Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: kujawsko-pomorskie - drogi, ulice, autostrady, obwodnice - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8868501 2022-05-13
godz. 09:30
Kujawsko-Pomorskie Przebudowa drogi gminnej nr 070106C od km 0+000 do km 2+302 Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na przebudowie drogi gminnej nr 070106C od km 0+000 do km 2+302 w miejsco...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8822099 2022-05-23
godz. 09:30
Kujawsko-Pomorskie Całoroczne (bieżące i zimowe) utrzymanie drogi ekspr. S 5 odc. węzeł Nowe Marzy (bez węzła) - węzeł Bydgoszcz Płn. (bez węzła) od km 0+301 do km 44+463 zarz. przez GDDKiA O. w Bydgoszczy Rej...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8886568 2022-05-24
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie „Budowa układu komunikacyjnego pomiędzy ul. Śniadeckich i T. Kościuszki wraz z remontem i przebudową infrastruktury drogowej w Janowcu Wielkopolskim” 1.Przedmiotem zamówienia jest budowa uk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8890664 2022-05-24
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Zadanie obejmuje przebudowę odcinków dróg zlokalizowany w sołectwach gminy Fabianki, polegające na:- Ścięciu poboczy,- Profilowaniu istniejącej nawierzchni jezdni,- Wykonanie robót ziemnych ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8892928 2022-05-26
godz. 08:00
Kujawsko-Pomorskie Przedmiotem zamówienia jest „Przebudowa drogi powiatowej nr 2507C Jaksice-Tuczno-Rybitwy na odcinku Jaksice-Tuczno”.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w dokumentacji proje...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8894775 2022-05-26
godz. 09:00
Kujawsko-Pomorskie Remont nawierzchni bitumicznej mostowej w ciągu ul. Okrzei we Włocławku - jedna łata na moście nad rzeką Zgłowiączka, wraz z odtworzeniem warstwy reprofilacyjnej zaprawą typu PCC.. Przedmio...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8885397 2022-05-26
godz. 09:30
Kujawsko-Pomorskie ,,Budowa dróg na osiedlu Rządz w Grudziądzu - etap I” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład (z podziałem na dwie części ) Część 1: Część pierwsza: wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8478380 2022-05-26
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Budowa Miasteczka Rowerowego przy Szkole Podstawowej w Łochowie Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie Miasteczka Rowerowego przy Szkole Podstawowej w Łochowie. Sp...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8895987 2022-05-26
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg administrowanych przez Gminę Obrowo 1. Przedmiotem zamówienia jest konieczność uzupełnienia ubytków nawierzchni bitumicznych grysami i emulsj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8896340 2022-05-26
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Stworzenie strefy aktywności społecznej poprzez budowę boiska wielofunkcyjnego wraz z kontenerem sanitarnym w Węgiercach 2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegając...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8896365 2022-05-27
godz. 08:00
Kujawsko-Pomorskie Przedmiotem zamówienia jest „Przebudowa drogi powiatowej nr 2523C Wierzchosławice-Szadłowice na odcinku Skalmierowice-Szadłowice”.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w doku...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8899620 2022-05-27
godz. 08:00
Kujawsko-Pomorskie Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej działka nr 53 i 61 w miejscowości Kryńsk. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi wewnętrznej dz. Nr 53, 61 w miejscowości Kryńsk obręb Kryńsk. Rem...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8897205 2022-05-27
godz. 09:00
Kujawsko-Pomorskie 1. Przedmiotem zamówienia jest: ”Przebudowa i rozbudowa dróg na terenie Gminy Rypin” w których skład wchodzi:1. 1. Rozbudowa drogi gminnej nr 120327C Puszcza Rządowa- SzczerbyZakres robót:1)...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8898350 2022-05-27
godz. 09:00
Kujawsko-Pomorskie Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Chrobrego na odcinku od Trasy Prezydenta Raczkiewicza do ul. Polnej w Toruniu DZP-271.25.2022

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8898891 2022-05-27
godz. 09:00
Kujawsko-Pomorskie Przebudowa drogi powiatowej nr 1953C Wąsosz-Buszkowo w km 0+000-2+400 dł. 2400 mbZakres robót obejmuje: roboty pomiarowe, roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, krawężniki i obrzeża, poszerzenie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8899629 2022-05-27
godz. 09:00
Kujawsko-Pomorskie „Remont drogi powiatowej nr 1005C Czersk - Tleń na odcinku Śliwice - Łąski Piec od km 13+200 do km 14+205 z wyłączeniem odcinka kolejowego od km 13+263 do km 13+330” 1. Przedmiotem zamówien...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8895993 2022-05-27
godz. 09:30
Kujawsko-Pomorskie Remonty cząstkowe chodników 1. Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 5 do SWZ OPZ 2. W ramach zadanie wykonana zostanie remont cząstkowy ciągów pieszych i pieszo- rowerowych oraz ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8899067 2022-05-27
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Remont nawierzchni drogi gminnej nr 160958C ul. Solnej (od 0+000,00 km do 0+365,20 km) i drogi gminnej nr 160975C ul. Wiślanej (od 0+000,00 km do 0+129,96 km) w Ciechocinku Zakres prac do w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8899547 2022-05-27
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie 1.1 Przedmiot zamówienia stanowi: "Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz modernizacja ulic Topolowej i Jana Kasprowicza w Janikowie" w zakresie: 1.Przebudowa ulicy Topolowej w Jani...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8900076 2022-05-27
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Remonty cząstkowe nawierzchni dróg powiatowych przy użyciu emulsji asfaltowej i grysów Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg powiatowych mechanicznie z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8900059 2022-05-27
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Budowa polegająca na rozbudowie ul. Kościelnej w Brodnicy 1. Przedmiotem zamówienia jest:Wykonanie nowej nawierzchni jezdni z dwóch warstw asfaltowych wraz z poszerzeniem w kierunku północn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8900030 2022-05-27
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Modernizacja drogi gminnej nr 060609C, Papowo Biskupie-Storlus 1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja drogi gminnej nr 060609C Papowo Biskupie- Storlus na długości 2,312 km.2. Opis prz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8899053 2022-05-27
godz. 12:00
Kujawsko-Pomorskie Remont dróg gminnych w Strzelnie (ul. Wyszyńskiego i Miłosza). 1) Przedmiotem przedsięwzięcia jest remont drogi gminnej nr 140611C (ul. kard. Wyszyńskiego) i drogi gminnej nr 140608C (ul. M...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8896369 2022-05-30
godz. 11:00
Kujawsko-Pomorskie Przebudowa drogi gminnej DG 020316C (ulicy Wodnej w m. Sośno) na odcinku o długości 0,211 km zlokalizowanym pomiędzy km 0+003, a km 0+214 jej przebiegu Przedmiotem zamówienia jest „Przebudo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8903728 2022-05-30
godz. 12:00
Kujawsko-Pomorskie Remont chodnika w miejscowości Wielka Nieszawka Przedmiotem zamówienia jest remont chodnika przy ulicy Toruńskiej na terenie gminy Wielka Nieszawka na działkach o numerach ewidencyjnych 226...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8921232 2022-05-30
godz. 12:00
Kujawsko-Pomorskie ZPL.271.25.2022.AW Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej brukowej pod istniejącymi altanami ogrodowymi PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA:...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8903824 2022-05-30
godz. 13:00
Kujawsko-Pomorskie Modernizacja- Remont dróg w Gminie Wielka Nieszawka Część 1: Część I: Remont ulicy Przemysłowej w KM 0-000 – 0 +880 w miejscowości Wielka NieszawkaW zakresie remontu drogi przedmiot zamówie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8871943 2022-05-31
godz. 08:30
Kujawsko-Pomorskie Przedmiot zamówienia stanowi realizacja robót budowlanych, zgodnie z załączoną dokumentacją projektową zw. z realizacją zadania „Budowa dróg w ul. Słonecznej, Turystycznej, Letniskowej, Spac...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8907352 2022-05-31
godz. 12:00
Kujawsko-Pomorskie Budowa traktu spacerowego w ramach zadania „Zielona strefa nad rozlewiskiem w Sadłogoszczy” Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi na terenie działki nr 34/3 położonej w obrębie ewide...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8908963 2022-06-01
godz. 09:00
Kujawsko-Pomorskie 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa domu kultury w Myśliwcu. 2. Zakres robót obejmuje:1) budowę na działce nr 203/2 w Myśliwcu, obręb 0009 Myśliwiec, gmina Ryńsk budynku domu kultury. Budy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)