sprzętu elektronicznego na cele Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - badanie rynku (WRZ.271....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8880866 2022-06-06
godz. 09:00
Kujawsko-Pomorskie DOSTAWĘ LICENCJI ORAZ WZDROŻENIE I NADZÓR AUTORSKI SYSTEMÓW ORAZ DOSTAWA I MONTAŻ SPRZĘTU I URZĄDZEŃ W CELU ROZBUDOWY PRZEWODOWEJ I BEZPRZEWODOWEJ SIECI INFORMATYCZNEJ Numer referencyjny: SS...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8934397 2022-06-06
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Dostawa switchy zarządzalnych wraz z mini konwerterami światłowodowymi. Zgodnie z załącznikami do niniej...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8937770 2022-06-06
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Zintegrowane działania partycypacyjne realizowane przy użyciu nowych technologii na rzecz redukcji emisji komunikacyjnej w Nakle n...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8934179 2022-06-06
godz. 11:00
Kujawsko-Pomorskie Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Gminy Dragacz w ramach dwóch projektów grantowych: "Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym -Granty PPGR" i "Cyfrowa Gm...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8931224 2022-06-06
godz. 14:00
Kujawsko-Pomorskie Rozbudowa budynku Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego PROMYK o budynek przedszkola na działkach nr 31/58, 31/59, 31/1...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8933934 2022-06-07
godz. 11:00
Kujawsko-Pomorskie NLPQT - Narodowe Laboratorium Fotoniki i Technologii Kwantowych Dostawa sprzętu sieciowego

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8926277 2022-06-08
godz. 11:00
Kujawsko-Pomorskie ZAKUP I DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO W RAMACH GRANTU „WSPARCIE DZIECI Z RODZIN PEGEEROWSKICH W ROZWOJU CYFROWYM – GRANTY PPGR” 7.1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 283 sztuk je...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8880979 2022-06-10
godz. 09:00
Kujawsko-Pomorskie Rozbudowa infrastruktury IT wraz z modernizacją systemu HIS w Kujawsko- Pomorskim Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy Numer referencyjny: 24 Z PN 22 1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa in...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8906883 2022-06-20
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Zakup i dostarczenie infrastruktury IT na potrzeby realizacji projektów Numer referencyjny: ZW-I.272.26.2022 Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostarczenie infrastruktury IT na potrzeby re...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)