Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: kujawsko-pomorskie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8868501 2022-05-13
godz. 09:30
Kujawsko-Pomorskie Przebudowa drogi gminnej nr 070106C od km 0+000 do km 2+302 Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na przebudowie drogi gminnej nr 070106C od km 0+000 do km 2+302 w miejsco...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8793246 2022-05-13
godz. 12:00
Kujawsko-Pomorskie Sukc. dost. odcz. i mat. zuż. do wyk.prep. tech. cytologii na podłożu płynnym z zakr. cyt. ginek. i cytologii NIEginek. wraz z dzierżawą zautomatyzowanego systemu z oprogr. na okres 24 miesi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8876500 2022-05-16
godz. 09:00
Kujawsko-Pomorskie Remont i przebudowa budynku Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki wraz z zagospodarowaniem parku miejskiego na potrzeby realizacji zadań społecznych Realizacja zamówienia obejmuje zakres ro...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8740253 2022-05-16
godz. 12:30
Kujawsko-Pomorskie Świadczenie przeglądów technicznych aparatury medycznej przez okres 24 miesięcy Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przeglądów technicznych aparatury medycznej przez okres 24 miesięcy zg...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8878392 2022-05-17
godz. 11:00
Kujawsko-Pomorskie Wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji boiska piłkarskiego przy ul. Gdańskiej 163 w Bydgoszczy 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na modernizacji boi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8848518 2022-05-18
godz. 08:00
Kujawsko-Pomorskie Dostawy sukcesywne sprzętu jednorazowego dla Pracowni Genetyki Klinicznej i Patologii Molekularnej Numer referencyjny: 43/2022 Dostawy sukcesywne sprzętu jednorazowego dla Pracowni Genetyki ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8879329 2022-05-20
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Budowa basenu rehabilitacyjnego z łącznikiem w Szkole Podstawowej nr 19 przy ul. Dziewulskiego 41c w Toruniu”. 1. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności następujący zakres prac:1) ro...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8875717 2022-05-20
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 595/6 przy ul. Osiedlowej w Książkach Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z infrastrukturą techniczną zlokalizowanego przy ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8864066 2022-05-20
godz. 14:00
Kujawsko-Pomorskie UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY MIEJSKIEJ ŚWIERADÓW-ZDRÓJ Część 1: Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój. Zakres ubezpieczenia ob...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8822099 2022-05-23
godz. 09:30
Kujawsko-Pomorskie Całoroczne (bieżące i zimowe) utrzymanie drogi ekspr. S 5 odc. węzeł Nowe Marzy (bez węzła) - węzeł Bydgoszcz Płn. (bez węzła) od km 0+301 do km 44+463 zarz. przez GDDKiA O. w Bydgoszczy Rej...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8874210 2022-05-23
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Realizacja robót budowlanych dla zadań inwestycyjnych nr 1699 i 11798 - OŻW Bydgoszcz i Grudziądz Realizacja robót budowlanych dla zamierzeń inwestycyjnych pn. „Budowa wiaty samochodowej i ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8900951 2022-05-24
godz. 08:30
Kujawsko-Pomorskie Dostawa sprzętu, medycznych środków materiałowych, materiałów opatrunkowych, akumulatorów, baterii, zestawów ratownictwa taktycznego, fantomów oraz środków do dezynfekcji - sprawa nr 28/2022...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8886564 2022-05-24
godz. 09:00
Kujawsko-Pomorskie 1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Chrostkowie wraz z zagospodarowaniem terenu.2. Dokładny opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa i...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8886568 2022-05-24
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie „Budowa układu komunikacyjnego pomiędzy ul. Śniadeckich i T. Kościuszki wraz z remontem i przebudową infrastruktury drogowej w Janowcu Wielkopolskim” 1.Przedmiotem zamówienia jest budowa uk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8890664 2022-05-24
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Zadanie obejmuje przebudowę odcinków dróg zlokalizowany w sołectwach gminy Fabianki, polegające na:- Ścięciu poboczy,- Profilowaniu istniejącej nawierzchni jezdni,- Wykonanie robót ziemnych ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8907334 2022-05-24
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Dostawa: w części 1 zamówienia - komory próżniowej; w części 2 zamówienia - komór próżniowych na wnękę optyczną; w części 3 zamówienia - pasywnych osłon termicznych do układu próżniowego. C...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8869545 2022-05-24
godz. 11:00
Kujawsko-Pomorskie Zakup policyjnych pojazdów oznakowanych segmentu C typu kombi. Numer referencyjny: SZPiFP-43-22 Przedmiotem zamówienia jest dostawa policyjnych pojazdów oznakowanych segmentu C typu kombi ob...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8909004 2022-05-25
godz. 08:00
Kujawsko-Pomorskie Dostawa materiałów opatrunkowych. kompresy, przylepiec, jałowe opatrunki, elastyczna siatka opatrunkowa, opaska elastyczna, opaska gipsowa, opaska wiskozowa, pielucho majtki, tupfery, wata,...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8893789 2022-05-25
godz. 09:45
Kujawsko-Pomorskie Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 240 Chojnice - Świecie w km 64+533 w m. Terespol Pomorski Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 240 Chojnice – Świecie w km 64+...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8910238 2022-05-25
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Dostawa sprzętu laboratoryjnego jednorazowego użytku. Dostawa sprzętu laboratoryjnego jednorazowego użytku SSM.DZP.200.83.2022

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8905272 2022-05-25
godz. 11:00
Kujawsko-Pomorskie Przedmiotem zamówienia jest wybór banku wykonującego bankową obsługę budżetu Powiatu Grudziądzkiego w okresie 3 lat, tj. od 01.10.2022 r. do 30.09.2025 r., jego jednostek organizacyjnych ora...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8908265 2022-05-25
godz. 11:00
Kujawsko-Pomorskie Dostawa laptopów w ramach realizacji projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym” oraz dostawa komputerów i zapewnienie cyberbezpieczeństwa w ramach projektu „Cyfrowa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8892928 2022-05-26
godz. 08:00
Kujawsko-Pomorskie Przedmiotem zamówienia jest „Przebudowa drogi powiatowej nr 2507C Jaksice-Tuczno-Rybitwy na odcinku Jaksice-Tuczno”.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w dokumentacji proje...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8894775 2022-05-26
godz. 09:00
Kujawsko-Pomorskie Remont nawierzchni bitumicznej mostowej w ciągu ul. Okrzei we Włocławku - jedna łata na moście nad rzeką Zgłowiączka, wraz z odtworzeniem warstwy reprofilacyjnej zaprawą typu PCC.. Przedmio...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8895979 2022-05-26
godz. 09:00
Kujawsko-Pomorskie Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Ciechocinie Przedmiotem zamówienia jest budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego, usytuowanego przy Szkole Podstawowej w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8885397 2022-05-26
godz. 09:30
Kujawsko-Pomorskie ,,Budowa dróg na osiedlu Rządz w Grudziądzu - etap I” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład (z podziałem na dwie części ) Część 1: Część pierwsza: wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8895987 2022-05-26
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg administrowanych przez Gminę Obrowo 1. Przedmiotem zamówienia jest konieczność uzupełnienia ubytków nawierzchni bitumicznych grysami i emulsj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8896340 2022-05-26
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Stworzenie strefy aktywności społecznej poprzez budowę boiska wielofunkcyjnego wraz z kontenerem sanitarnym w Węgiercach 2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegając...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8866424 2022-05-26
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Dostawa płynów infuzyjnych 1) Przedmiot zamówienia stanowi dostawę płynów infuzyjnych dla Szpitala Wielospecjalistycznego w Inowrocławiu, w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. 2) C...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
8478380 2022-05-26
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Budowa Miasteczka Rowerowego przy Szkole Podstawowej w Łochowie Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie Miasteczka Rowerowego przy Szkole Podstawowej w Łochowie. Sp...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)