Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: kujawsko-pomorskie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8863848 2022-05-12
godz. 11:00
Kujawsko-Pomorskie Poprawa zaopatrzenia w wodę w Gminie Lisewo poprzez przebudowę i rozbudowę 3 gminnych stacji wodociągowych 1. Opis inwestycji: Inwestycja obejmie przebudowę i rozbudowę gminnej stacji wodoc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8868501 2022-05-13
godz. 09:30
Kujawsko-Pomorskie Przebudowa drogi gminnej nr 070106C od km 0+000 do km 2+302 Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na przebudowie drogi gminnej nr 070106C od km 0+000 do km 2+302 w miejsco...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8793246 2022-05-13
godz. 12:00
Kujawsko-Pomorskie Sukc. dost. odcz. i mat. zuż. do wyk.prep. tech. cytologii na podłożu płynnym z zakr. cyt. ginek. i cytologii NIEginek. wraz z dzierżawą zautomatyzowanego systemu z oprogr. na okres 24 miesi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8876500 2022-05-16
godz. 09:00
Kujawsko-Pomorskie Remont i przebudowa budynku Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki wraz z zagospodarowaniem parku miejskiego na potrzeby realizacji zadań społecznych Realizacja zamówienia obejmuje zakres ro...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8740253 2022-05-16
godz. 12:30
Kujawsko-Pomorskie Świadczenie przeglądów technicznych aparatury medycznej przez okres 24 miesięcy Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przeglądów technicznych aparatury medycznej przez okres 24 miesięcy zg...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8878392 2022-05-17
godz. 11:00
Kujawsko-Pomorskie Wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji boiska piłkarskiego przy ul. Gdańskiej 163 w Bydgoszczy 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na modernizacji boi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8848518 2022-05-18
godz. 08:00
Kujawsko-Pomorskie Dostawy sukcesywne sprzętu jednorazowego dla Pracowni Genetyki Klinicznej i Patologii Molekularnej Numer referencyjny: 43/2022 Dostawy sukcesywne sprzętu jednorazowego dla Pracowni Genetyki ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8848786 2022-05-19
godz. 10:30
Kujawsko-Pomorskie Rozbudowa i modernizacja sieci Wi-Fi -zaprojektowanie, montaż i uruchomienie sieci Wi-Fi z zakupionych przez szpital urządzeń w budynkach W.Sz.Z. w Toruniu wraz z opieką powdrożeniową Numer ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8897263 2022-05-20
godz. 09:00
Kujawsko-Pomorskie Zakup laptopów i komputerów w ramach realizacji projektu grantowego pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8875717 2022-05-20
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 595/6 przy ul. Osiedlowej w Książkach Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z infrastrukturą techniczną zlokalizowanego przy ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8879329 2022-05-20
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Budowa basenu rehabilitacyjnego z łącznikiem w Szkole Podstawowej nr 19 przy ul. Dziewulskiego 41c w Toruniu”. 1. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności następujący zakres prac:1) ro...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8898895 2022-05-20
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę budynku mieszkalnego w ramach zadania inewstycyjnego pn. „Tumska / 3 Maja budowa budynków mieszkalnych. Przedmiot zamówienia obejmuje opracowa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8882472 2022-05-20
godz. 11:00
Kujawsko-Pomorskie 4.1. Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie robót budowlanych w ramach inwestycji pn. „Modernizacja infrastruktury edukacyjnej i sportowej Zespołu Szkół nr 1 w Golubiu-Dobrzyniu”.4.2. Opis za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8864066 2022-05-20
godz. 14:00
Kujawsko-Pomorskie UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY MIEJSKIEJ ŚWIERADÓW-ZDRÓJ Część 1: Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój. Zakres ubezpieczenia ob...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8822099 2022-05-23
godz. 09:30
Kujawsko-Pomorskie Całoroczne (bieżące i zimowe) utrzymanie drogi ekspr. S 5 odc. węzeł Nowe Marzy (bez węzła) - węzeł Bydgoszcz Płn. (bez węzła) od km 0+301 do km 44+463 zarz. przez GDDKiA O. w Bydgoszczy Rej...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8874210 2022-05-23
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Realizacja robót budowlanych dla zadań inwestycyjnych nr 1699 i 11798 - OŻW Bydgoszcz i Grudziądz Realizacja robót budowlanych dla zamierzeń inwestycyjnych pn. „Budowa wiaty samochodowej i ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8902547 2022-05-23
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Dostawa płynów infuzyjnych SSM.DZP.200.84.2022

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
8900951 2022-05-24
godz. 08:30
Kujawsko-Pomorskie Dostawa sprzętu, medycznych środków materiałowych, materiałów opatrunkowych, akumulatorów, baterii, zestawów ratownictwa taktycznego, fantomów oraz środków do dezynfekcji - sprawa nr 28/2022...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8886564 2022-05-24
godz. 09:00
Kujawsko-Pomorskie 1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Chrostkowie wraz z zagospodarowaniem terenu.2. Dokładny opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa i...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8886568 2022-05-24
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie „Budowa układu komunikacyjnego pomiędzy ul. Śniadeckich i T. Kościuszki wraz z remontem i przebudową infrastruktury drogowej w Janowcu Wielkopolskim” 1.Przedmiotem zamówienia jest budowa uk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8890664 2022-05-24
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Zadanie obejmuje przebudowę odcinków dróg zlokalizowany w sołectwach gminy Fabianki, polegające na:- Ścięciu poboczy,- Profilowaniu istniejącej nawierzchni jezdni,- Wykonanie robót ziemnych ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8907334 2022-05-24
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Dostawa: w części 1 zamówienia - komory próżniowej; w części 2 zamówienia - komór próżniowych na wnękę optyczną; w części 3 zamówienia - pasywnych osłon termicznych do układu próżniowego. C...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8869545 2022-05-24
godz. 11:00
Kujawsko-Pomorskie Zakup policyjnych pojazdów oznakowanych segmentu C typu kombi. Numer referencyjny: SZPiFP-43-22 Przedmiotem zamówienia jest dostawa policyjnych pojazdów oznakowanych segmentu C typu kombi ob...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8903819 2022-05-24
godz. 11:00
Kujawsko-Pomorskie 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa Sukcesywne bezgotówkowe tankowanie samochodów – ambulansów Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o. w ciągu 12 miesięcy od momentu pod...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8864306 2022-05-25 Kujawsko-Pomorskie Poszukuję brygady do elewacji - Toruń Witam. W związku z prowadzonymi inwestycjami poszukuję brygad do elewacji. Lokalizacja- woj....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8914632 2022-05-25 Kujawsko-Pomorskie Zlecę transportu osoby z torbą - Dordrecht - Bydgoszcz Zlecę transportu osoby z torbą. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8892729 2022-05-25
godz. 08:00
Kujawsko-Pomorskie Wykonanie robót budowlanych: Toruń Toruń gmina miejska ul. Okólna 169 nr dział.: 686 791.22# Wykonanie robót budowlanych: demontaż istniejącego złącza i postawienie w nowym miejscu KRSN-00/4...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8892727 2022-05-25
godz. 08:00
Kujawsko-Pomorskie Wykonanie robót budowlanych: Zarosłe Cienkie Zławieś Wielka gmina wiejska nr dział.: 57/1, 57/2, 57/3, 57/4 sprawa ZN/3758/9191MZI/2022/2100579 791.22#Przebudowa i wymiana linii napow. nN na...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8892733 2022-05-25
godz. 08:00
Kujawsko-Pomorskie Wykonanie robót budowlanych: 1 Złotoria Lubicz gmina wiejska ul. Liliowa nr dział.: 127/12, 128/13 sprawa ZN/3778/909MZI/2022/21031 791.22# Wykonanie robót budowlanych - usunięcie kolizji - ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8892735 2022-05-25
godz. 08:00
Kujawsko-Pomorskie Wykonanie projektów budowlano wykonawczych: 1 Starorypin Rządowy Rypin gmina wiejska nr dział.: 2/2 sprawa ZN/3780/909MZI/2022/2103226 788.22# Przyłączenie do sieci PV Starorypin RZ, dz. nr ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)