Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: kujawsko-pomorskie - Wodno - kanalizacyjna - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8863848 2022-05-12
godz. 11:00
Kujawsko-Pomorskie Poprawa zaopatrzenia w wodę w Gminie Lisewo poprzez przebudowę i rozbudowę 3 gminnych stacji wodociągowych 1. Opis inwestycji: Inwestycja obejmie przebudowę i rozbudowę gminnej stacji wodoc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8891122 2022-05-25
godz. 09:00
Kujawsko-Pomorskie Budowa dwóch stalowych zbiorników retencyjnych wody uzdatnionej na terenie stacji uzdatniania wody w miejscowości Żołędowo gmina Osielsko. Budowa dwóch zbiorników retencyjnych wody uzdatnio...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8906950 2022-05-25
godz. 09:30
Kujawsko-Pomorskie Utrzymanie urządzeń wodnych na terenie miasta Grudziądz. Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie urządzeń wodnych na terenie miasta Grudziądz w zakresie:1) konserwacji 18 urządzeń wodnych – ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8910214 2022-05-25
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie konserwacji i regulacji rowów odprowadzających wody opadowe i roztopowe na terenie miasta Inowrocławia. Łączna długość rowów – 7 751 metrów. 2. Zakre...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8912778 2022-05-25
godz. 11:00
Kujawsko-Pomorskie Remont centralnej przepompowni ścieków ( P-1) w miejscowości Papowo Biskupie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8860188 2022-05-25
godz. 12:00
Kujawsko-Pomorskie Zarząd Zlewni w Inowrocławiu – utrzymanie wód i urządzeń wodnych – etap I Numer referencyjny: BD.ROZ.2810.6.2022 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac związanych z utrzymaniem w należyt...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8892339 2022-05-26
godz. 09:00
Kujawsko-Pomorskie Budowa odgałęzień sieci kanalizacji sanitarnej do granicy działek na terenie gminy Osielsko Budowa odgalęzień sieci kanalizacji sanitarnej do granicy działek na terenie gminy Osielsko:1. od...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8856514 2022-05-26
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Dostawa i montaż rurociągu ze stali nierdzewnej w hali pompowni II stopnia stacji uzdatniania wody w Grudziądzu PRZEDMIOT POSTĘPO...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8896426 2022-05-26
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie 1. Określenie przedmiotu zamówienia1.1. Przedmiotem zamówienia jest poprawa infrastruktury wodociągowej w Gminie Choceń poprzez wymianę rur azbestowo-cementowych. Przedmiot zamówienia obejmu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8904092 2022-05-26
godz. 23:59
Kujawsko-Pomorskie „Modernizacja stacji uzdalniania wody oraz sieci wodociągowej w miejscowości Szembruk” w systemie zaprojektuj i wybuduj 2.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w formul...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8915634 2022-05-27
godz. 09:00
Kujawsko-Pomorskie Dostawa materiałów do budowy sieci i przyłączy wodno-kanalizacyjnych.. Część 1: Materiały do budowy sieci i przyłączy wodociągowych Część 2: Materiały do budowy sieci i przyłączy kanali...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8899547 2022-05-27
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie 1.1 Przedmiot zamówienia stanowi: "Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz modernizacja ulic Topolowej i Jana Kasprowicza w Janikowie" w zakresie: 1.Przebudowa ulicy Topolowej w Jani...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8910440 2022-05-27
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie 281.31.2022 Dostawa i wymiana złoża filtracyjnego dla dwóch jednostek filtracyjnych dla MPWiK Sp. z o. o. we Włocławku PRZEDMIOT ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8913274 2022-05-27
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie TI.221.5.2021 Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków ulicy Al. 700 - lecia Torunia, Kraszewskiego i Tuwima w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8896202 2022-05-27
godz. 12:00
Kujawsko-Pomorskie Wymiana zaworów na instalacji wody zimnej i ciepłej w budynkach Skarbu Państwa AMW w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 147 B, C, D, E

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8899186 2022-05-27
godz. 12:00
Kujawsko-Pomorskie „Przebudowa stacji uzdatniania wody w msc. Lniano i Ostrowite i budowa zbiornika retencyjnego do wody pitnej w msc. Ostrowite” 1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa istniejących stacji ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8899049 2022-05-30
godz. 09:00
Kujawsko-Pomorskie Przebudowa zbiornika ziemnego, z którego zaopatrywana jest w wodę szkółka leśna oraz służącego do celów przeciwpożarowych w miejscowości Nowa Wieś Wielka. 1) Przedmiotem zamówienia są robot...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8894583 2022-05-30
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Modernizacja toalet i łazienek wraz z modernizacją sieci wodno-kanalizacyjnej w siedzibie Oddziału Regionalnego ARiMR w Toruniu 1) Przedmiotem zamówienia jest modernizacja 11 sztuk toalet i...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8923317 2022-05-30
godz. 12:00
Kujawsko-Pomorskie Dostawa materiałów wodociągowych . Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów wodociągowych dla potrzeb Zakładu GospodarkiKomunalnej IZ.361.15.2022

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8906718 2022-05-31
godz. 09:00
Kujawsko-Pomorskie Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Osielsko, Maksymilianowo, Niemcz gmina Osielsko. Część 1: Część A: Budowa sieci wodociągowej w ul. Magnoliowej w Osielsko g...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8896212 2022-05-31
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie TI.221.01.2021.AW Budowa sieci wod-kan w ul. Równinnej wraz z sięgaczami PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Budowa sieci wod-kan w ul. Rów...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8896391 2022-05-31
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie 1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Bydgoszczy zgodnie z dokumentacją projektową opracowaną w 2022 r., ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8903405 2022-05-31
godz. 11:00
Kujawsko-Pomorskie ZP/97-NS/2022 Budowa pompowni III stopnia w Łochowie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8925582 2022-05-31
godz. 11:00
Kujawsko-Pomorskie Dostawa skrzynek do hydrantów i zasuw oraz pokryw skrzynek.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8916061 2022-05-31
godz. 15:00
Kujawsko-Pomorskie Budowa instalacji ciepłej wody użytkowej (poziomy) wraz z cyrkulacją ciepłej wody (poziomy) wraz z doprowadzeniem wody zimnej do p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8928739 2022-05-31
godz. 23:59
Kujawsko-Pomorskie Zlecę wywiercenie studni głębinowej w gm.Warlubie Opis Poszukuję wykonawcy odwiertu na ujęcie wody ze studni głębinowej,na potrze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8911602 2022-06-01
godz. 08:30
Kujawsko-Pomorskie 1. Montaż zaworów równoważących ASV na instalacji centralnego ogrzewania w 3 budynkach mieszkalnych. 2. Wymiana 3 szt. pionów wodno-kanalizacyjnych w 1 budynku mieszkalnym. 3. Wymiana poziom...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8905890 2022-06-01
godz. 09:30
Kujawsko-Pomorskie 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. „Przebudowa i modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wójtówka”.2. Szczegółowy opis oraz sposób re...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8910445 2022-06-01
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie 281.29.2022 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ulicy Paprociej we Włocławku PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Budowa sieci wodo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8928218 2022-06-01
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Opracowanie innowacyjnych nawozów zawierających dodatki funkcjonalne Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów do dejonizato...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)