Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: kujawsko-pomorskie - Laboratoria - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8907334 2022-05-24
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Dostawa: w części 1 zamówienia - komory próżniowej; w części 2 zamówienia - komór próżniowych na wnękę optyczną; w części 3 zamówienia - pasywnych osłon termicznych do układu próżniowego. C...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8915527 2022-05-27
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Dostawa akcesoriów laboratoryjnych. • Część nr 1-Dostawa akcesoriów laboratoryjnych typu I • Część nr 2-Dostawa akcesoriów laborat...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8916172 2022-05-27
godz. 13:25
Kujawsko-Pomorskie Zakup i dostawa kompletnego stanowiska badawczego ze stali kwasoodpornej na potrzeby Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Bydgosz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8900012 2022-05-27
godz. 16:00
Kujawsko-Pomorskie TECHNOLOGIA WYKORZYSTANIA ENERGII Z ROZPRĘŻANIA GAZU ZIEMNEGO W SRPG NR 2 W ANWIL S.A. ANWIL S.A. zaprasza do złożenia Ofert w po...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8919342 2022-05-27
godz. 23:59
Kujawsko-Pomorskie Prowadzenie prac badawczo-rozwojowych nad opracowaniem i wdrożeniem technologii produkcji tłuszczoszczelnej wkładki antyseptycznej...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8875637 2022-05-30
godz. 08:45
Kujawsko-Pomorskie Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego we Włocławku – zakup i dostawa wyposażenia Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wyposażenia do szkół zawodowych NIEzbędnego do prawidłow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8913860 2022-05-30
godz. 09:00
Kujawsko-Pomorskie Zakup i dostawa wyposażenia do pracowni zawodowych w ramach realizacji projektu „Nowe umiejętności uczniów drogą do sukcesu” Część 1: Część 1 zamówienia: zakup i dostawa wyposażenia do prac...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8874793 2022-05-30
godz. 23:59
Kujawsko-Pomorskie Opracowanie konstrukcji, symulacje numeryczne, wykonanie prototypów i badania w warunkach odzwierciedlających warunki eksploatacji...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8911583 2022-05-31
godz. 09:00
Kujawsko-Pomorskie Czynniki diagnostyczne III Część 1: Preparaty do diagnostyki serologicznej Część 2: Testy Elisa do diagnostyki choroby Aujeszkyego Część 3: Testy Elisa WIWa.272.7.2022

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8913076 2022-05-31
godz. 09:00
Kujawsko-Pomorskie Czynniki diagnostyczne III Część 1: Preparaty do diagnostyki serologicznej Część 2: Testy Elisa do diagnostyki choroby Aujeszkyego Część 3: Testy Elisa WIWa.272.7.2022

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8923842 2022-05-31
godz. 09:00
Kujawsko-Pomorskie Dostawa: w części 1 zamówienia stołów próżniowych i niskociśnieniowych oraz wanno-stół ciśnieniowy; w części 2 zamówienia stołów szklanych podświetlanych; w części 3 zamówienia stołów podświ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8923845 2022-05-31
godz. 11:00
Kujawsko-Pomorskie „Dostawa mikroskopu badawczego fluorescencyjnego z system do dokumentowania” 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa mikroskopu badawczego fluorescencyjnego z system do dokumentowania, zwane...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8923848 2022-05-31
godz. 12:00
Kujawsko-Pomorskie Dostawa: w części 1 zamówienia – miernika ciśnienia; w części 2 zamówienia – zestawu pompującego z akcesoriami. Część 1: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa w części 1 zamówienia – miern...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8876659 2022-05-31
godz. 23:59
Kujawsko-Pomorskie POSTĘPOWANIE WS. ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR RPO_1/UMWK-P/2022 prowadzone w trybie zasady konkurencyjności mającej na celu wybór najko...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8928897 2022-06-02
godz. 09:30
Kujawsko-Pomorskie DOSTAWA ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH I LABORATORYJNYCH Część 1: INNE ODCZYNNIKI LABORATORYJNE DLA LBŻiW Część 2: GOTOWE PODŁOŻA DLA LBŻiW Część 3: GOTOWE PODŁOŻA DLA LBZiW DO BADAŃ ŻYWNO...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8930084 2022-06-02
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa mikroskopu stereoskopowego mobilnego z wysięgnikiem, zwanego dalej „sprzętem”. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8879148 2022-06-03
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Dostawa lasera światłowodowego Numer referencyjny: 90-DZP.261.044.2022 1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa lasera światłowodowego, zwanego dalej „sprzętem”. 2. Szczegółowy opis przedmiotu ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8911188 2022-06-17
godz. 23:59
Kujawsko-Pomorskie Rozwój zaplecza B+R w firmie Wydawnictwo EURO-DRUK w celu prowadzenia prac B+R nad opracowaniem nowych metod uszlachetnień w druku...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8920350 2022-06-21
godz. 09:00
Kujawsko-Pomorskie Produkty z tworzyw sztucznych i zestawy diagnostyczne do badań techniką real time - PCR II Numer referencyjny: WIWa.272.6.2022 Produkty z tworzyw sztucznych i zestawy diagnostyczne do badań ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8924335 2022-06-23
godz. 23:59
Kujawsko-Pomorskie Innowacyjna technologia produkcji prefabrykowanych wiązarów dachowych. Przedmiotem zamówienia jest system laserów nad stołami, wy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8924349 2022-06-23
godz. 23:59
Kujawsko-Pomorskie Innowacyjna technologia produkcji prefabrykowanych wiązarów dachowych. Uwaga! Po publikacji ogłoszenia doprecyzowano opis kryteri...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)