Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: kujawsko-pomorskie - Projektowanie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8885397 2022-05-26
godz. 09:30
Kujawsko-Pomorskie ,,Budowa dróg na osiedlu Rządz w Grudziądzu - etap I” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład (z podziałem na dwie części ) Część 1: Część pierwsza: wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8904092 2022-05-26
godz. 23:59
Kujawsko-Pomorskie „Modernizacja stacji uzdalniania wody oraz sieci wodociągowej w miejscowości Szembruk” w systemie zaprojektuj i wybuduj 2.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w formul...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8919292 2022-05-27
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie NGK.7234.5.3.2022 Wykonanie kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót na remont nawierzchni ul. Pomianowskiego w Koronowie, sta...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8919319 2022-05-27
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie NGK.7234.5.1.2022 Wykonanie kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót na remont drogi gminnej ul. Rekreacyjnej w Tryszczynie, s...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8913425 2022-05-27
godz. 11:00
Kujawsko-Pomorskie Wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej przebudowy i adaptacji budynku technicznego oraz remontu budynku garażowo-technicznego zlokalizowanych przy ul. Szubińskiej 4 w Bydgoszczy Prze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8916978 2022-05-27
godz. 11:00
Kujawsko-Pomorskie Wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej remontu na obiektach grobownictwa wojennego w Bydgoszczy. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dla każdej lokalizacji (zadania) osobno, dokume...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8917582 2022-05-27
godz. 14:00
Kujawsko-Pomorskie Zaprojektowanie i wykonanie odwodnienia rurociągu parowego

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8900012 2022-05-27
godz. 16:00
Kujawsko-Pomorskie TECHNOLOGIA WYKORZYSTANIA ENERGII Z ROZPRĘŻANIA GAZU ZIEMNEGO W SRPG NR 2 W ANWIL S.A. ANWIL S.A. zaprasza do złożenia Ofert w po...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8903057 2022-05-27
godz. 23:59
Kujawsko-Pomorskie Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych słu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8902297 2022-05-30
godz. 09:30
Kujawsko-Pomorskie SZPiFP-52-22_Zaprojektowanie i wykonanie: „Remont pomieszczeń dla zapewnienia miejsca do stacjonowania OPP w zakresie III piętra w budynku A oraz Łącznika AB (...) na terenie KMP we Włocławk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8928791 2022-05-30
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie EZP.042.1.2022 (2) Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla robót budowlanych i instalatorskich. PRZEDMIOT POSTĘPO...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8904974 2022-05-30
godz. 12:00
Kujawsko-Pomorskie Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadań: 1) Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 552 poprzez budowę chodnika w Grębocinie, 2) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 552 w Toruniu - budowa chodni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8910740 2022-05-30
godz. 12:00
Kujawsko-Pomorskie Opracowanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na realizację inwestycji pn.,, Rozbudowy składowiska odpadów innych ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8910675 2022-05-31
godz. 08:00
Kujawsko-Pomorskie Wykonanie projektów budowlano wykonawczych: 1 Gawin Chodecz obszar wiejski nr dzial.: 26/4 787.22# - Wykonanie projektu - P/22/018447 Linia kablowa nn YAKXS4x120mm dł 10m ( wcinka) zakończyć...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8912486 2022-05-31
godz. 08:00
Kujawsko-Pomorskie Wykonanie projektów budowlano wykonawczych: 1 Grudziądz ul. Aleksandra Gierymskiego nr dzial.: 0145-10/88 786.22# Budowa linii kablowej przy ul. Gierymskiego w Grudziądzu. sprawa ZN/4077/929...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8923483 2022-05-31
godz. 09:00
Kujawsko-Pomorskie WIM 271.2.37.2022 Wykonanie ekspertyzy budowlanej nabrzeża spacerowego wraz z infrastrukturą techniczną wzdłuż lewego brzegu Brdy ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8906075 2022-05-31
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Budowa budynku mieszkalnego – II postępowanie Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dwóch budynków mieszkalnych i wykonanie w oparciu o tą dokument...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8919231 2022-05-31
godz. 12:00
Kujawsko-Pomorskie Opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej termomodernizacje budynków mieszkalnych położonych w Bydgoszczy przy ul. Rycerskiej 5 oraz Rycerskiej 7 Część 1: zadanie 1 – dotyczy budynku...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8921559 2022-05-31
godz. 12:00
Kujawsko-Pomorskie Opracowanie dokumentacji projektowych przebudowy dróg gminnych: nr W113 i W115 w Grucie, nr 041402C i W158 w Orlu, nr 041441C w Plemiętach i nr W172 w Słupie Część 1: Część 1 – Przebudowa d...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8899622 2022-05-31
godz. 12:30
Kujawsko-Pomorskie Realizacja zadania – inwestycji polegającej na modernizacji bloku pediatrycznego poprzez przebudowę i rozbudowę istniejącej instalacji tlenowej szpitala w związku z COVID-19 Przedmiotem zam...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8909632 2022-06-01
godz. 08:00
Kujawsko-Pomorskie Wykonanie projektów budowlano wykonawczych: 1 Bytoń Bytoń gmina wiejska nr dział.: Bytoń-265/16 790.22# Wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej sprawa ZN/4022/9696MZI/2022/2201336 2 Lub...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8919172 2022-06-01
godz. 08:00
Kujawsko-Pomorskie Wykonanie projektów budowlano wykonawczych: 1 Wielka Łąka Kowalewo Pomorskie obszar wiejski sprawa ZN/4109/909MZI/2022/2201504 785.22# Wykonanie dokumentacji projektowej - przyłączenie elekt...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8933715 2022-06-01
godz. 11:55
Kujawsko-Pomorskie Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 2523C Wierzchosławice-Szadłowice na odcinku Skal...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8913310 2022-06-01
godz. 13:00
Kujawsko-Pomorskie PP/53/2022 Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj: opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa przyłącza ciepłowniczego d...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8895762 2022-06-01
godz. 14:00
Kujawsko-Pomorskie Zaprojektowanie, budowa magazynu oraz mieszalni azotynu sodu na terenie OPS w Inowrocławiu Zaprojektowanie i budowa magazynu oraz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8897102 2022-06-01
godz. 15:00
Kujawsko-Pomorskie Projekt – Modernizacja sieci elektrycznej pola eksploatacyjnego w KS i PMRiP „Góra”. Projekt – Modernizacja sieci elektrycznej po...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8931819 2022-06-01
godz. 23:59
Kujawsko-Pomorskie G.231.179.2022 Wykonanie okresowego rocznego przeglądu budowlanego obiektów PUZ we Włocławku PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Wykonanie ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8913382 2022-06-02
godz. 08:00
Kujawsko-Pomorskie Przebudowa ulic centrum Bobrownik” Przedmiotem zamówienia jest zadanie polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej oraz przebudowie ulicy Senatorskiej i Placu Wolności zlokalizowanych ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8926530 2022-06-02
godz. 08:00
Kujawsko-Pomorskie Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, nadzór autorski dla zad. pn. "Przebudowa pom. dla potrzeb Oddziału Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego w bud. nr 3, piętro VI - strona półn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8929971 2022-06-02
godz. 09:00
Kujawsko-Pomorskie IPP-I.7013.55.2022 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji pn. "Renowacja stawu w Nowym Dworze - fundusz ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)